Про нову редакцію рішення селищної ради № 23 від 21.01.2011 р.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 18.02.2015 року                          Східниця                                       № 819

Про нову редакцію

рішення селищної ради

№ 23 від 21.01.2011 р.

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 265, 266 пункту 33 підрозділу 10 інших перехідних положень Податкового кодексу України та пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою поповнення доходної частини бюджету, а також з метою забезпечення формування повноцінного бюджету селища за рахунок податків і зборів від суб’єктів малого підприємництва, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Рішення селищної ради № 23 від 21.01.2011 р. “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Східницької селищної ради” читати в такій редакції:

1.1. Вважати пункт 1, 2.1. рішення селищної ради № 23 від 21.01.2011 р. “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Східницької селищної ради” такими що втратили чинність.

2. Пункт 2 читати в такій редакції:

2.1. Встановити з 01.01.2015р. на території смт. Східниця:

2.2. Туристичний збір та затвердити Положення про ставку туристичного збору та його справляння згідно з  додатком 2.

2.3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в смт. Східниця та його справляння згідно рішення селищної ради № 806 від 23.01.2015 р. з додатками.

2.4. Податок на майно в частині транспортного податку в смт. Східниця та його справляння згідно рішення селищної ради № 807 від 23.01.2015 р. з додатком.

2.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Піляка І.Є. та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів (В. Голяк).

В.о. селищного голови секретар селищної ради                        Ю.Д.Журавчак

Додаток 2

до рішення селищної ради

від 21 січня 2011 р. №  23

ПОЛОЖЕННЯ

про ставку туристичного збору та його справляння

 Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Розмір туристичного збору  встановлюється на підставі ст.268 Податкового Кодексу України.

1. Платники податку

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  смт. Східниця та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у селищі;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати”.

2.Ставка та база справляння збору.

2.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

2.1. Базою справляння збору  є вартість всього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.п.3.1.  положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

2.2.  До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання,  чистка,  лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни),  телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів,  дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування,  витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

3. Податкові агенти

3.1. Податковими агентами зі справляння збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації,  які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються селищною радою справляти збір на договірних умовах.

4. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею),  і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

5. Порядок сплати збору

5.1. Туристичний збір сплачується до селищного бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця ( у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору,  обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал(з урахуванням фактично внесених авансових платежів)  сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Податковий агент,  який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в  Державної податкової інспекції в м.Бориславі.

6. Відповідальність за справляння  збору.

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з селищною радою.

7. Контроль за сплатою збору.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору  здійснює Державна податкова інспекція в м.Бориславі.

Секретар селищної ради                                                      Юрій Журавчак

Залишити відповідь