Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2016 рік

                                        СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                  м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                             Р І Ш Е Н Н Я

08.07.2016 року                                    Східниця                                               № 119

Про внесення змін до Програми розвитку
земельних відносин та охорони земель
смт.Східниця на 2016 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 03.02.2016 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2016 роки” і висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин від 05.07.2016 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки курорту Східниця, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити зміни до Програму розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2016 рік (далі – Програма) а саме таблицю: «ЗАХОДИ на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель смт.Східниця на 2016 рік» читати в такій редакції
  2. Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету селища, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
  3. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури.

Селищний голова                                                                                               І.Є.Піляк

 

ЗАХОДИ
на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель
смт.Східниця на 2016 рік

з/п

Назва напряму діяльності (основні завдання) Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
 

1.

Проведення робіт із землеустрою смт.Східниця 1.1. Проведення нормативно грошової оцінки земель смт. Східниця Підприємства, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та геодезичних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

 

103,0

1.2.Експертна оцінка земельних ділянок Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

10,0

1.3.Розробка детальних планів території Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

105,0

1.4.виготовленння проектів землеустрою Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

100,0

1.5 проведення інвентаризації земель смт. Східниця Підприємства, що мають ліцензії на проведення відповідних робіт Спеціальний фонд селищного бюджету  

 

153,0

2. Проведення земельних торгів у формі аукціону
Загальні обсяги фінансування, 471,0
в т.ч. за рахунок коштів селищного бюджету  

471,0

 

Секретар селищної ради                                                                     Ю.Д. Журавчак