Про затвердження кошторисного розрахунку на поточний ремонт дороги.                                                                                         

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 12.06.2015 року                   Східниця                   № 900

Про затвердження кошторисного

розрахунку на поточний ремонт

дороги.

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 46, 48 Бюджетного Кодексу України, розглянувши зведені кошторисні розрахунки на об’єкт будівництва “Поточний ремонт дороги на відгалуженні вул. Шевченка до вул. Б.Хмельницького, 6  в смт. Східниця м. Борислава, Львівської області”  та беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 10.06.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва “Поточний ремонт дороги на відгалуженні вул. Шевченка до вул. Б.Хмельницького, 6 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської області” в сумі – 79154,40 грн. (сімдесят девять тисяч сто п’ятдесят чотири гривні 40 коп.)
  2. Селищному голові Піляку І.Є. укласти договір підряду відповідно до п.1 рішення з суб’єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на виконання цих робіт.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                                          І.Є.Піляк