Про затвердження Комплексного плану заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у смт. Східниця на 2017-2021рр.

СХІДНИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м. Борислава Львівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ

 

  1. 00. 2017 р.                               Східниця                                                      № 00

 

Про затвердження Комплексного плану

заходів щодо профілактики кишкових інфекцій

у смт. Східниця на 2017-2021рр.

 

Відповідно до статті 40 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою запобігання виникнення та ліквідації вогнищ захворюваності на гострі   кишкові інфекції в смт. Східниця, на  виконання розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 29 березня 2017р.”Про затвердження комплексного плану заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у Львівській області на 2017-2021рр.”, беручи до уваги пояснювальну записку Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦ» МОЗУ,  виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Комплексний план заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у смт. Східниця на 2017-2021 рр., що додається.

 

  1. Селищному голові смт. Східниця передбачити необхідні кошти на реалізацію заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у смт. Східниця при розробленні проекту бюджету на  2017 та наступні до 2021 роки.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Східницької селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                     І.Є. Піляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Східницької селищної  ради

від               2017 р. №

 

К О М П Л Е К С Н И Й  П Л А Н

 заходів щодо профілактики кишкових інфекцій у смт. Східниця на 2017- 2021 роки

 

1. Організаційні заходи
1.1. Розробити та затвердити комплексний план заходів щодо профілактики кишкових інфекцій на 2017 -2021 роки.
  Дрогобицький міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Термін: серпень-вересень   2017

   
1.2. Проводити коригування плану з урахуванням епідемічної ситуації на підпорядкованій адміністративній території.

 

  Дрогобицький міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Термін: щорічно  

   
1.3. Проводити щоденний моніторинг інфекційної захворюваності серед населення.
   

Бориславська ЦМЛ

Амбулаторія смт. Східниці, Дрогобицький міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Термін: постійно

 
1.4. Інформувати Східницьку селищну раду, Головне управління ДСНС України у  м. Бориславі,  про епідемічні ускладнення:

–           Групові випадки небезпечних інфекційних хвороб: черевний тиф та паратифи, у тому числі, що виникли у дитячих дошкільних та шкільних закладах, закладах охорони здоров’я, оздоровчих закладах, навчальних закладах незалежно від відомчого підпорядкування – при реєстрації 3-ох і більше випадків;

–           Епідемічні спалахи небезпечних інфекційних хвороб: дизентерія, сальмонельоз та інші гострі кишкові інфекційні захворювання встановленої та не встановленої етіології, вірусний гепатит А у випадку одночасного захворювання 5-ти і більше осіб або 3-ох осіб в одному організованому колективі, що пов’язані між собою одним етіологічним чинником та в межах одного інкубаційного періоду на адміністративних територіях, надавати пропозиції про необхідність виконання додаткових протиепідемічних заходів.

  Головний лікар Бориславської ЦМЛ, Дрогобицький міськрайонний відділ

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,

ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі

Термін: при ускладненні епідситуації

 
1.5. При ускладненні епідемічної ситуації на території смт. Східниця, за поданням Головного управління Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі або Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» заслуховувати   про стан виконання протиепідемічних заходів керівників або власників об’єктів, де стався спалах інфекційного захворювання або ускладнилась епідситуація, про причини, які до цього призвели.
  Виконавчий комітет Східницької селищної ради,

Дрогобицький міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,

ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі

Термін: при ускладненні епідситуації

   
1.6. Інформувати Східницьку селищну раду про санітарно-гігієнічний та протиепідемічний стан підпорядкованої адміністративної територій; надавати пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання розповсюдженню серед населення інфекційних захворювань, у тому числі кишкових.
  ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі, Дрогобицький міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Термін: постійно

   
1.7. Організувати та вирішити питання лабораторного контролю води  відомчого  водопроводу на санітарно-гігієнічні та мікробіологічні показники, у тому числі вірусологічні.
  Власники та керівники об’єктів, КП “Борислав водоканал”

 

Термін: постійно

   
1.8. Проводити регулярне та якісне санітарне очищення  території смт. Східниця, боротьбу з переносниками збудників інфекційних хвороб (гризуни, кліщі та інші) у житловому фонді та в місцях масового відпочинку населення.
   КП “Господарник”

 

Термін: постійно

 
1.9. Здійснювати контроль за виконанням комплексних заходів, спрямованих на попередження поширення гострих кишкових інфекцій. Інформувати Східницьку селищну раду.

Дрогобицький  міськрайонний відділ

  ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,

ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі

 

Термін: щорічно

   
1.10. При виникненні ускладнень епідситуації на території смт. Східниця розробляти оперативний план дій з локалізації вогнищ (спалахів) із залученням всіх суміжних служб, установ, організацій.
   Бориславська ЦМЛ,

Дрогобицький міськрайонний відділ

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,

ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі

Термін: постійно

   
1.11. Передбачити в бюджеті селища кошти на:

– придбання деззасобів, засобів дезінсекції і дератизації для роботи у вогнищах;

– придбання імунобіологічних препаратів для профілактики захворювань контактних у вогнищах.

   Східницька селищна рада.

Термін: щорічно             

   
2. Головному лікарю Бориславської ЦМЛ  Головчаку В.С.:
2.1. Забезпечити амбулаторію смт. Східниця лікарськими засобами, деззасобами, антисептиками на випадок ускладнення епідситуації з інфекційних захворювань, що передаються фекально-оральним шляхом.
   

Термін: щорічно

   
   
   
2.2. Забезпечити якісне медичне обстеження дітей, які скеровуються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, з оформленням відповідної медичної документації.
  Термін: щорічно
   
   
2.3. Провести навчання  терапевтів, сімейних лікарів, з питань епідеміології, діагностики, профілактики та лікування холери та інших особливо небезпечних інфекцій з прийняттям заліків.
  Термін – серпень-вересень 2017 року
   
3. Виконавчому комітету Східницької селищної ради, КП Борислав водоканал”, КП “Господарник”:
3.1. Провести облік та забезпечити проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води на водопровідних спорудах та мережі.
   

Термін: постійно

   
3.2. Зобов’язати власників та орендарів відкритих водойм і плавальних басейнів проводити лабораторний контроль якості води на санітарно-гігієнічні та мікробіологічні показники, у тому числі вірусологічні та паразитологічні.
   

Термін: постійно

   
3.3. Здійснювати заходи щодо утримання в належному санітарному стані місць масового перебування та відпочинку населення, збору та видалення твердих побутових та рідких відходів, забезпечення доброякісною питною водою, створення умов належної торгівлі продуктами харчування, вживати постійних заходів щодо недопущення стихійної торгівлі харчовими продуктами.
   

Термін – постійно

   
3.4. Забезпечити організацію та контроль своєчасного вивезення рідких госпфекальних стоків, приведення до належного санітарно-технічного стану вигрібних ям та інших можливих джерел забруднення водоносних горизонтів.
   

Термін: постійно

3.5. Здійснити заходи щодо приведення до належного санітарно-технічного стану водопроводів централізованого водопостачання.

– проведення періодичної очистки, дезінфекції водопровідних і водозабірних мереж;

– забезпечити проведення постійного відомчого лабораторного контролю за якістю питної води, що подається з джерел централізованого водопостачання (відомчого ).

– забезпечити подання населенню смт. Східниці якісної питної води згідно з нормами водопостачання; впроваджувати сучасні методи знезаражування, проводити виробничий контроль за якістю питної води в процесі її добування, обробки та в розподільних мережах;

– вжити заходів щодо приведення громадянами власних криниць до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», проведення їх очистки, дезінфекції;

– вжити заходів щодо попередження виникнення аварій на мережах водопостачання та каналізування, своєчасної їх ліквідації. Після завершення ремонтних робіт подачу води споживачам здійснювати тільки після дезінфекції відновлених ділянок та проведення лабораторного контролю води.

   

Термін: постійно

   
3.6. Забезпечити виконання таких заходів з питань поводження з твердими побутовими відходами:

– забезпечення смт. Східниці кількістю контейнерів згідно з чисельністю населення і розрахунками норм накопичення відходів на 1 людину;

– упорядкування сміттєзбірних майданчиків і під’їзних шляхів до них, проведення їх систематичної дезінфекції;

– вжиття заходів щодо обов’язкового регулярного видалення ТПВ від житлового, у тому числі приватного, сектора міста,  ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

– створення, відповідне обладнання і постійне використання в роботі пунктів (об’єктів) обробки (миття) та дезінфекції спецкомунтранспорту для перевезення ТПВ і нечистот та контейнерів для збору відходів; забезпечення постійної дезінфекції  майданчиків розташування сміттєзбірних контейнерів (сміттєзбірних майданчиків).

   

Термін: постійно

   
3.7. Проводити цілеспрямовану санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактики кишкових інфекцій; здійснювати роз’яснювальну роботу та оперативне висвітлення в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах заходів щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень із залученням головного лікаря амбулаторії  смт. Східниця, Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» та ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі.

.

  Термін: постійно
   
3.8. Забезпечити безпечність води водойм, що протікають в межах смт. Східниці, водойм рекреаційного призначення, недопущення скидів неочищених і незнезаражених стічних вод
   

Термін: постійно 

   
4. Керівникам підприємств,   закладів громадського харчування та продовольчої торгівлі, суб’єктам підприємницької діяльності,незалежно від форм власності:
4.1. Привести підпорядковані підприємства, заклади у відповідність до вимог чинного законодавства для роботи, в тому числі у весняно-літній період, забезпечити належний санітарно-технічний стан виробництва, дотримання технологічних та температурних режимів під час виготовлення, зберігання та реалізації харчової продукції
  Термін: постійно
 
4.2. Забезпечити проведення виробничого контролю якості та безпечності продукції, що виготовляється та реалізується населенню, зокрема дитячому, відповідно до вимог НТД та в атестованих лабораторіях.
  Термін: постійно

 

 
4.3. Забезпечити проведення гігієнічного навчання та перевірку рівня гігієнічної грамотності працівників, не допускати до роботи осіб без своєчасно та у повному обсязі пройдених медичних оглядів.
  Термін: постійно
 
4.4. Забезпечити 2-тижневий запас миючих та дезінфікуючих засобів, що дозволені до використання в Україні на підприємствах  громадського харчування, торгівлі.
  Термін: постійно
 
4.5. Вживати заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обслуговування масових заходів (весілля, ювілеї тощо)
  Термін: постійно
 
4.6. Забезпечити в санітарних вузлах відповідні умови для дотримання правил особистої гігієни, зокрема наявність рідкого мила, електрорушників чи одноразових паперових рушників, диспенсерів для туалетного паперу
  Термін: постійно
 
4.7. Проводити роботу щодо впровадження і дотримання процедур, які забезпечують виконання загальних принципів гігієни харчових продуктів (застосування системи НАССР).
  Термін: 2017-2019 роки
 
5. Керівнику відділу   освіти Бориславської міської Ради Е. Качмарчик, директору ЗОШ №2 М. Кость, зав. дитячим дошкільним закладом М. Цимбалюк:

 

5.1. Передбачити бюджетні кошти для проведення визначеного обсягу лабораторних та інструментальних досліджень, вимірювань в дошкільних і навчальних закладах згідно з діючими нормативними документами.
  Термін: щорічно
 
5.2. Забезпечити проведення періодичного лабораторного контролю якості питної води, що подається з локальних джерел водопостачання, якості харчових продуктів та готових страв у дошкільних і навчальних закладах.
  Термін: постійно
 
5.3. Забезпечити проведення гігієнічного навчання персоналу, виховання у дітей та учнівської молоді гігієнічних знань та навичок, не допускати до роботи працівників без медичних оглядів.
  Термін: постійно
 
5.4. Забезпечити в санітарних вузлах відповідні умови для дотримання дітьми правил особистої гігієни, зокрема наявність рідкого мила, електрорушників чи одноразових паперових рушників, диспенсерів для туалетного паперу.
  Термін: постійно
 
6. Керівникам і власникам підприємств, установ та організацій:
6.1. Забезпечити наявність у санітарних кімнатах підприємств, установ та організацій рідкого мила, одноразових паперових рушників, диспенсерів для туалетного паперу.
                                                                                                                                                                       Термін: постійно

 

7. Керівнику КП “Східницькі джрела” Гірнику О.Р.

7.1. Провести благоустрій джерел  мінеральних вод та огородження території

Термін: 2017-2021рр      

7.2. Забезпечити виконання вимог ДЕРЖАВНИХ САНІТАР НИХ НОРМ  ТА ПРАВИЛА  “Гігієнічні вимоги до води питної,

призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

                                                                                                                                                                         Термін: постійно

 

 
 
8. Завідувачу Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» О.Білю:
8.1. Надавати організаційно-методичну, консультативну допомогу місцевим органам охорони здоров’я в реалізації протиепідемічних заходів у разі виникнення ускладнень або загрози розповсюдження кишкових інфекцій та особливо небезпечних інфекцій.
  Термін: постійно
 
8.2. Забезпечувати амбулаторію смт. Східниці інформацією щодо епідемічної ситуації з особливо небезпечних інфекцій у світі та в Україні.
  Термін: щомісячно
 
8.3. Проводити гігієнічне навчання згідно із затвердженими програмами працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та які проходять періодичні медичні огляди.
  Термін: постійно
 
8.4. Розробити перспективний план модернізації лабораторних підрозділів на 2017 – 2021 роки відповідно до табелю оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 03.03.2010 №190 «Щодо затвердження Примірного табелю основного технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної служби».
  Термін: вересень-жовтень 2017 року
 
8.5. З метою підвищення санітарної культури населення здійснювати санітарно-освітні заходи шляхом проведенням бесід, лекцій, прес-релізів тощо та висвітлювати в засобах масової інформації алгоритм дій з питань попередження виникнення гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь серед населення, в тому числі дитячого.
  Термін: постійно
 
8.6. Проводити облік та моніторинг інфекційних хвороб, розслідування причин і умов виникнення інфекційних, у тому числі кишкових, хвороб та харчових отруєнь, забезпечити епідрозслідування та необхідний обсяг лабораторних досліджень з метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків виникнення епідускладнень.
  Термін: постійно
 
8.7. Щомісяця інформувати Східницьку селищну раду про зареєстровані випадки інфекційної та паразитарної захворюваності відповідно до форми № 1 «Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання»
  Термін: постійно
 
9. В.о.начальника  ГУ Держпродспоживслужби у м. Дрогобичі Загорському О.В.:
9.1. Забезпечити в межах компетенції дієвий контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, у тому числі ріст кишкових інфекцій.
  Термін: постійно
 
9.2. Здійснювати у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення кишкових інфекційних хвороб.
  Термін: постійно
 
9.3. Проводити визначення факторів інфекційного характеру, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, оцінку ризику та встановлення ступеня створюваного ними ризику. На основі проведеної оцінки, спільно з територіальними закладами охорони здоров’я та Дрогобицьким міськрайонним відділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розробляти узгоджені між ними рекомендації та заходи щодо недопущення ускладнення епідемічної ситуації.
  Термін: постійно
 
9.4. Проводити перевірку дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах, які призвели до спалаху кишкових інфекцій, із залученням фахівців Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» . Брати участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі кишкових.
  Термін: при виникненні спалаху
 
9.5. Інформувати про результати перевірок, вжиті заходи на об’єкті, пов’язаному зі спалахом інфекційного захворювання, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, зацікавлені служби.
  Термін: при виникненні спалаху
   

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                                  Ю.Д.Журавчак