Про затвердження кошторисних розрахунків.     

СХІДНИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
м. Борислава Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 листопада 2016 р.                                     Східниця                                            № 71

Про затвердження кошторисних
розрахунків.

Керуючись п. «а» ст. 28 та пп. 1 п. «а» ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 46, 48 Бюджетного Кодексу України, розглянувши зведені кошторисні розрахунки на об’єкти будівництва,  виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт даху і фасаду житлового будинку по вул. Золота Баня, 2 у смт. Східниця Львівської області» в сумі – 263 893, 00 грн. (двісті шістдесят три  тисячі вісімсот дев’яносто три гривні 00 коп.).
  1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт даху і фасаду житлового будинку по вул. Промислова, №48 у смт. Східниця Львівської області» в сумі – 205 962,00 грн. (двісті п’ять  тисяч дев’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп.)
  1. Селищному голові укласти договір підряду відповідно до п.п. 1, 2 рішення з суб’єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на виконання цих робіт.
  2. Головному бухгалтеру апарату селищної ради провести оплату за виконані роботи відповідно до п.п. 1, 2 цього рішення у встановленому чинним законодавством порядку за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених на цю мету.
  3. Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів селищної ради.

Селищний голова                                                                                               І.Є. Піляк