Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в смт. Східниця

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2015 р.                        Східниця                            №805

Про селищний  бюджет

смт.Східниця на  2015 рік

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.3 ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів  від 21.01.2015 р. та рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.01.2015р. № 1 “Про схвалення проекту рішення селищної ради “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на 2015 рік:

1.1) загальний обсяг доходів  селищного бюджету смт.Східниця у сумі 5170000 грн., в тому числі обсяг доходів:

– загального фонду бюджету визначити в сумі 5080000 грн.,

– спеціального фонду бюджету — в сумі 90000 грн., в тому числі бюджету розвитку – 90000 грн.,   згідно з додатком №1.

1.2) загальний обсяг видатків селищного бюджету смт.Східниця у сумі 5170000 грн. , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом бюджету у  сумі 2650000 грн.;

– за  спеціальним фондом бюджету у сумі 2520000 грн., у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі 2520000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 .

1.3) профіцит загального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 2430000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком 6.

1.4) дефіцит спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 2430000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 6.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету смт.Східниця у сумі  10000 грн.

3. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку в сумі 2520000 грн. згідно з додатком 7.

4. Затвердити на 2015 рік резервний фонд селищного бюджету смт.Східниця у сумі 10000 грн..

5. Затвердити перелік захищених статтей видатків загального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ;

–    нарахування на заробітну плату;

–    оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–    трансферти населенню.

6. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік належать надходження, визначені відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України установити:

8.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень  за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Східницька селищна рада здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

8.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів, а також  збільшення видатків розвитку за рахунок  зменшення  інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням з  постійною депутатською комісією планування, бюджету і фінансів з наступним його затвердженням селищною радою.

9. Затвердити на 2015 рік граничні розміри споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних організацій (додаток №9).

10. Виконавчому комітету у місячний термін підготувати та подати на розгляд  селищної ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких  передбачені в додатку №8.

11. Надати право селищному голові протягом 2015 року отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів селищного бюджету, зазначених у  Законі   України  “Про державний бюджет на 2015 рік”;

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку  селищного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців  у межах поточного бюджетного періоду;

–  позик на покриття тимчасових касових розривів  у показниках селищного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими  коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та  медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв  та інших захищених видатків загального фонду.

12. За наявності тимчасово вільних коштів селищного бюджету спрямовувати  їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України та в порядку установленому  Кабінетом  Міністрів  України.

13. Селищній раді:

13.1.Забезпечити укладення угод за кожним видом енергоносіїв  у межах обґрунтованих лімітів  споживання, встановлених бюджетними установами, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету.

13.2. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку,  які  споживаються  бюджетними установами  та організаціями, не допускаючи будь-якої  простроченої  заборгованості з оплати за вищезазначені товари і послуги.

14. Передати на фінансування з 01.01.2015 року з селищного бюджету міському бюджету міста Борислава ДНЗ №5 , НД “Просвіта” та селищну бібліотеку смт.Східниця, враховуючи зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу повноважень між міським бюджетом міста Борислава та бюджетом Східницької селищної ради, визначених у додатку 5.

15. Установити що :

15.1) виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансової інспекції у Львівській області та головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.

15.2) виявлені перевірками, проведеними працівниками Дрогобицької об’єднаної  фінансової інспекції  та фінансового управління Бориславської міської ради, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до міського бюджету м.Борислава . Установити, що виявлені за результатами перевірок фінансовою інспекцією у  Львівській області та департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації суми  незаконних видатків, недостач і крадіжок  підлягають перерахуванню до  обласного бюджету.

16. Вважати додатки №№1-3, 5-9 невід’ємною частиною цього рішення.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету фінансів (голова комісії В.Голяк).”

Селищний  голова                                                   І.Є. Піляк

Додатки бюджет 2015

Головний бухгалтер                                                                                           Г. Журавчак

Спеціаліст 1 кат.                                                                                                 Л.Ступак

Секретар селищної ради                                                                                   Ю. Журавчак

Залишити відповідь