Про затвердження кошторисних розрахунків.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.08.2017 року                                    Східниця                                                  № 361

 

Про затвердження кошторисних

розрахунків.

 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  ст. ст. 46, 48 Бюджетного Кодексу України, розглянувши зведений кошторисні розрахунки на об’єкти будівництва беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 14.08.2017 р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва

Капітальний ремонт вул. Шевченка- Бам, у смт. Східниця Львівської області в сумі – 202575,60 грн. (двісті дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять гривень 60 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва

Поточний ремонт вул. Довбуша в смт. Східниця Львівської області в сумі

– 99902.40 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дві гривні 40 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на Послуги з утримання

території амфітеатру в сумі –6955.00 грн. (шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять

гривень 00 коп.)

 1. 4. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на Послуги з утримання

території амфітеатру в сумі –19973.00 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот

сімдесят три гривні 00 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на Послуги з утримання

території кладовища в сумі –19973.00 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот

сімдесят три гривні 00 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта

будівництва «Встановлення та ремонт дорожніх знаків, розмітки в смт. Східниця

Львівської області » в сумі – 49990,80 грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот

дев’яносто гривень 80 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на об’єкт будівництва

Поточний ремонт вул. Кривоноса в смт. Східниця Львівської області в сумі

– 173830.80 грн. (сто сімдесят три тисячі вісімсот тридцять гривень 80 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта

будівництва «Чищення стічних канав» в сумі – 40973,00 грн. (сорок тисяч

дев’ятсот сімдесят три гривні 00 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок об’єкта будівництва

Озеленення території селища та утримання зелених насаджень в смт. Східниця

Львівської обл. в сумі – 54717,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сімсот

сімнадцять гривень 00 коп.)

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта

будівництва «Утримання прилеглої території джерела №15 та свердловини № 357

в смт. Східниця Львівської області » в сумі – 34337,00 грн. (тридцять чотири

тисячі триста тридцять сім гривень 00 коп.)

 1. Селищному голові укласти договір на виконання робіт відповідно до п.

1 рішення на виконання даного виду робіт в смт Східниця.

 1. Комунальному підприємству «Господарник» укласти договір на

виконання робіт відповідно до п.п. 2,3,4,5,6,7,8,9 рішення на виконання даного

виду робіт в смт Східниця.

 1. Комунальному підприємству «Східницькі джерела» укласти договір на

виконання робіт відповідно до п. 10 рішення на виконання даного виду робіт в

смт Східниця.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Селищний голова                                    Піляк І.Є.