Про внесення змін в рішення селищної ради від 15 грудня 2017 року № 395 “Про селищний  бюджет смт. Східниця на 2018 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

        23.11.2018 р.                                      Східниця                                               № 570

 

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 15 грудня 2017 року

№ 395 “Про селищний  бюджет

смт. Східниця на 2018 рік”

 

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління Бориславської міської ради від 05.11.2018р. №01-35/851, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 22.11.2018р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 15.12.2017р. №395  “Про селищний бюджет  смт. Східниця на 2018 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2018 рік на суму 2566553 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду – на суму 1242522 грн., обсяг доходів спеціального фонду  – на суму 1324031 грн., в тому числі бюджету розвитку – 1324031 грн.

Внести відповідні зміни в додаток №1 “Доходи селищного бюджету смт. Східниця на 2018 рік”.

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1  збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік на суму 2566553 грн., у тому числі, видатків загального фонду – 1242522  грн., видатків спеціального фонду -1324031 грн., в  тому числі бюджету розвитку -1324031  грн..

1.3) У підпункті 1.3 пункту 1  збільшити  профіцит загального фонду селищного бюджету на 2018 рік  на суму 1324031 грн.

1.4) У підпункті 1.4  пункту 1 збільшити  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на суму 1324031  грн., у тому числі бюджет розвитку – 1324031  грн.

Внести відповідні зміни у додаток  №2 “Зміни до фінансування селищного бюджету смт. Східниця на 2018р.”, додаток  №3 “Розподіл видатків селищного бюджету смт. Східниця на 2018 рік “,

1.5) У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком №4.

1.6) Внести відповідні зміни в додаток № 5 “Перелік державних (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету смт. Східниця у 2018 році”.

1.7) Внести зміни в пункт 17 рішення  наступного змісту:

“17. Передбачити у селищному бюджеті смт. Східниця на 2018 рік субвенцію міському бюджету м. Борислава за  ТКВКБМС 9770 “Інші субвенції з місцевого бюджету”, а саме:

 

 

17.1) – за загальним фондом:

–  на придбання пізнавальної гри «Світ громад»  для Народного дому «Просвіта» смт. Східниця у сумі — 5000 грн  .

1.8) Внести зміни в пункт 18 рішення  наступного змісту:

“18.Додатково передбачити у селищному бюджеті смт. Східниця на 2018 рік субвенцію державному  бюджету за ТКВКБМС 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ”, на виконання «Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у смт. Східниця на 2016-2020 роки»,  за спеціальним фондом в сумі 30000 грн.”

  1. Установити, що додатки 1,2,3,4,5 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів .

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                          Піляк І.Є.