Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють її, залежно від виду господарської діяльності за календарний місяць

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 18.02.2015 року                             Східниця                                       № 820

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють її, залежно від виду господарської діяльності за календарний місяць

Відповідно до п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.291.4 та п.293.2 Податкового Кодексу України, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів  від 21.01.2015 р. селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 1 січня 2015 року до 31.12.015 року ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють її, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1.1. Для фізичних осіб-підприємців 1 групи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня податкового (звітного) року);

1.2. Для фізичних осіб-підприємців 2 групи, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня податкового (звітного) року).

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va 375202-05). Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету фінансів (голова комісії В.Голяк).”

В. о. селищного голови секретар селищної ради                                  Ю.Д. Журавчак

Залишити відповідь