Пояснювальна записка

до проекту  рішення сесії  Східницької селищної  ради

«Про бюджет Східницької територіальної громади на 2021 рік»

 

Законодавчою основою формування  місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом  України на 2021 рік є Конституція України,Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Бюджет Східницької  територіальної громади на 2021 рік сформований з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», листів Міністерства фінансів України від 21.09.2020 року № 05110-14-6/28961 «Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік» від 18.09.2020 р. № 05110-14-6/28827 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2021 рік» ,

Фінансовий ресурс бюджету Східницької селищної  ради  сформовано на основі норм законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, пояснюваної  записки МФУ до оцінки  доходів місцевих бюджетів на 2021 рік.

Прогнозні розрахунки доходної частини  бюджету

Східницької територіальної громади на 2021 рік

(Додаток №1)

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2021 рік було враховано статистичні показники, які  використовуються при розрахунку прогнозних  надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані  показники за 2020 рік та прогнозні на 2021 рік, рекомендовані пояснювальною  запискою МФУ до оцінки  доходів місцевих бюджетів на 2021 рік.

В цілому показник доходів місцевого бюджету на 2021 рік обраховано в сумі 116984400грн у тому числі:

 • Загальний фонд – 116408000грн в т.ч.
 • власні надходження (податки, збори та неподаткові платежі) –38653100грн., (33,04%)
 • міжбюджетні трансферти – 77754900,00 грн(66,47%),
 • Спеціальний фонд 576400грн, (власні надходження) в т.ч.
 • кошти від продажу земельних ділянок несільськогогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності- 500000,00 грн.,
 • плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата  за відвідування ДНЗ) -76400,00 грн.

Основним джерелом власних надходжень загального фонду селищного бюджету ТГ є податок на доходи фізичних осіб  (11010000), питома вага якого становить  38,48 % від прогнозованого показника власних доходів загального фонду селищного  бюджету на 2021 рік.

Прогнозовані показники   податку на 2021 рік розраховані згідно з фактичними надходженнями  податку та середньої заробітної плати штатних працівників, ставки податку, а також з урахуванням структурних змін , які відбудуться. Але, все ж таки основні чинники, що  позитивно вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб є:

 • застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб;
 • підвищення мінімальної заробітної плати з 1.01.21р.-6000,00 грн.,з 1.12.21р. -6500,00 грн. та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць,
 • розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС-2760 грн.
 • легалізація виплат заробітних плат;

Податок розраховано у сумі  14875000грн.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (13010000) плануєтьсяв розмірі 211000,00 грн. Сума надходжень планується меншою в порівнянні з попередніми роками у зв»язку  з тим , що податок має не систематичний характер .

Надходження рентної плати за видобування корисних копалин (13030000) заплановано в розмірі 439700грн.  з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки.

Надходження акцизу на пальне (13,44 %) планується у відповідності  до надходжень попередніх періодів  у сумі  1306700 грн. в тому числі ;

14021900  – 306700,00 грн.,

14031900 – 1000000,00 грн.

Надходження акцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання  роздрібної торгівлі  алкогольних напоїв та тютюнових виробів(14040000), в сумі 869600 грн., який розраховано щодо фактичних надходжень за 2019 рік, 10 місяців 2020 року та прогнозованих надходжень 2020 року.  Основними платниками  податку є приватні підприємства, що займаються торгівлею тютюнових та алкогольних виробів .

 

 Місцеві податки (ККД 18000000)

При прогнозуванні надходжень місцевих податків і зборів на 2021 рік враховані зміни до Податкового кодексу України, враховані рішення сесій селищної  та сільських  рад 7 скликання  «Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2021 рік»  та плануються  у загальній сумі 20271900 грн., що становить 52,44% від обсягу власних надходжень загального фонду селищного бюджету і є одним із основних складових надходжень загального фонду.

У складі податків та зборів:

Податок на майно(18010000)-складаєтьсяз податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  та плати за землю і прогнозується у загальній сумі –12742900 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено у сумі –4806000 грн. Розрахунок суми податку на 2021 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб з урахуванням площі об’єктів  і визначений на базі фактичних надходжень  десяти місяців 2020 року, прогнозованого надходження за 2020 рік  та росту мінімальної заробітної плати в т.ч.

 • – житлова нерухомість – 2252000 грн., у т.ч.
 • фізичні особи – 2050000  грн.;
 • юридичні особи- 202000 грн.;
 • – нежитлова нерухомість – 2554000грн., у т.ч.
 • фізичні особи – 877000 грн.;
 • юридичні особи – 1677000    грн.

Плата за землю  прогнозується у загальній сумі 7936900 грн.

Розрахунки надходження плати за землю проведено у розрізі фізичних та юридичних осіб – платників податку. Надходження земельного податку планується в загальній  сумі 2208000 грн. в тому числі :

 • фізичні особи – 1259000  грн.;
 • юридичні особи- 949000 грн.;

Орендної плати  в сумі 5728900 грн. в тому числі :

 • фізичні особи – 528900  грн.;
 • юридичні особи- 5200000 грн.;

Не передбачається значний приріс надходження  земельного податку з фізичних та юридичних осіб у зв’язку з тим, що відсоткова ставка податку є низькою  у більшості населених пунктів територіальної громади і потребує перегляду .

Туристичний збір (18030000) планується з  відповідно  до росту мінімальної заробітної плати у 2021р.  в загальній сумі 964000 грн.. Розрахунок проведено відповідно до прогнозованих показників ,  фактичних надходжень за 10 місяців 2020р. та прогнозованого надходження за 2020 рік. У  2020р. відбулося значне зниження надходжень податку в порівнянні з 2019 роком у зв»язку із запровадженням карантину весною та літом поточного року. Зменшення планових показників у 2021р. також  можливе у зв»язку  із запровадженням карантину та зменшенням кількості людей,  які відвідують туристичні, лікувальні  та рекреаційні місця Східницької ТГ   .

Єдиний податок (18050000)

Враховуючи динаміку фактичних надходжень попередніх років, а також збільшення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та мінімальної зарплати з 1.01.2021 року та з 1.12.2021р.,  суму надходжень єдиного податку на 2021 рік визначено в сумі 6565000 грн.

Розрахунок проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, зокрема:

 • юридичні особи – 861200 грн.;
 • фізичні особи – 5703800  грн.

У 2021р. можливе зменшення планових надходжень у зв»язку зі списанням  податкових боргів та звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.  Такі  податкові канікули мають тривати з грудня 2020 року по травень 2021 року.

 

Неподаткові надходження

Доходи від власності  та підприємницької діяльності ( 21000000)

  Частина чистого прибутку (доходу) державних  або комунальних підприємств та їх об»єднань планується у сумі 24900 грн.на рівні надходжень у 2020р.. Зменшення надходжень можливе у зв»язку із запровадженням карантину і переведенням комунальних підприємств на роботу в карантині.

Інші надходження (21080000),  а саме адміністративні штрафи та санкції, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення  законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв  планується на рівні надходжень 2020р.в сумі 81500,00 грн.

Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської діяльності(22000000)

прогнозуються у загальній сумі  424800 грн., що становить 1,09 % прогнозованого обсягу власних надходжень загального фонду.

У складі зборів враховано:

 Плата за надання адміністративних послуг(22010000)

Прогнозований обсяг надходжень цього виду доходів складе  288200 грн.

Розрахунок проведено на базі фактичних надходжень за 2019 рік, десяти місяців 2020 року та очікуваних надходжень за 2020 рік, оскільки послуги не мають постійного характеру.

– плата за надання інших адміністративних послуг(22012500)в сумі 16200 грн.

-адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600)

Прогнозований обсяг надходжень  цього виду заплановано на рівні фактичних надходжень за десять місяців 2020 року та очікуваних надходжень за 2020 рік у сумі 272000 грн.

Надходження орендної плати за  користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним  майном(22080400) планується на рівні  2020 року в сумі 135500 грн.

Державне мито(22090000)

Прогнозований показник надходжень державного мита до селищного бюджету ТГ розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки.

державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування( 22090100)  на 2021 рік визначено у сумі  1100грн.

Інші надходження (24060000)

У 2021 році плануються надходження за шкоду , що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності на рівні 2020року в сумі 10000 грн.

 

Спеціальний фонд

 

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду  (без трансфертів) визначений в  загальній сумі 576400 грн., в тому числі за джерелами  надходжень:

Власні надходження бюджетних установ(25000000)

Прогнозований обсяг власних надходжень, які зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету , визначений відповідно до планових  показників головних розпорядників бюджетних коштів щодо доходів і визначений в сумі 76400 грн.

Прогнозовані надходження по відділу освіти  у вигляді:

плати за послуги , що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю(25010100) (батьківська плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах) в сумі  76400 грн. Збільшення  плати  за послуги, що надаються бюджетними установами можливе , якщо   заклади освіти не будуть закриватися на період карантину (загальноосвітні школи, дитячі садки).

Доходи від операцій з капіталом(30000000)

     У 2021 році заплановані надходження коштів від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають державній  або комунальній власності в сумі  500000 грн.  У 2019 р.  укладено попередню  угоду  про сплату авансового внеску і готується звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки для подальшого продажу.

Офіційні трансферти (ККД 4000000)

Відповідно до Закон України «Про державний бюджет на 2021р.» у селищному  бюджеті прогнозуються  офіційні трансферти, що становлять 66,79% загального обсягу доходів загального фонду,з них:

від органів державного управління на суму  77754900 грн., в т.ч.:

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 54385800 грн.

– базова дотація  – 22130900 грн.

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок  відповідної додаткової дотації з державного бюджету  –1238200 грн.

 

Формування видатків

бюджету Східницької  територіальної громади на 2021 рік

(Додаток №3)

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, проєкт бюджету Східницької ТГ  на 2021 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Виходячи з  можливостей дохідної частини  бюджету  територіальної громади, видаткова частина проекту бюджету спрямована на вкрай необхідні потреби, враховуючи режим економії у проведенні видатків, ефективного та раціонального використання коштів.

При формуванні видаткової частини бюджету спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2021 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої субвенції, додаткової дотації, базової дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на 2021 рік та власні ресурси бюджету  територіальної громади.

Фонд оплати праці працівникам бюджетної сфери на 2021 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах, по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

– запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн. та посадових окладів (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2021 року – 2670 грн.; з 01.12.2021 р. –2893грн

– матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, працівникам культури у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

– встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери бюджету розраховано в сумі 90718885 грн. Крім того, відповідно до підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зміни умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки, а також інших змін, тягне за собою збільшення фонду заробітної плати по основних її складових у закладах соціально-культурної сфери бюджету  територіальної громади від 11% до 20% в залежності від закладу та категорії працівників.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2020 році з урахуванням економії обсягів споживання у натуральних показниках та прогнознозованих коефіцієнтів їх підвищення у 2021 році в середньому на коефіцієнт 1,1, що  в загальній сумі становить 20189075 грн..

Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з наявних натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах шкільної та дошкільної освіти,  із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.

Враховуючи це, загальний обсяг видатків  селищного бюджету ТГ на 2021 рік передбачається в сумі 116952400 грн., в т.ч. загального фонду-108376000  грн., спеціального фонду-8576400 грн., в т.ч бюджету розвитку-8500000 грн. (з них за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 8000000 грн.)

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради (КПКВКМБ 0110150)

Видатки на організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної  ради включають видатки на утримання апарату селищної  ради, виконавчого комітету  та його відділів (КПКВТКМБ 0110150).Передбачено по загальному фонду селищного  бюджету на 2021 рік 24175000 грн. Питому вагу видатків становить  оплата праці з нарахуванням, що  в загальному обсязі видатків на утримання селищної  ради  -96,8 %   складає 23400000  грн.    Штатна   чисельність працівників Східницької ТГ станом на дату прийняття бюджету ще не сформована і немає чітких розрахунків потреби для виплати заробітної плати  для дотримання  вимог п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями  в частині обов’язкових складових (посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років), що передбачені Постановою №268 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 3 червня 2020 року N 441)  ,а також  допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн. В бюджеті на 2021р. заплановані обов»язкові виплати працівникам селищної та сільських рад, які повідомлені про вивільнення. Витрати на енергоносії становлять 297900грн., що також забезпечують потребу. Відповідно до наданих розрахунків передбачені інші необхідні видатки (придбання канцелярських товарів, відрядження та інше)  на утримання  установи в сумі 417100 грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 30000грн. передбачені видатки на оплату пені,судових витрат  та штрафних санкцій на випадок необхідності.   За спеціальним фондом заплановані видатки в сумі 76400 грн. для придбання необхідної для формування відділів оргтехніки   та обладнання дитячих майданчиків .

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0113242)

У 2021 році з метою соціального захисту окремих категорій громадян передбачається фінансування заходів  в рамках селищної  програми на суму 136000 грн., на :

– матеріальну допомогу учасникам АТО,  сім’ям учасників АТО на вирішення соціально побутових потреб ,

– грошову допомогу малозабезпеченим громадянам на лікування, поховання.

Організація благоустрою населених пунктів  (  КПКВКМБ 0116030)

В 2021 році по благоустрою населених пунктів територіальної  громади плануються  поточні видатки по загальному фонду на суму 8050000 грн. для виконання робіт по  благоустрою  громади, в тому числі по послугах з підмітання та прибирання вулиць , зі збирання сміття, прибирання парків , кладовища, вуличного освітлення, утримання доріг в осінньо-зимовий період, озеленення, обслуговування мереж вуличного освітлення. Заплановані видатки на утримання територій джерел мінеральних  вод смт.Східниця.

 

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0111010)

Видатки на утримання закладів дошкільної освіти по загальному фонду включають видатки на утримання  груп   дитячого садка, та  дошкільних груп . На утримання  плануються витрати за рахунок коштів загального фонду селищного  бюджету в сумі 2379600 грн. Забезпечено 100% видатки на оплату праці працівників відповідно до ЄТС, а також підвищення мінімальної заробітної плати до 6000 грн. та 6500 грн.  тобто дотримані вимоги п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та послуги зв’язку. Також відповідно до положень ст.57 Закону України «Про освіту» забезпечено виплати працівникам  допомоги на оздоровлення та грошових винагород за сумлінну працю в повному обсязі.  Витрати на харчування  дітей враховані  норма харчування в 2020р.на  одну дитину в день.,з них:

за рахунок плати батьків 50%,

за рахунок місцевого бюджету 50% ,

із загальної кількості дітей – середньорічна кількість пільгового контингенту, батьки яких повністю або частково звільнено від батьківської плати буде встановлюватись на початку бюджетного року . Витрати на харчування можуть бути змінені відповідно до кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади   та проведених процедур закупівлі продуктів харчування.  При розрахунку витрат за енергоносії враховано ріст цін на тверде паливо, газ  та тарифів на електроенергію  в середньому  на 10%.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам дошкільного закладу освіти в бюджеті передбачено 1992750 грн.,на харчування –152800 грн., на оплату енергоносіїв –166650 грн., інших видатків на суму17000 грн. для  придбання миючих та засобів для чищення, господарчого та кухонного інвентарю, матеріалів для поточного ремонту  дитячих закладів, медикаментів, оплату різних послуг.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами))  (КПКВКМБ 0111020)

По видатках загального фонду  на утримання ЗЗСО, які знаходяться на території ТГ, заплановано 59860453  грн.

В 2021 році за рахунок освітньої субвенції в сумі 54385800 грн. передбачаються видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічному персоналу. За рахунок коштів селищного  бюджету плануються видатки в сумі 4724328 грн., які будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями обслуговуючому персоналу закладів, згідно зі штатним розписом,  94000 грн.- на  інші потреби. Видатки на заробітну плату та енергоносії  будуть переглядатися після закінчення реорганізації бюджетних установ шляхом приєднання до територіальної громади.

По школах громади передбачено селищним  бюджетом на 2021 рік  забезпечення видатків на оплату праці працівників відповідно до ЄТС, а також підвищення мінімальної заробітної плати до 6000 та 6500 грн., тобто дотримані вимоги п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями та оплату енергоносіїв та послуги зв’язку. Також відповідно до положень ст.57 Закону України «Про освіту» забезпечено виплати працівникам  допомоги на оздоровлення та грошових винагород за сумлінну працю в повному обсязі.

На оплату енергоносіїв передбачені кошти,  що відповідає необхідній потребі в сумі 656325 грн. Можливі зміни на протязі бюджетного року у  зв»язк зі зміною ціни на енергоносії та перехід на автономне опалення.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВМБ 0114060)

На утримання  будинків культури    територіальної громади,   передбачено   селищним  бюджетом 2404700грн, що задовольняє необхідну потребу, а також враховані підвищення мінімальної заробітної плати та зміни по ЄТС у 2021 році, тобто дотримані вимоги п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями в частині обов’язкових виплат, а також забезпечена потреба на енергоносії. Видатки на заробітну плату та енергоносії  будуть переглядатися після закінчення реорганізації бюджетних установ шляхом приєднання до територіальної громади.

 

В проєкті  бюджету на 2021 рік видатки по загальному фонду за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВМБ 0114030) визначені в сумі 1747800 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено – 1661500 грн. В обсязі видатків на оплату праці передбачено кошти на зміни по ЄТС у 2021 році, виплату одноразової допомоги при наданні щорічної відпустки, доплати бібліотечним працівникам.Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначений в сумі  86300 грн.

 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВМБ 0114082)

В проєкті  бюджету на 2021 рік видатки по загальному фонду за бюджетною програмою Інші заходи в галузі культури і мистецтва заплановані в сумі 2200000 грн. на проведення фестивалю «Східницьке літо», збереження українських національних традицій, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення та гостей громади. Урочисте відзначення міжнародних, державних, релігійних, професійних та традиційних  свят, пам’ятних дат, ювілеїв підприємств, організацій, установ, громадян територіальної громади, вшанування громадян та колективів з нагоди вищевказаних свят, ювілеїв та пам’ятних дат.

В проєкті  бюджету на 2021 рік видатки по загальному фонду за бюджетною програмою Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КПКВМБ 0115011) заплановані видатки в сумі 100000 грн. для проведення спортивних змагань, придбання нагород та спортивного інвентарю.

В  проєкті селищного  бюджету на 2021 рік видатки по загальному фонду за бюджетною програмою Здійснення заходів із землеустрою (КПКВМБ 0117130)  заплановано в сумі 400000,00 грн. Кошти плануються на встановлення та зміну меж територіальної громади, підготовку земельних ділянок до їх продажу або надання в   оренду на земельних торгах у формі аукціону, виготовлення нормативно грошової оцінки земель, а також виготовлення проєктів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою селища, що  дасть змогу визначити та  виготовити документи на земельні ділянки для обслуговування закладів, що перебувають у користуванні територіальної громади смт. Східниця.

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування  (КПКВМБ 0117680)

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 60000 грн. відображені видатки на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

В проєкті селищного  бюджету на 2021 рік видатки по загальному фонду за бюджетною програмою Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю  (КПКВМБ 0117693)   заплановані видатки в сумі 800000 грн. на організацію промоції територіальної громади, ефективної системи партнерства державних органів, приватних підприємств та громадських організацій для подальшого розвитку туристичної діяльності, підвищення привабливості  Східницької ТГ та покращення її іміджу, як туристичного та курортного осередку, виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей новоствореної ТГ, організація  реклами туристичних можливостей смт. Східниця та населених пунктів територіальної громади в засобах масової інформації.

 

 Інші заходи громадського порядку та безпеки (КПКВМБ 0118230)

В проєкті бюджету на 2021р. заплановані видатки на реалізацію Програми «Безпечне місто» в сумі 120000 грн., що спрямуються  на убезпечення  об’єктів  захисту  та критично важливих  об’єктів  шляхом зниження  ймовірності  реалізації погроз  природного, техногенного, кримінального,  терористичного й  іншого характеру для запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю). А також ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролю й надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

 (КПКВМБ 0118130)

На  території громади на утриманні 1 місцева  пожежна охорона , штатна чисельність їх складає 10,75 одиниць, в т. ч. начальник пожежної 1 одиниця, водіїв пожежних машин 5 одиниць, пожежних 4 одиниць, бухгалтер 1  одиниця. На 2021 р. передбачено селищним  бюджетом в сумі 1362457 грн. , згідно з поданим розрахунком , що повністю задовольняє потребу, а також враховані підвищення  мінімальної заробітної плати, дотримані вимоги п. 4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями в частині обов’язкових виплат, а також забезпечена потреба на енергоносії придбання пасивно мастильних матеріалів та матеріально технічне забезпечення.

По спеціальному фонду :

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 0117310)

На фінансування видатків по будівництву, капітальному  ремонту та реконструкції об»єктівжитлово-комнального господарства територіальної громади  заплановано видатки в сумі 1442778грн. (додаток 5 проекту рішення). Із них видатки на реконструкцію  спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул.Промисловій, 5 в смт.Східниця , реконструкцію вуличного освітлення по вулицях Т.Шевченка, І.Франка, М.Грушевського, Стефаника, УПА, Довбуша, Зелена, Молодіжна, Злуки, Галицька, Набережна, Мічуріна, провулках Тихий, Сільський та Польовий в смт.Підбуж Дрогобицького р-ну Львівської області, це видатки  згідно укладених у 2020р. договорів на виконання вказаних робіт і терміном дії 2021рік..

Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КПКВКМБ 0117350)

На фінансування видатків Програми по розробці детальних планів території у бюджеті територіальної громади на 2021рік , заплановано кошти в сумі 250000 грн. Реалізація Програми  дасть змогу покращити планування забудови населених пунктів територіальної громади, сприятиме здійсненню інвестиційних проектів з розвитку курорту Східниця і навколишніх сіл, які входять  ТГ.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої    інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету(КПКВКМБ 0117461)

В 2021 році на утримання та розвиток автомобільних доріг місцевого значення зідно Програми капітального будівництва реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг смт. Східниця, заплановано видатки за спеціальним  фондом в  сумі 6715822 грн.( додаток 5 проекту рішення)

На капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг Зарічна, І. Франка передбаченікошти за спеціальним фондом, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду  до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 6715822 грн. Капітальний ремонт вказаних доріг розпочато  2020 році завершення 2021р..

Непередбачені видатки

Резервний фонд (КПКВКМБ 0118700)

Для здійснення видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені (резервний фонд) плануються видатки згідно ст.24 Бюджетного кодексу України, (що не перевищує 0,13 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету). Серед таких видатків можуть бути такі, як усунення наслідків стихійних лих та аварій. Порядок використання коштів регламентується Постановою Кабінету Міністрів від 29.03.2002 року №415. На ці видатки передбачено в бюджеті територіальної  громади кошти в сумі 140000 грн.

Міжбюджетні відносини (КПКВКМБ 0119770)

Міжбюджетні трансферти в бюджеті селищної  ради  передбачені у сумі   1581754 грн., (додаток 4 проекту рішення) зокрема, субвенції  для передачі до державного  бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку .      Кошти в сумі 50000,00 грн. заплановано для забезпечення пожежної безпеки в Східницькій  ТГ (Бориславський МВ ГУ ДСНС України у Львівській області) .

А також бюджету Дрогобицької районної ради (Районний територіальний центр соціального обслуговування) заплановані кошти  в сумі 1321000 грн. для обслуговування одиноких, соціально незахищених верств населення територіальної громади,  бюджету Дрогобицької районної адміністрації (Районний центр соціальних служб для сім”ї,дітей та молоді) в сумі  142904 грн.,  бюджету Дрогобицької міської ради (Військово- лікарська комісія) в сумі 67850 грн. для  фінансування Програми військово-лікарської комісії.