Про внесення змін в рішення селищної ради від 23 січня 2015 року № 805 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2015 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

08.10.2015 р.                 Східниця                               № 951

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 23 січня 2015 року

№ 805 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2015 рік”

 Відповідно до ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги довідку фінансового управління про зміни до річного розпису бюджету на 2015 рік від 24.09.2015р. №766, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 07.10.2015р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 23.01.2015р. № 805 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2015 рік”, а саме:

1.1) У пункті 1.1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік на суму 46000 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 46000 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік”.

1.2) У пункті 1.2 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік на суму 46000 грн., у тому числі видатків за загальним фондом – 46000 грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Видатки селищного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт.Східниця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів”.

1.3) Доповнити пункт 20 рішення підпунктом 20.2) наступного змісту:

“20. Затвердити  на 2015 рік у складі доходів селищного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 1, а саме :

20.2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за загальним фондом в сумі 46000 грн.”.

2. Установити, що додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (В.Голяк).

Селищний голова                                                         І.Є.Піляк