Про затвердження кошторисних розрахунків.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
М. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30 травня 2017 р.                            Східниця                                     № 65

Керуючись п. «а» ст. 28 та пп. 1 п. «а» ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 46, 48 Бюджетного Кодексу України, беручи до уваги лист КП «Господарник» № 50/1 від 27.05.2017 року та розглянувши зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва, виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва «Поточний ремонт ливневої каналізації вул. Шевченка – Будова в смт Східниця Львівської області» в сумі – 75 686 грн 40 коп. (сімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят шість гривень 40 коп.). 2. Комунальному підприємству «Господарник» укласти договір підряду відповідно до п. 1 рішення з суб’єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на виконання даного виду робіт в смт Східниця. 3. Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                   І.Є. Піляк