Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт. Східниця на 2015 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 18.02.2015 року                              Східниця                                        № 816

 Про затвердження Програми розвитку

земельних відносин та охорони земель

смт. Східниця на 2015 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.178, ст..76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.8 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 17.02.2015р. №6 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2015 роки” і висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин від 16.02.2015 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки курорту Східниця, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2015 рік (далі – Програма) згідно з Додатком.

2.  Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету селища, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

3. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію з регулювання земельних відносин(голова комісії Р.І. Бобешко).

В.о. селищного голови секретар селищної ради           Ю.Д.Журавчак

Додатокдо рішення селищної ради

від 18 лютого 2015р. № 816

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель

смт.Східниця на 2015 рік

Зміст

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Інвентаризація земель
Розмежування земель державної та комунальної власностіВстановлення прибережно захисних смуг притоків річки СхідничанкаЗміна та встановлення меж смт.Східниця
Мета Програми
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Строки та етапи виконання Програми
Перелік заходів і завдань Програми
Ресурсне забезпечення Програми
Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Очікувані кінцеві результати виконання ПрограмиДодаток 1. Ресурсне забезпечення Програми.
Додаток 2. Заходи щодо реалізації Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт. Східниця на 2015 рік
  1. 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом.

Селищна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», статті 35 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та Бюджетного кодексу України

1.1. Розмежування земель державної та комунальної власності.

Одним з актуальних питань у сфері земельних відносин є розмежування земель державної та комунальної власності. Адже саме комунальна власність на землю дає можливість органу місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання використання зазначених земель, отримувати додаткові надходження до місцевого бюджету та використовувати їх для потреб громади.

В смт. Східниця підлягає розмежуванню 445,82 га.

При розмежуванні земель сформується комунальна форма власності на землю, що дасть можливість забезпечити рівність права власності на землю територіальної громади та держави, сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

Передбачається провести розмежування земель державної та комунальної власності протягом 2015 років за рахунок вищезгаданих коштів на основі матеріалів інвентаризації земель.

 1.2. Укріплення берегів р.Східничанка.

Заходи щодо кріплення берегів, які здійснювались і здійснюються селищною радою за рахунок коштів місцевого бюджету і бюджетів вищих рівнів, є все ще недостатніми. Тому використання на цю мету коштів спеціального фонду бюджету, отриманих у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, є своєчасним і доцільним.

1.3. Встановлення та зміна меж смт.Східниця.

Відповідно до ч.2 ст.175 Земельного кодексу України межі адміністративно – територіальних утворень, в т.ч. селищ, встановлюються та змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко – економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Питання меж смт.Східниця вперше було врегульовано актом без дати і номера на право користування землею, виданим виконавчим комітетом Дрогобицької обласної Ради депутатів трудящих Бориславській міській Раді депутатів трудящих (смт.Східниця), за яким в постійне користування селищній раді було відведено 789,76 га.

Наступним правочином в цьому напрямку було рішення виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 06.10.1982 р. №457, яким було затверджено Генеральний план смт.Східниця і за яким до меж смт.Східниця було включено в тому числі і землі несільськогосподарського призначення площею 72 га урочища “Смерекове”, які структурно входили в землі запасу Опаківської сільської ради.

Проект  землеустрою щодо зміни межі селища міського типу Східниця м.Борислава  Львівської області був розроблений  в 2005 р. ДП “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” за замовленням Східницької селищної ради.

Як підоснову для цього проекту було використано вищезгаданий акт без дати і номера на право користування землею, виданий виконавчим комітетом Дрогобицької обласної Ради депутатів трудящих Бориславській міській Раді депутатів трудящих (смт.Східниця) та рішення щодо формування територій Новокропивницької, Опаківської та Попелівської сільських рад. За станом на 01.01.2005 р. згідно з земельно-обліковими документами за смт.Східниця рахувалася площа 693,0 га.

Для подальшого нормального функціонування смт.Східниця та ліквідації черезсмужних ділянок Новокропивницької сільської ради (ур. “Горби” площею 36,5 га, яке знаходиться в центрі селища, ур. “Лужанки”  площею 18,5 га, ур. “Ділок” площею 44,78 га) складеним проектом передбачалось включити в межу селища 506,38 га земель, з них із території Опаківської сільської ради – 94,0 га земель запасу, з Новокропивницької сільської ради – 412,38 га земель, в тому числі 307,0 га лісів Східницького лісництва Дрогобицького  ДЛГ, 5,6 га земель служби автомобільних доріг у Львівській області, 1,4 га доріг загального користування і 98,38 га земель запасу.

Отже, площа земель смт.Східниця після включення до їх складу вищевказаних ділянок мала становити 1198,38 га.

Проект зміни межі смт.Східниця був розглянутий і погоджений Новокропивницькою, Опаківською і Попелівською сільськими радами, Східницькою селищною радою Дрогобицьким ДЛГ та затверджений рішенням Львіської обласної ради від 3 березня 2006 р. №508 “Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж смт.Східниця”.

Однак за протестом прокурора Львівської області від 05.05.06 р.  №07/4-68/вих-06) це рішення ради було скасоване, за винятком включення в межі смт.Східниця 72 гектарів земель запасу Опаківської сільської ради.

Виходячи з цього, селищною радою було проведено коригування Генерального плану курорту смт.Східниця і проект коригованого Генплану був затверджений рішенням селищної ради від у 2006 р.

Таким чином, на сьогоднішній день згідно з проектом землеустрою щодо зміни межі смт. Східниця від 2005 р. площа земель смт.Східниця повинна становити 1198,38 га, згідно з Генпланом курорту Східниця – 861,76 га, а згідно з земельно-обліковими документами становить 693,0 га. Узаконенню підлягає 505,38 га, з них:

– 94, 0 га земель запасу Опаківської сільської ради (72,0 га фактично вже належить селищу, але не виключені з меж району);

– 412,38 га земель Новокропивницької сільської ради, в т.ч. 307,0 га лісів Східницького лісництва Дрогобицького  ДЛГ, 5,6 га земель служби автомобільних доріг у Львівській області, 1,4 га доріг загального користування і 98,38 га земель запасу (55,0 га земель запасу (ур. “Горби” площею 36,5 га, яке знаходиться в центрі селища, ур. “Лужанки”  площею 18,5 га також фактично вже належить селищу, але не виключені з меж району і с. Н. Кропивник; 44,0 га земель запасу Новокропивницької сільської ради підлягають  виключенню з меж району і села).

Східницькою селищною радою 29.11.2011 року було прийняте рішення № 199Про внесення змін до Генерального плану смт.Східниця (курорту Східниця) після розробки проекту змін до Генерального плану смт.Східниця (курорту Східниця) рішенням№ 577 від 15.11.2013 року було  затвердженно  проект змін до генерального плану смт. (курорту) Східниця, згідно з яким проектована територія смт. (курорту) Східниця становить 2940,9449 га.

Триває погодження проекту  змін до генерального плану смт. (курорту) Східниця з Новокропивницькою  та Опаківською сільськими радами.

1.4. Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Відповідно до Земельного кодексу України об’єктами земельних торгів (аукціонів) є земельні ділянки комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду під забудову на земельних торгах у формі аукціону.

Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних торгах (аукціонах), не повинні мати будь-яких правових обмежень (обтяжень) і мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

Підготовка та організація земельних торгів (аукціону) передбачає в першу чергу формування переліку земельних ділянок, які підлягають відчуженню на аукціоні (далі – Перелік), та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, які виставляються на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки і визначення стартової ціни.

Перелік земельних ділянок, які будуть виставлятися на  земельні торги,  затверджений рішеннями селищної ради від 13.02.2012р. №243 та від 12.06.2012р. №324.

Загальна площа цих земельних ділянок становить 4,48 га. Програмою передбачається  проведення земельних торгів за цим Переліком в 2015 р.

 2. МЕТА ПРОГРАМИ.

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури селища.

  1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ.

Заходи Програми, направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, будуть здійснюватись за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно до ст.209 Земельного кодексу України. Вони полягають в наступному:

– розмежування земель державної і комунальної власності забезпечує рівність права власності на землю територіальної громади та держави, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, а також дасть можливість селищній раді самостійно вирішувати питання використання зазначених земель, а отже – отримувати додаткові надходження до бюджету та використовувати їх для потреб громади;

укріплення берегів р.Східничанка сприятиме припиненню руйнування берегів р.Східничанка, унеможливить зсуви грунтів і руйнування дорожнього полотна та інженерних комунікацій.

встановлення і зміна меж смт.Східниця дасть змогу покращити планування забудови селища, сприятиме здійсненню інвестиційних проектів з розвитку курорту Східрниця;

Заходи Програми, направлені на підготовку проведення земельних торгах у формі аукціону будуть здійснюватись за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету, передбачених на розвиток земельних відносин.

Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону та проведення аукціонів забезпечує формування відкритого та прозорого ринку землі, збільшення надходжень до селищного бюджету.

  1. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Програма розрахована на 2015 рік.

  1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Основним завданням Програми є: проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами Програми є:

– проведення робіт з розмежування земель державної і комунальної власності;

– проведення робіт з укріплення берегів р.Східничанка;

– проведення робіт із встановлення і зміни меж смт.Східниця;

– проведення робіт з підготовки земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Заходи щодо реалізації місцевої програми розвитку земельних відносин та охорони земель наведено у додатку 2 до Програми.

Вирішення даного завдання надасть можливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури селища, збільшення надходжень коштів до бюджету територіальної громади.

 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до селищного бюджету, та кошти загального фонду селищного бюджету. Загальна сума коштів передбачена на фінансування Програми становить – 172,500 тис. грн., в тому числі із спеціального фонду – 172,500 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Координація виконання Програми покладається на Держземагенство у Дрогобицькому районі та виконавчий комітет селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Східницька селищна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з регулювання земельних відносин.

Виконавці Програми до 31.01.2016 р. зобов’язані поінформувати селищну раду про виконання заходів Програми. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів, які враховуються при складанні Програми на наступний бюджетний період.

  1. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

– сформувати комунальну форму власності на землю, урівнявши в правах на землю  територіальну громади та державу, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів;

– покращити охорону земель і водних ресурсів шляхом укріплення берегів р.Східничанка, посилити захист окремих територій від підтоплення, захистити інженерно-транспортні комунікації від пошкодження і руйнування;

– після встановлення і винесення в натуру меж смт.Східниця покращити планування розвитку інфраструктури курорту Східниця та здійснити відповідні інвестиційні проекти;

– провести земельні торги у формі аукціону, що суттєво збільшить надходження до селищного бюджету, а також здійснити цільові проекти з питань соціально-економічного розвитку смт.Східниця.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить також здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, сприятиме розвитку ринку землі, дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток курорту Східниця.

Додаток 1 до Програми

 Ресурсне забезпечення Програми, тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонуються на виконання Програми
Етапи виконання Програми в 2015 р.
Усьоговитрат на виконання Програми, тис.грн.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
172,500
172,500
з селищного бюджету
172,500
172,500

Секретар селищної ради                                    Ю.Д.Журавчак

Додаток 2 до Програми

 ЗАХОДИ

на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель

смт.Східниця на 2015 рік

з/п
Назва напряму діяльності (основні завдання)
Перелік заходів Програми
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
1.
Проведення робіт із землеустрою смт.Східниця
1.1. Проект землеустрою щодо встановлення прибережно захисних смуг притоків річки Східничанка
Підприємства, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт
Спеціальний фонд селищного бюджету
63,5
1.2. Проведення робіт з укріплення берегів р.Східничанка
Підприємства, що мають ліцензії на проведення дано виду землевпорядних геодезичних та інших робіт
Спеціальний фонд селищного бюджету
99,0
1.3.Експертна оцінка земельних ділянок
Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт
Спеціальний фонд селищного бюджету
10,0
2.
Проведення земельних торгів у формі аукціону
Загальні обсяги фінансування,
172,500
в т.ч. за рахунок коштів селищного бюджету
172,500

 

Секретар селищної ради                                                                     Ю.Д. Журавчак

Залишити відповідь