Про селищний  бюджет смт.Східниця на  2016 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2015 р.                Східниця                      №26

Про селищний  бюджет

смт.Східниця на  2016 рік

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.2 ст.77 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів  від 21.12.2015 р. та рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.12.2015р. № 59 “Про схвалення проекту рішення селищної ради “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2016 рік”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на 2016 рік:

1.1) загальний обсяг доходів  селищного бюджету смт.Східниця у сумі 6432400 грн., в тому числі обсяг доходів:

– загального фонду бюджету визначити в сумі 6200000 грн.,

– спеціального фонду бюджету — в сумі 232400 грн., в тому числі бюджету розвитку – 232400 грн.,   згідно з додатком №1.

1.2) загальний обсяг видатків селищного бюджету смт.Східниця у сумі 6432400 грн. , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом бюджету у  сумі 3505500 грн.;

– за  спеціальним фондом бюджету у сумі 2926900 грн., у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі 2926900 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 .

1.3) профіцит загального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 2694500 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з  додатком 6.

1.4) дефіцит спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця  у сумі 2694500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 6.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету смт.Східниця у сумі  10000 грн.

3. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку в сумі 2926900 грн. згідно з додатком 7.

4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд селищного бюджету смт.Східниця у сумі 10000 грн..

5. Затвердити перелік захищених статтей видатків загального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік за їх економічною структурою :

– оплата праці працівників бюджетних установ;

–    нарахування на заробітну плату;

–    оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–    трансферти населенню.

6. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік належать надходження, визначені відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету смт.Східниця на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України установити:

8.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень  за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Східницька селищна рада здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

8.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів, а також  збільшення видатків розвитку за рахунок  зменшення  інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням з  постійною депутатською комісією планування, бюджету і фінансів з наступним його затвердженням селищною радою.

9. Затвердити на 2016 рік граничні розміри споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетних організацій (додаток №9).

10. Виконавчому комітету у місячний термін підготувати та подати на розгляд  селищної ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких  передбачені в додатку №8.

11. Надати право селищному голові протягом 2016 року отримувати відповідно до статей 43, 73 та 74 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку  селищного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців  у межах поточного бюджетного періоду;

– позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету смт.Східниця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. За наявності тимчасово вільних коштів селищного бюджету спрямовувати  їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України та в порядку установленому  Кабінетом  Міністрів  України.

13. Селищній раді:

13.1.Забезпечити укладення угод за кожним видом енергоносіїв  у межах обґрунтованих лімітів  споживання, встановлених бюджетними установами, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету.

13.2. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку,  які  споживаються  бюджетними установами  та організаціями, не допускаючи будь-якої  простроченої  заборгованості з оплати за вищезазначені товари і послуги.

14. Установити що :

14.1) виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансової інспекції у Львівській області та головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.

14.2) виявлені перевірками, проведеними працівниками Дрогобицької об’єднаної  фінансової інспекції  та фінансового управління Бориславської міської ради, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до міського бюджету м.Борислава . Установити, що виявлені за результатами перевірок фінансовою інспекцією у  Львівській області та департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації суми  незаконних видатків, недостач і крадіжок  підлягають перерахуванню до  обласного бюджету.

15. Вважати додатки №№1-3, 5-9 невід’ємною частиною цього рішення.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету фінансів (голова комісії І.Журавчак).”

Селищний  голова                                                    І.Є. Піляк