Про надання повноважень податковим агентам на справляння туристичного збору

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.02.2019 року                                    Східниця                                                № 666

 

Про надання повноважень податковим

агентам на справляння туристичного збору

 

Відповідно до п.п.24 п. а ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.268.5.1 Податкового кодексу України, беручи до уваги рішення селищної ради від 25.01.2019 р. №635 “ Про  внесення змін в Рішення Східницької

селищної раді № 23 від 21.01.2011 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Східницької селищної ради» і висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 15.02.2019 р. та з метою забезпечення повноти справляння туристичного збору в смт. Східниця, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Уповноважити на справляння туристичного збору:

1.1. КП “Господарник” – з осіб, які прибувають на територію селищної ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2. Юридичні особи і фізичні особи – підприємці – з осіб, яким вони надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі) на зазначений строк.

 1. КП “Господарник” до 31.03.2019 р.:

2.1. Укласти з селищною радою договір про справляння туристичного збору з осіб, які поселяються у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування, за договором найму.

2.2. Скласти реєстр  будинків (квартир), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування, і в які за договором найму поселяються особи, що прибувають на територію селища, та укласти з цими фізичними особами  договори щодо порядку справляння туристичного збору відповідно до п.п.1.1. рішення

 1. Рекомендувати юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, які здійснюють діяльність відповідно до п.п.1.2 рішення, укласти з селищною радою договір про справляння туристичного збору.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів і заступника селищного голови з питань виконавчого комітету селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                   Піляк І.Є.

 

 

 

 

Договір про справляння туристичного збору

 

смт. Східниця                                                                           «___»____________2019 р.

 

Східницька селищна рада в особі голови селищної ради Піляка І.Є., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» з однієї сторони, далі по тексту – Сторона 1, та Комунальне підприємство «Господарник» в особі Директора що діє на підставі Статуту з іншої сторони, далі по тексту – Сторона 2, разом – Сторони, уклали цей Договір про справляння туристичного збору відповідно до ст.268.5.1 Податкового Кодексу України та Рішення Східницької  селищної ради № 635 від 25.01.2019 року про наступне:

 1. Сторона 2 зобов’язується справляти туристичний збір з осіб, які поселяються у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування, за договором найму.
 2. Сторона 2 зобов’язується скласти реєстр будинків (квартир), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування , і в які за договором найму поселяються особи, що прибувають на територію селища, та укласти з цими фізичними особами договори щодо порядку справляння туристичного збору.
 3. Відповідно до Рішення Східницької селищної ради від 25.01.2019 р. ставка збору становить 0,2% до бази справляння збору.
 4. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість.
 5. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
 6. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяці (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
 7. Рахунок для сплати туристичного збору:

р/р 33219890700013, ЗКПО 22402093, код платежу 18030100, МФО 825014, ГУДКУ у Львівській області.

 1. Цей Договір діє до ____.____.20___ року включно.

 

 

Східницька селищна рада Комунальне підприємство

«Господарник»

82391, Львівська обл., смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3

 

_____________________Піляк І.Є.

82391, Львівська обл., смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3

 

_________________Сокаль М.Є.

 

 

 

 

 

 

Договір про порядок справляння туристичного збору

 

смт. Східниця                                                                           «___»____________2019 р.

 

Комунальне підприємство «Господарник» в особі Директора, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, далі по тексту – Сторона 1, та ______________________________________________________________________

з іншої сторони, далі по тексту – Сторона 2, разом – Сторони, уклали цей Договір про порядок справляння туристичного збору відповідно до Рішення Східницької селищної ради № 635 від 25.02.2019 року про наступне:

 1. Сторона 2 зобов’язується сплачувати туристичний збір з осіб, які за договором найму поселяються у будинок (квартиру), що належить Стороні 2 на праві власності або на праві користування.
 2. Відповідно до Рішення Східницької селищної ради від 25.01.2019 р. ставка збору становить 0,2% до бази справляння збору.
 3. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість.
 4. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
 5. Збір сплачується до 30 числа (включно) кожного місяці (у лютому до 28 (29) включно).
 6. Рахунок для сплати туристичного збору:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Цей Договір діє до _____.____.20__ року включно.

 

 

Комунальне підприємство

«Господарник»

 
82391, Львівська обл., смт. Східниця, вул. Золота Баня, 3

 

____________________Сокаль М.Є.