Про нову редакцію Програми розвитку фізичної культури та спорту в смт.Східниця в 2015 р.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 18.02.2015 року                               Східниця                                   № 818

Про нову редакцію Програми розвитку

фізичної культури та спорту в смт.Східниця

в 2015 р.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 17 лютого 2015р. №6 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2015 рік”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 16.02.2015р. і висновок постійної депутатської комісії охорони здоров’я і соціального захисту населення від 16.02.2015р.  та з метою повнішого охоплення громадян   фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Програми розвитку фізичної культури та спорту в смт. Східниця в 2015 р. (далі – Програма), що додається.

2. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення (голова комісії Р.М. Подоляк).

В.о. селищного голови секретар селищної ради                 Ю.Д.Журавчак

Додаток

до рішення селищної ради

від 18 лютого 2015р. № 818       ___

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в смт. Східниця в 2015 р.

Програма розвитку фізичної культури та спорту в смт. Східниця на 2015 рік розроблена на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 “Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”.

  1. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх років обумовила певні позитивні зміни в цілому в Україні та, зокрема, в селищі. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади розвитку в нових соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Зокрема, збережено систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних змагань, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (товариства, асоціації, федерації, клуби), створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимального обсягу рухової активності конкретної людини, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя. Спосіб життя населення селища та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу для фізичного розвитку підростаючого покоління та характеризується певними чинниками, основними серед яких є:

погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

щорічно зменшується кількість здорових дітей, які постійно відвідують заняття з фізичної культури в загальноосвітніх школах;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного;

Прийняття цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2015 рік дає можливість виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку району.

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими чинниками:

низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання в системі освіти;

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві; невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, та населення з інвалідністю;

недостатній рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;

недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2015 року програми розвитку фізичної культури і спорту (далі – Програма).

Існуюча система організації спорту також має низку невирішених проблем. Найістотніша, з поміж них, це — низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери.

Не налагоджено ефективних механізмів об’єднання зусиль та ресурсів громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

  1. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в смт. Східниця.

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямована на розв’язання існуючих проблем   шляхом   удосконалення   відповідних   організаційних   та  нормативно-правових механізмів та здійснення комплексу пріоритетних заходів:

– проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальному закладі, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також активізації фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед усіх верств населення;

– забезпечення розвитку найбільш поширених видів спорту, шляхом підтримки   дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень;

– поліпшення кадрового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;

– приведення технічного стану спортивних споруд до належних санітарно-технічних умов, повне забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням навчально-тренувального процесу.

  1. Заходи щодо реалізації Програми

Для реалізації Програми необхідно здійснити наступні заходи:

3.1. Рекомендувати адміністрації Бориславської ЗОШ №2, смт.Східниця розробити та запровадити у навчальному закладі систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я учнівської молоді селища для стимулювання їх участі в проведенні першостей селища з видів спорту відповідно до Положень.

3.2.  Сприяти Бориславській ЗОШ №2, смт.Східниця у придбанні та поновленні необхідного для занять на уроках фізичного виховання спортивного інвентаря та обладнання.

3.3.  Створити умови для покращення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

3.4. Сприяти участі команд селища у комплексних багатоступеневих змаганнях за програмою ігор Львівщини з популярних видів спорту серед різних груп населення з метою загартування та покращення стану їх здоров’я і організації змістовного дозвілля.

3.5.  Сприяти налагодженню системи інноваційних форм співпраці дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами міста для проведення навчання та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту.

3.6. Сприяти участі команд селища в юнацьких спортивних іграх м. Борислава з профілюючих видів спорту, спартакіадах школярів, обласних змаганнях та інших спортивно – масових заходах серед учнівської молоді.

3.7. Проводити масові спортивні заходи до Дня  фізичної культури та спорту, до Дня селища, відзначати грамотами провідних спортсменів, тренерів, організаторів за підсумками досягнень протягом року .

3.8. Здійснювати:

– виплати винагород спортсменам-переможцям та призерам змагань та                                                 їхнім  тренерам;

– оплату відряджень та грошових компенсацій учасникам різнопланових спортивних змагань.

3.9. Здійснювати заходи щодо залучення, підготовки та використання волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.

3.10. Здійснювати заходи щодо облаштування нових сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

3.11. Організаторам змагань проводити постійний медичний контроль за станом здоров’я учнів-спортсменів селища і спортивних клубів.

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться у селищному бюджеті на програми та заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних коштів (прогнозні джерела і розміри фінансування заходів Програми на 2015р.  визначені в Додатку).

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їхню реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей доходної частини селищного бюджету та спрямування на вказані цілі коштів із позабюджетних джерел.

  1. Очікувані результати

За умови успішного виконання Програми очікується:

5.1. Підвищення  рівня   охоплення громадян   фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою.

5.2. Збільшення кількості спортсменів – кандитатів до збірних команд м.Борислава та Львівської області в офіційних змаганнях.

5.3. Покращення матеріально-технічного стану існуючих спортивних споруд.\

6.Управління і контроль за ходом виконання Програми

Управління реалізацією заходів Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми.

 Додаток

до Програми розвитку

фізичної культури і спорту

в смт. Східниця

Д Ж Е Р Е Л А

фінансування Програми розвитку фізичної культури спорту

в смт. Східниця в 2015 р.р.

Найменування заходів
Обсяг фінансування, тис.грн.
Розрахункова вартість фінансування з селищного бюджету, тис.грн.
Загальний фонд
Спеціальний фод
Участь футбольних команд селища у першості області, зокрема відшкодування харчування юнацької та дорослої футбольних команд;
безповоротна фінансова допомога за участь футбольної команди в обласній першості (компенсація витрат арбітрів, суддів, проїзд, харчування)
 
 
36,00
 
 
 
 
25,00
 
 
36,00
 
 
 
 
25,00
Проведення спортивних змагань та щорічного турніру з боксу і шахів
39.00
39.00
Разом
 
100.00
 
100.00
 

 Перелік спортивних споруд, що є базовими для підготовки спортсменів, проведення спортивно-оздоровчої роботи:

  1. Селищне футбольне поле на вул. Золота Баня, ЗА.
  2. Спортивний майданчик на території Східницької ЗОШ №2 (вулиця Промислова, 3).
  3. Глядацька зала НД Просвіта, смт.Східниця.
  4. Спортивний майданчик на території стадіону на вул. Золота Баня, ЗА.

Секретар селищної ради                                                           Ю.Д. Журавчак

Залишити відповідь