Про затвердження нової редакції Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2016 р.

                                     СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                              м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

08.07.2016 року                                    Східниця                                                      № 118

Про затвердження нової редакції Програми
капітального будівництва об’єктів соціально-культурного
призначення та інженерної інфраструктури,
розвитку житлово-комунального господарства і
благоустрою та проведення робіт з будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг смт. Східниця на 2016 р.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування бюджету і фінансів від 05.07.2016 р. та з метою  створення умов  для соціально-економічного і культурного розвитку селища, покращення інфраструктури селища, надійного  і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження, розвитку його вулично-шляхової мережі смт. Східниця селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити нову редакцію Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2016 р. (далі – Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця) згідно з додатком.
 2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця в межах коштів, передбачених на її здійснення у селищному бюджеті на 2016 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову І.Є. Піляка та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

Селищний голова                                                                                                         І.Є.Піляк

 

 

                                                                                         Додаток

                                                                                         до рішення селищної ради

                                                                                         від 08.07.2016 р. №

Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2016 р.

             1.Загальні положення.

Селище міського типу Східниця відповідно до Постанови КМУ від 28 грудня 1996 року № 1576 «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних» надано статус курортного населеного пункту. Щорічно на курорті Східниця відпочиває та оздоровлюється велика кількість туристів з усіх куточків України та зарубіжжя. Зовнішній вигляд селища та стан об’єктів благоустрою є важливими складовими у комплексі факторів, які впливають як на розвиток Східниці як курорту, так і на якість лікувально-оздоровчого процесу.

Надавачем житлово – комунальних послуг в смт Східниця є  КП “Господарник”. Замовником робіт у галузі житлово-комунального господарства у 2015 р. виступали селищна рада, та комунальне підприємство ради “Господарник”.

Генеральним замовником робіт з капітального ремонту житлового фонду та елементів благоустрою території селища, будівництва об’єктів інфраструктури є Східницька селищна рада.

З метою забезпечення фінансування програми капітального будівництва на 2016 р. селищною радою зроблені запити на фінансування з обласного  фонду охорони навколишнього природного середовища таких заходів:

– будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Котляревського, та вул.  Коновальця у смт. Східниця м. Борислава Львівської області.

– будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул.  Коновальця у смт. Східниця м. Борислава Львівської області.

– «Берегоукріплення (будівництво підпірної стінки) на лівому березі р.Східничанка на вул. Шевченка. 10  в смт.Східниця м.Борислав Львівської області»,

– «Берегоукріплення (будівництво підпірної стінки) на правому березі р.Східничанка в районі багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка,6″В” в смт.Східниця м.Борислав Львівської області»

Пріоритетними напрямами  діяльності селищної ради в 2016 р. залишаються ремонт комунальних доріг і житлового фонду, будівництво об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, зокрема, очисних споруд глибокої біологічної очистки стічних вод тощо. Для посилення техногенно-екологічної безпеки мешканців, інженерного захисту території селища планується продовження будівництва берегоукріплень р.Східничанка.

Відповідно до вищезазначеного та на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Бюджетного кодексу України розроблена Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою та проведення робіт з будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця на 2016 р. (далі – Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця).

           2.Мета та основні завдання програми.

          Мета Програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури смт.Східниця  полягає  у  визначенні  напрямків розвитку соціальної та інженерної інфраструктури смт.Східниця, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства селища для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до  встановлених  нормативів  і державних стандартів, а в частині благоустрою селища в організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, покращенні технічного стану доріг, тротуарів та інших елементів благоустрою для створення, захисту і відновлення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

Досягнення цієї мети забезпечується вирішенням таких завдань:

2.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури:

 1. 1. Організація належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів культурного, оздоровчого та іншого призначення.
 2. Створення комунальних систем централізованого водовідведення та централізованого постачання питної води.
 3. Здійснення будівництва локальних очисних споруд.
 4. Розробка і здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання території селища, його природних ландшафтів, природних комплексів і об’єктів в належному стані, їх санітарної очистки.

2.2) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:

 1. Збереження дієздатності КП “Господарник” та забезпечення його беззбиткового функціонування.
 2. Збільшення обсягів виробництва послуг та інших робіт КП “Господарник ”, підвищення їх конкурентоспроможності.
 3. Посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та  якість  обслуговування  житла  шляхом  стимулювання  створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.
 4. Проведення модернізації житлово-комунальної інфраструктури, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг.

2.3) у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця:

 1. Забезпечення безперервних, безпечних,   економічних   та зручних  умов  руху транспортних засобів і  пішоходів  вулицями  і дорогами селища.
 2. Організація будівництва, реконструкції,  ремонту  та утримання   автомобільних   доріг   за   встановленими   для   них будівельними нормами, державними стандартами і нормами.
 3. Забезпечення технічного нагляду  за станом автомобільних доріг.

 

 1. Основні заходи щодо розв’язання завдань Програми в 2016 р.

Для досягнення основної мети та розв’язання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи:

3.1) у сфері капітального будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та інженерної інфраструктури                                                 (грн.)

з/п

Найменування заходів Відповідальні за виконання Обсяг

фінансування

Селищний бюджет Державний бюджет (Фонд ОНПС)
1 2 3 4 5
1. Реконструкція приміщення швидкої допомоги в смт. Східниця Селищна

рада

1300000

 

2. Реконструція з прибудовою ДНЗ №5 на вул. Промисловій, 32 в смт.Східниця м.Борислава Львівської області Селищна рада 390000
4. «Берегоукріплення (будівництво підпірної стінки) на лівому березі р.Східничанка на вул. Шевченка. 10  в смт.Східниця м.Борислав Львівської області» Селищна рада 238005
5. «Берегоукріплення (будівництво підпірної стінки) на правому березі р.Східничанка в районі багатофункціонального відпочинкового комплексу (амфітеатру) на вул.Шевченка,6″В” в смт.Східниця м.Борислав Львівської області» Селищна рада 20000
6. Будівництво пішохідного моста  через р.Східничанку з вул. Шевченка на вул. Зарічну (біля дж.№2с) Селищна рада 10000
7. Будівництво котельні та системи опалення будівлі клубу на вул. Шевченка, 55А(проект) Селищна рада 30000
8. Будівництво вуличного освітлення на вул. Зарічній (Березів) в смт. Східниця Селищна рада 188905
9. Будівництво вуличного освітлення на вул. Кропивницька – Промислова, в смт. Східниця Селищна рада 121202000
10. Будівництво вуличного освітлення на вул. Котляревського, в смт. Східниця Селищна рада 150000
11. “Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Хмельницького у смт. Східниця м. Борислава Львівської області” Селищна рада 5000
12. “Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Котляревського у смт. Східниця м. Борислава Львівської області” Селищна рада 700000
13. “Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод для каналізування району вул. Коновальця в смт. Східниця Львівської області” Селищна рада 5000
14. “Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Коновальця в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”.  (Проект) Селищна рада 5000
15. “Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Незалежності в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”.  

 

Селищна рада

600000
16. “Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Чорновола в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”. Селищна рада 10000
17. “Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Котляревського в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”.  

Селищна рада

 

500000

 

18. “Будівництво колектора господарсько-побутових стічних вод до очисних споруд на вул. Шевченка в смт. Східниця м.Борислава Львівської області”. Селищна рада 10000
19 Капітальний ремонт фасаду будівлі клубу на вул. Шевченка, 55 А у смт.Східниця м.Борислава  

Селищна рада

 

401831

 

 

3.2) у сфері розвитку житлово-комунального господарства:              (грн.)

 

з/п

Найменування заходів Відповідальні за виконання Обсяг

фінансування

загаль-й фонд спеціал-й Фонд
1 2 3 4 5
1. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду житлового будинку на вул. Золота Баня, 2 у смт.Східниця м.Борислава  

Селищна рада

 

263900

 

2. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду житлового будинку на вул. Золота Баня, 14 у смт.Східниця м.Борислава  

Селищна рада

 

258450

 

3. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Промисловій, 48 у смт.Східниця м.Борислава  

Селищна рада

 

100000

 

4. Придбання баків для сміття Селищна рада

(кошти екологічного податку)

 

 

22722

 

 

5. Капітальний ремонт даху і фасаду житлового будинку по вул. Зарічна, 99 у смт. Східниця Львівської обл  

Селищна рада

258450

 

3.2.1) фінансування КП «Господарник» для виконання робіт з благоустрою селища:                                                                                                                   (грн.)

з/п

Найменування заходів Відповідальні за виконання Обсяг

фінансування

загаль-й фонд спеціал-й Фонд
1 2 3 4 5
1. Виконання робіт по прибиранню вулиць смт. Східниця КП «Господарник» 1100000
2. Озеленення території селища(квіти, сажанці дерев) КП «Господарник» 50000
3. Поточний ремонт дороги на вул. Шевченка від дж 2с до перехрестя з вул. Борислаською КП «Господарник» 80000
4. Влаштування освітлених пішохідних переходів на вул. Борислаській КП «Господарник» 50000
5. Поточний ремонт дороги на вул. Довбуша КП «Господарник» 50000
6. Поточний ремонт дороги на вул. Грушевського КП «Господарник» 50000
7. Влаштування огорожі на кладовищі КП «Господарник» 30000

 

 

8.

Влаштування заїзду на кладовище КП «Господарник» 890
9. Поточний ремонт дороги провулка на вул. Кропивницькій (від №37 до №37Б) КП «Господарник» 30000
10. Поточний ремонт тротуару на вул. Промисловій (від пішох. переходу) КП «Господарник» 12000
11. Благоустрій прилеглих територій джерел №№ 5,18,25,26,21 КП «Господарник» 91000
12. Облаштування дитячих майданчиків у смт.Східниця м.Борислава КП «Господарник» 80000
13. Поточний ремонт тротуару на вул. Шевченка (від моста до повороту на вул. С.Бандери) КП «Господарник» 17000
14. Влаштування септиків біля житлових будинків в  смт. Східниця КП «Господарник» 32000
15. Поточний ремонт вул. Кропивницької в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл. КП «Господарник»  

79990,80

 

16. Поточний ремонт вул. Довбуша від буд. 15 до перехрестя з вул. Шевченка (водовідведення) в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл КП «Господарник»  

71300,40

 

17. Поточний ремонт вул. Промислова (водовідведення) в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл. КП «Господарник»  

87502,80

 

18. Поточний ремонт вул. 16 Липня (водовідведення) в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл. КП «Господарник»  

67000

 

 

3.3) у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця:                                                                   (грн.)

з/п

Найменування заходів Відповідальні за виконання Обсяг

фінансування

загаль-й фонд спеціал-й фонд
1 2 3 4 5
1. Будівництво дороги від вул. Шевченка №60 до УПЦ у смт.Східниця Селищна рада 30000

 

2. Капітальний ремонт дороги на вул. Зарічній від № 32 до № 191 в смт.Східниця Селищна рада 489588
3. Капітальний ремонт дороги на вул. Незалежності від №1а до №38 в смт.Східниця Селищна рада 5000

 

4. Капітальний ремонт дороги на вул. Шевченка від №55 до №49 в смт.Східниця Селищна рада 592913

 

5. Капітальний ремонт дороги та тротуарів на вул. Котляревського від №1 до №18 с в смт.Східниця Селищна рада 121723
6. Капітальний ремонт дороги на вул. Шевченка в смт.Східниця Селищна рада 800000
7. Капітальний ремонт дороги на вул. Бориславській в смт.Східниця Селищна рада 5000
8. Капітальний ремонт дороги на вул. Л.Українки в смт.Східниця Селищна рада 5000
9. Капітальний ремонт дороги на вул. Бориславській від буд. № 9 до ТЦ «Макос»  в смт.Східниця Селищна рада 10000
10. Будівництво оюїзної дороги на вул. Б. Хмельницького – І.Франка в смт.Східниця  

Селищна рада

 

10000

 

11. Будівництво пішохідної доріжки від вул. Л.Українки до вул. Промислової в смт. Східниця Селищна рада 299987  

12. Поточний ремонт вул. Шевченка від буд. 38 до аптеки № 117 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл Селищна рада 139285,2  

13. Поточний ремонт вул. Л.Українки від буд. № 2 до буд. № 8 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл Селищна рада 113271,6  

14. Поточний ремонт вул. Шевченка від буд. № 50а до буд. № 48 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл Селищна рада 135506,4  

15. Поточний ремонт вул. Промислової від буд. 32Б до буд № 58 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл Селищна рада 122856  

16. Поточний ремонт вул. Зарічної від буд № 22  до буд № 28 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл Селищна рада 62770,80  

17. Поточний ремонт вул. Зарічної від буд № 41  до буд № 47 в смт. Східниця м. Борислава, Львівської обл. Селищна рада 10000  

18 Будівництво пішохідної доріжки від вул. Котляревського до дж. № 21 в смт. Східниця Селищна рада 289343,00
 1. Джерела фінансування програми.

Фінансування Основних заходів щодо розв’язання завдань Програми в 2016 р. здійснюватиметься за рахунок коштів територіальної громади, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2016 р.

 1. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюють профільні постійні депутатські комісії  селищної ради.

 1. 6. Результати від впровадження Програми очікуються такі:
 1. Покращення соціальної та інженерної інфраструктури селища.
 2. Покращення фінансового стану КП “Господарник”, зміцнення його матеріально – технічної бази.
 3. Забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного автотранспорту розвиток вулично-шляхової мережі. Забезпечення безпеки руху пішоходів.
 4. 4. Створення відповідних умов для навчання і відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, їх фізичного розвитку.
 5. Покращення технічного стану житлових будинків.
 6. 6. Забезпечення повного освітлення території селища завдяки його реконструкції та застосування енергозберігаючих світильників.
 7. 7. Покращення санітарного стану доріг і території селища та зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою.
 8. 8. Збільшення міжремонтних термінів експлуатації селищних доріг.
 9. Покращення екологічного стану території селища та Східницького родовища мінеральних вод.
 1. 7. Зміни та доповнення до Програми.

Зміни та доповнення до Програми здійснюються за рішенням селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                                 Ю.Д. Журавчак