СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______________.2018 р. Східниця № _____

Про затвердження звітів
про оцінку майна

Керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.98 р. № 90, та з метою взяття на облік елементів благоустрою, що знаходяться на території смт. Східниця, для забезпечення їх належного утримання, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 00.08.2018 р., селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про оцінку майна:

1.1 каптажної та надкаптажної споруди джерела  № 5 за адресою: Львівської області смт. Східниця, вул. І. Франка, 57/5-Д, та прилеглої пішохідної доріжки площею 400 м. кв. в сумі 106052 грн (сто шість тисячі п’ятдесят дві гривні) (звіт та висновок додається).

1.2 каптажної та надкаптажної споруди джерела  № 6 за адресою: Львівської області смт. Східниця, вул. І. Франка, 59/6-Д, та прилеглої пішохідної доріжки площею 100 м. кв. в сумі 31859 грн (тридцять одна тисяча вісімсот п’ятдесят девять гривень) (звіт та висновок додається).

  1. Передати на баланс КП «Східницькі джерела» звіти про оцінку майна згідно п.п. 1.1, 1.2 рішення.

2.1. Головному бухгалтеру КП «Східницькі джерела» взяти на баланс нерухоме майно згідно звіту про незалежну оцінку вартості нерухомого майна, що знаходиться на території смт. Східниця.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову та постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів.

 

Селищний голова                                                                          Піляк І.Є.

Залишити відповідь