ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту
цінових пропозицій № _
2_ від 24/11/2015р. 

 1. Замовник.

1.1. Найменування:  Східницька селищна рада Львівської області

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26359951

1.3. Місцезнаходження: вул.Золота Баня, 3, смт Східниця, 82391

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Спеціаліст, Ступак Леся Миколаївна, (03248) 48036

 1. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: 26.40.3 – апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 6 найменувань

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: смт. Східниця, Львівська обл.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: До кінця грудня, 2015р.

 1. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій.

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №218558, №364(26.10.2015) від 26.10.2015р.

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №227978, №378(13.11.2015) від 13.11.2015р.

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 233037, №385(24.11.2015) від 24.11.2015р

 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: (2) Двоє

4.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ФОП «Ковальчук А.М.»

4.1.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3013924599

4.1.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 79038, м. Львів, вул.. Пасічна, 77 / 105

4.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП «Твій Театр»

4.2.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36462137

4.2.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 79014, м, Львів, вул.. Багряного, 13

 1. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 06 листопада 2015р. до 09-30 год.

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 06 листопада 2015р. о 10-00 год.

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: (2) Два

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.

ФОП «Ковальчук А.М.» – 327 018,00 грн. (без ПДВ)

ПП «Твій Театр» – 285 968,00 грн. (без ПДВ)

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість): 285 968,00 (двісті вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят вісім) грн.(без ПДВ)

5.7. Дата акцепту пропозиції: 10 листопада 2015р.

 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП «Твій Театр»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36462137

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 79014, м, Львів, вул.. Багряного, 13

 1. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

19 листопада 2015р.

285 968,00 (двісті вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят вісім) грн.(без ПДВ)

 1. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
 1. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Підстава.

 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

ФОП «Ковальчук А.М.»

ПП «Твій Театр»

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

 1. Інша інформація.

Замовником обрано процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань), так як на зазначені товари/послуги існує постійно діючий ринок, та вартість предмету закупівлі не перевищує 500 тис грн.. 

 1. Склад комітету з конкурсних торгів:

Члени комітету з конкурсних торгів:

Спеціаліст І категорії, землевпорядник                                   Яців А.С.

Секретар-друкарка                                                                          Кузь Д.С.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                    Журавчак Г.О.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                     Ступак Л.М.

Голова комітету з конкурсних торгів                                         Журавчак Ю.Д.