Про затвердження програми «Збереження та розвиток Східницького родовища мінеральних лікувальних вод» на 2020 рік.

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. БОРИСЛАВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2020 року                                  Східниця                  № 830

 

Про затвердження програми

«Збереження та розвиток Східницького

родовища мінеральних лікувальних вод»

на 2020 рік.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 24.01.2018р. №1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства смт. Східниця на 2020 рік”, висновок постійної депутатської комісії планування, бюджету і фінансів від 24.01.2020 р. та з організації дозвілля громадян та гостей селища, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Збереження та розвиток Східницького родовища

мінеральних лікувальних вод» на 2020 рік (далі – Програма), що додається.

 1. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2020 рік (Додаток 1)
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію планування, бюджету і фінансів, з питань економіки, розвитку місцевого господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

Селищний голова              Піляк І.Є.

 

 

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 830 від 24.01.2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 24 січня 2020 р. №

Селищний голова

__________  Піляк І.Є.

 

 

  ПРОГРАМА

Промоції селища курорту Східниця на 2020 рік

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення програми Східницька селищна рада
2. Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення сесії Східницької селищної ради№____ від 24.01.2020 р.
3. Розробник програми Східницька селищна рада
4. Відповідальний виконавець програми Східницька селищна рада
5. Учасники програми Східницька селищна рада. КП «Східницькі джерела”
6. Термін реалізації програми 2020 р.
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Селищний, обласний, бюджети, та будь-які надходження що не суперечить чинному законодавству.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі: 600,0 тис. гривень(шістсотгривень)
8.1 коштів місцевого бюджету  600,0 тис. гривень(шістсот тис. гривень)

 

 1. Мета програми.

 

Створення умов для експлуатації Східницького родовища мінеральних вод та забезпечення місцевого населення і гостей селища споживанням  якісною мінеральною водою типу «Нафтуся» шляхом:

 • Належного технічного обслуговування шахтних колодязів та каптажів(очищення, дезінфекція, благоустрій) здійснення достовірного їх обліку та стану в них води;
 • Недопущення наднормативних втрат і погіршення якості мінеральних вод бальнеологічного курорту смт. Східниця;
 • Створення естетичного вигляду каптажних та надкаптажних споруд

( будівництво, реконструкція), як обличчя території громади.

 

 1. Завдання та напрямки діяльності

Для виконання завдань та напрямків діяльності потрібно виконати:

 

Капітальне будівництво, реконструкція, капітальний, поточний  ремонти об’єктів (каптажних, надкаптажних споруд джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод,  їх складових та питтєвих галерей(бюветів) в т.ч.:
Реконструкція надкаптажної споруди джерела № 1 на вул.Бориславській в смт. Східниця Львівської області
Реконструкція (переобладнання) тимчасових споруд (питтєва галерея дж.№2с,туристичний центр)по вул.Шевченка   в смт.Східниця
Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східниця
Благоустрій територій джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод, їх санітарних зон -одержувач  бюджетних коштів                                       КП «Східницькі джерела», в  т. ч:
– Утримання  прилеглих територій джерел №1,3,5,6,15,25,26,21,18с,2с,1с, (влаштування доріжки бруківкою, влаштування лавочок, газонів, садівництво дерев, освітлення території, прибирання та обслуговування території)
–  утримання   територій зон 1 — го поясу охорони джерел “Горби”, “Гуцулка”, “Карпати”, “Смерекове”
– огородження зон суворої охорони Східницького родовища мінеральних вод джерел № 1,3,5,6, 21,21-А,15,13-С,31
Придбання конструктивного елементу для підігріву мінеральних  вод на джерелах та свердловинах Східницького родовища мінеральних вод

 

 1. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми  здійснюється за рахунок коштів місцевого та обласного бюджету, інвестицій та у будь-якій незабороненій формі що не суперечить чинному законодавстві України.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація цієї Програми дозволить:

 • Забезпечити безперешкодний та вільний доступ до питтєвих галерей для споживання якісною мінеральною водою типу «Нафтуся»;
 • Запобігти наднормативні втрати і погіршення якості мінеральних вод;
 • Уникнути кризових ситуацій з мінеральною водою;
 • Забезпечити охорону родовищ від самовільної забудови та скидання каналізаційних стоків в площі залягання ресурсів мінеральних вод;
 • Перейти на новий етап розвитку курорту Східниця в цілому

 

 1. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює КП «СХІДНИЦЬКІ ДЖЕРЕЛА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ:

 • координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою, із залученням коштів місцевих бюджетів та у будь-якій незабороненій формі що не суперечить чинному законодавстві України;
 • залучення до виконання Програми місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій.
 • Звіт по виконанню програми розвитку здійснюється директором КП «СХІДНИЦЬКІ ДЖЕРЕЛА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ не рідше одного разу в шість місяців.
 • Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Фінансування програми «Збереження і розвиток Східницького родовища мінеральних вод»

 

Заходи Всього На 2020 рік
1 Реконструкція надкаптажної споруди джерела № 1 по вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області 291046,00  
2 – Утримання  прилеглих територій джерел №1,3,5,6,15,25,26,21,18с,2с,

1с, (прибирання та обслуговування території)

1364000,00  
3 Проведення аналізів 1-С, 2-С,18-С, 4-С,1,15,8,9,10,21-А,25,

26,13,15,13-С,357-С

70,0  
4 Відведення гірського потічка від джерела № 3 в смт. Східниця Львівської області 287738,00  
5 Реконструкція каптажної споруди джерела № 3 по вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області 293746,00  

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                           Журавчак Ю.Д.