Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Проект Р І Ш Е Н Н Я

12.03.2015 р.                            Східниця                                      № 831

 Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

 Відповідно до ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги довідку фінансового управління про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету на 2015 рік від 26.02.2015 р., рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 11.03.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт. Східниця на 2015 рік”, а саме:

1.1) У пункті 1.1. збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік на суму 21355 грн., у тому числі обсяг доходів спеціального фонду – на суму 21355 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік”.

1.2) У пункті 2 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік на суму 21355 грн., у тому числі видатків за спеціальним фондом – 21355 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Доповнити рішення пунктом 20 наступного змісту:

“20. Затвердити  на 2015 рік у складі доходів селищного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 1, а саме :

20.1) субвенцію з обласного бюджету за спеціальним фондом в сумі 21355 грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік по об’єкту “Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод”.

2. Установити, що додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (В.Голяк).

Селищний голова                                                                    І.Є.Піляк

Залишити відповідь