Про встановлення ставок туристичного збору на території Східницької селищної ради

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.12.2019 року                                        Східниця                                                      № 782

 

Про встановлення ставок

туристичного збору на території

Східницької селищної ради

 

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 268 Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 05.12.2019 р.,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Встановити ставку туристичного збору у розмірі:

1.1.  0,2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу при вартості тимчасового розміщення до 3499 грн – для внутрішнього та в’їзного туризму;

1.2.  0,4 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу при вартості тимчасового розміщення від 3500 грн і вище – для внутрішнього та в’їзного туризму;

1.3. Базою справляння збору  є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. Секретарю селищної ради оприлюднити  рішення шляхом опублікування у народному часописі “Нафтовик Борислава” та розміщення на Інтернет- сторінці селищної ради.
 2. Рішення вступає в дію з 01.01.2020 р.
 3. Установити, що додаток 2 є невід’ємною частиною рішення.
 4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

Селищний голова                                                                                           Піляк І.Є.

 

 

 

Додаток 2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ставку туристичного збору та його справляння

 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Розмір туристичного збору  встановлюється на підставі ст.268 Податкового Кодексу України.

 

 1. Платники податку

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  смт. Східниця та тимчасово розміщуються та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у селищі;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі),  що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

2.Ставка та база справляння збору.

2.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі:

2.1.1.  0,2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу при вартості тимчасового розміщення до 3499 грн – для внутрішнього та в’їзного туризму;

2.1.2.  0,4 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу при вартості тимчасового розміщення від 3500 грн і вище – для внутрішнього та в’їзного туризму;

2.1. Базою справляння збору  є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 

 

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

3.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі)

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважені селищною радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

3.3. Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

 

 1. Особливості справляння збору

4.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір.

За один і той самий період перебування платника збору на території смт. Східниця, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

4.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення.

4.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території смт. Східниця, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

 

 1. Порядок сплати збору

5.1.  Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

5.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Відповідальність за справляння збору.

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на податкових агентів.

 

 1. Контроль за сплатою збору.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору  здійснює Головне управління ДФС у Львівській області.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Юрій Журавчак