Про погодження штатного розпису НД «Просвіта» смт Східниця.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 23.01.2015 року                  Східниця                             № 813

Про погодження штатного розпису

НД «Просвіта» смт Східниця.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 р. №494 “Про внесення змін в додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.1997р. №1349”, беручи до уваги пропозиції селищного голови та висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 23.01.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити з 01.01.2015 року штатний розпис НД «Просвіта» смт Східниця згідно з додатком 1.

1.1. Загальну штатну чисельність – 4,75 штатних одиниць.

2. Передати на баланс НД «Просвіта» основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, матеріальні цінності та грошові кошти.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів (В. Голяк).

Селищний голова                                                     І.Є. Піляк

Залишити відповідь