Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт. Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

18.02.2015 р.                  Східниця                                  №814

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

Відповідно до ст.72 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою погашення кредиторської заборгованості розпорядників коштів, що утворилась в місцевому бюджеті на кінець 2014 року через  непроплату управлінням Державної казначейської служби України у місті Бориславі платіжних доручень за взятими ними зобов’язаннями, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 16.02.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, а саме:

У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік на суму 3 430 796,62 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  342755,48 грн.,

– видатків за спеціальним фондом – 3 088 041,14 грн., з них бюджету розвитку –  2823673,83 грн.,

за рахунок  залишку коштів місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондом на початок 2015 року  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.

1.2) Пункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 345677,71 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №6”.

1.3) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит загального фонду селищного бюджету на 2015 рік на суму 698433,19 грн., у тому числі за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2015 року на суму 698433,19 грн.

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2015 рік на суму  3088041,14 грн., у тому числі:

  • за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2015 року – 2742363,43 грн., у тому числі бюджету розвитку – 2477996,12 грн.;
  • за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 345677,71 грн. згідно з додатком №6″.

1.4) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом № 7.

1.5) Доповнити рішення пунктом 18 наступного змісту:

“Установити, що у селищному бюджеті смт.Східниця на 2015 рік передбачені кошти на:

18.1) За рахунок зміни залишку коштів, що сформувався від надходжень від збору за першу реєстрацію транспортних засобів, за спеціальним фондом передбачити кошти на поточний ремонт дороги на вул.Шевченка в сумі 79240,83 грн. за КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг”.

18.2) За рахунок зміни залишку коштів селищного фонду охорони  навколишнього природного середовища за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 22664,60 грн.  на придбання контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів за КФК 240602 “Утилізація відходів”.

18.3) За рахунок зміни залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 99000 грн. на кріплення берегів р.Східничанка за КФК 200200 “Охорона і раціональне використання земель” та 63461,88 грн. – на встановлення прибережних захисних смуг вздовж струмків та приток р.Східничанка за КФК 160101 “Землеустрій”.

  1. Установити, що додатки 2,3,6,7,8 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Затвердити річний звіт за видатками і доходами селищного бюджету за 2014 рік згідно з додатком.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (В.Голяк).

Селищний голова                                                    Іван Піляк

Залишити відповідь