Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2015 року № 26 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2016 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

04.02.2016 р.                      Східниця                           № 41

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 24 грудня 2015 року

№ 26 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2016 рік”

Відповідно до ст.72 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 29.01.2016р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 24.12.2015р. № 26 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2016 рік”, а саме:

1.1. У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік на суму 930 882 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  57582 грн.,

– видатків за спеціальним фондом – 873300 грн., з них бюджету розвитку –  748516 грн., за рахунок  залишку коштів місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондом на початок 2016 року  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.

1.2) Пункт 1.3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету на суму 410092 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №4”.

1.3) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит загального фонду селищного бюджету на 2016 рік на суму 477674 грн., у тому числі за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2016 року на суму 477674 грн.

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2016 рік на суму  873300 грн., у тому числі:

– за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2016 року – 463208 грн., у тому числі бюджету розвитку – 338424 грн.;

– за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 410092 грн. згідно з додатком №4″.

1.4) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом №5.

1.5) Доповнити рішення пунктом 18 наступного змісту:

“Установити, що у селищному бюджеті смт.Східниця на 2016 рік передбачені кошти на:

18.1) За рахунок зміни залишку коштів селищного фонду охорони  навколишнього природного середовища за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 22722 грн.  на придбання контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів за КФК 240602 “Утилізація відходів”.

18.2) За рахунок зміни залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 1700 грн. на кріплення берегів р.Східничанка за КФК 200200 “Охорона і раціональне використання земель” та 100362 грн. – на проведення нормативно-грошової оцінки земель за КФК 160101 “Землеустрій”.

2. Установити, що додатки 2,3,4,5,6 є невід’ємною частиною рішення.

3. Затвердити річний звіт за видатками і доходами селищного бюджету за 2016 рік згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів.

Селищний голова                                               І.Є. Піляк