Про затвердження  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1228га для будівництва та

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м.БОРИСЛАВА  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

 

23.11. 2018 року                                           Східниця                                                 № 582

 

Про затвердження  звіту про експертну грошову оцінку

земельної ділянки площею 0,1228га для будівництва та

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та

закладів громадського харчування, що розташована

за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця

кадастровий номер: 4610345400:04:010:0143

та продаж її на земельних торгах у формі аукціону

 

Розглянувши звернення Виконавця земельних торгів ПП «Фірма «СОМГІЗ»  щодо розгляду та затвердження Звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки площею 0,1228га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0143 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця,  звіт про експертну грошову оцінку  та висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконані ТзОВ «Західземлепроект», рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної, з метою сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету селищної ради,  керуючись статтями 12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії з регулювання земельних відносин 19.11.2018 р.,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА: 

                           

 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1228га, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0143 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця.
 2. Включити в перелік земельну ділянку площею 0,1228га, категорія земель: землі житлової та громадської забудови;  цільове призначення – 03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0143 для продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону.
 3. Продати на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку 0,1228га, категорія земель: землі житлової та громадської забудови;  цільове призначення – 03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, кадастровий номер: 4610345400:04:010:0143.
 4. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у п.3. даного Рішення у власність в розмірі, що дорівнює експертній грошовій оцінці

 

земельної ділянки – 437 201 грн. 00 коп.(чотириста тридцять сім тисяч двісті одна грн. 00 коп.) без ПДВ.

 1. Встановити значення кроку у розмірі 5 % від стартової ціни продажу земельної ділянки.
 2. Торги провести в порядку визначеному статтями 135-139 Земельного Кодексу України.
 3. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити приміщення Східницької селищної ради м.Борислава : Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул.Золота Баня, 3.
 4. Дату та час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити Виконавцю земельних торгів у межах термінів, визначених статтею 137 Земельного кодексу України з урахуванням робочого часу селищної ради.
 5. Уповноважити селищного голову Піляка Івана Євгеновича від імені Організатора бути присутнім на земельних торгах, підписати протокол земельних торгів, укласти договір купівлі – продажу земельної ділянки із Переможцем  за результатами земельних торгів та інші документи з питань проведення земельних торгів.
 6. Зобов’язати Переможця земельних торгів:

10.1. Відповідно до п.5. ст.135 ЗКУ,  п.5.ст.136 ЗКУ,  на виконання п.31 ст.137 ЗКУ:

10.1.1.Відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів  в сумі: 24011 грн.24 коп. (Двадцять чотири тисячі одинадцять  грн.24 коп.) без ПДВ.

10.1.2.Відшкодувати Виконавцю витрати, пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.1.3. Відшкодування витрат на підготовку лоту та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.

10.2. Відповідно до ст.207 Земельного кодексу України відшкодувати Організатору  земельних торгів втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 1879 грн.00 коп.(Одна тисяча вісімсот сімдесят дев’ять грн.00 коп.) у терміни та на рахунки, визначені чинним законодавством України.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони природного середовища, регулювання земельних  відносин.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                           Піляк І.Є.