Про внесення змін в рішення селищної ради від 21 грудня 2016 р. № 205 “Про селищний  бюджет смт.Східниця на 2017 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2017 р.                                        Східниця                                                        № 236

 

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 21 грудня 2016 р.

№ 205 “Про селищний  бюджет

смт.Східниця на 2017 рік”

 

Відповідно до ст.72 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 08.02.2017р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Східницької селищної ради від 21.12.2016р. № 205 “Про селищний бюджет смт.Східниця на 2017 рік”, а саме:
    • У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2017 рік на суму 3827214 грн., у тому числі:

– видатків за загальним фондом  –  1341030 грн.,

– видатків за спеціальним фондом – 2486184 грн., з них бюджету розвитку –  2449107 грн., за рахунок  залишку коштів місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондом на початок 2017 року  згідно з додатком №3.

1.2) Пункт 1.4 доповнити абзацом такого змісту:

“Збільшити дефіцит загального фонду селищного бюджету на 2017 рік на суму 1341030 грн., у тому числі за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2017 року на суму 1341030 грн.

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2017 рік на суму  2486184 грн., у тому числі за рахунок зміни залишку коштів селищного бюджету на початок 2017 року – 2486184 грн., у тому числі бюджету розвитку – 2449107 грн. згідно з додатком №2”.

  • У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатом №4.
  • Внести відповідні зміни в додаток №5.

1.5)  Доповнити рішення пунктом 16 наступного змісту:

“16. Установити, що у селищному бюджеті смт.Східниця на 2017 рік передбачені кошти на:

16.1) За рахунок зміни залишку коштів селищного фонду охорони  навколишнього природного середовища за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 5868 грн.  на придбання контейнерів для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів за ТКВКБМС 9120 “Утилізація відходів”.

16.2) За рахунок зміни залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за спеціальним фондом передбачити кошти в сумі 31209 грн. на встановлення меж смт.Східниця за ТКВКБМС 7310 “Проведення заходів із землеустрою”.”

1.6)  Доповнити рішення пунктом 17 наступного змісту:

“17. Передбачити у селищному бюджеті смт.Східниця на 2017 рік субвенцію міському бюджету м.Борислава за ТКВКБМС 8800 “Інші субвенції”, а саме:

17.1)  за спеціальним фондом:

– на придбання костюмів для НД “Просвіта”, смт.Східниця у сумі — 60000 грн.

  1. Установити, що додатки 2,3,4,5,6 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Затвердити річний звіт за видатками і доходами селищного бюджету за 2016 рік згідно з додатком.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (І.Журавчак).

 

 

 

Селищний голова                                                                                          Іван Піляк

 

 

 

Готувала:

 

Головний бухгалтер                                                                                        Г. Журавчак

 

Спеціаліст 2 кат.                                                                                        Н.Кричфалушій

 

Завізували:

 

Заступник селищного голови                                                                         Р.Майстрик

 

Секретар селищної ради                                                                              Ю. Журавчак