Про внесення змін в рішення селищної ради від 18 грудня 2018 року № 600 “Про селищний  бюджет смт. Східниця на 2019 рік”

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

18.02.2019 р.                                        Східниця                                                      № 653

Про внесення змін в рішення

селищної ради від 18 грудня 2018 року

№ 600 “Про селищний  бюджет

смт. Східниця на 2019 рік”

 

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів від 15.02.2019р., службової записки головного бухгалтера Журавчак Г.О. селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Східницької селищної ради від 18.12.2018р. № 600 “Про селищний бюджет смт. Східниця на 2019 рік”, а саме:

1.1) У підпункті 1.1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2019 рік на суму 91000 грн., у тому числі обсяг доходів спеціального фонду – на суму 91000 грн., у тому числі фонд розвитку -91000 грн. згідно з додатком 1 і читати його в редакції:

«1.1.) загальний обсяг доходів селищного бюджету смт. Cхідниця у сумі  1649610 гривень, в тому числі обсяг  доходів :

– за загальним фондом  селищного  бюджету смт. Східниця  визначити в сумі  16155100  гривень ;

– за спеціальним фондом бюджету   в сумі 341000 гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку  в  сумі   341000  гривень.»

1.2) У підпункті 1.2 пункту 1 збільшити   загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2019 рік на суму  91000 грн., у тому числі  видатків за спеціальним фондом – 91000 грн., з них бюджету розвитку –  91000 грн. згідно з додатком 3 і читати його в редакції:

«1.2) загальний обсяг видатків селищного  бюджету смт. Східниця у сумі   16831888 гривень , у тому числі обсяг видатків:

– за загальним фондом селищного бюджету у  сумі  11927639 гривень;

– за  спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 4894249 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі  4831976 гривень.»

1.3) У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

1.4) Внести відповідні  зміни  у розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком  №6 до цього рішення.

  1. Установити, що додатки 1,3,5,6 є невід’ємною частиною рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів .

 

Селищний голова                                                                                               І.Є.Піляк