Про затвердження старости.     

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                              № 23

Про затвердження старости.

Відповідно до пункту статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію селищного голови  Івана Піляка,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити старостою сіл: Довге, Рибник, Майдан, Зубриця, Головське, Кринтята, Східницької територіальної громади – Зварича Василя Івановича.

Присвоїти Зваричу В.І. – 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.

 1. Встановити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                             № 24

Про затвердження старости.

Відповідно до пункту статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію селищного голови  Івана Піляка,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити старостою сіл: Бистриця-Гірська, Старий Кропивник, Новий Кропивник, Коритище, Ластівка, Свидник, Східницької територіальної громади – Мандзяка Миколу Миколайовича

Присвоїти Мандзяку М.М. – 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.

 1. Встановити, що рішення вступає в дію з 11 січня 2021 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                            № 25

Про затвердження старости.

Відповідно до пункту статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію селищного голови  Івана Піляка,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити старостою сіл: Смільна, Жданівка, Залокоть, Опака, Східницької територіальної громади Якуца Михайла Зеновійовича

Присвоїти Якуцу М.З. 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.

 1. Встановити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                            № 26

Про затвердження старости.

Відповідно до пункту статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію селищного голови  Івана Піляка,   селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити старостою села Сторона, селища Підбуж Східницької територіальної громади – Тінишина Миколу Павловича

Присвоїти Тінишину М.П. – 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.

 1. Встановити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                             № 27

Про затвердження Положення

про старосту Східницької селищної ради.

 

Відповідно до ст. 26, 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою організації ефективної роботи старости селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Положення про старосту Східницької селищної ради, додаток 1.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

Селищний голова                                                              Іван ПІЛЯК

 


 
Додаток

до рішення Східницької селищної

ради від  24 грудня 2020 року № 27

 

 

Положення

про старосту Східницької селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України та визначає правовий статус старости, порядок його обрання та припинення повноважень, його права та обов’язки, повноваження,  відповідальність, порядок звітування та інші питання, пов’язані з діяльністю старости  на території  Східницької територіальної громади (далі – староста).

 

ІІ. Правовий статус старости

2.1. Староста затверджується Східницькою селищною радою на строк її повноважень за пропозицією Східницького селищного голови.

2.2. Староста представляє інтереси жителів старостинського округу (за умови його створення рішенням Східницької селищної ради) або населених пунктів Східницької територіальної громади, на які рішенням ради будуть поширюватись його повноваження.

2.3. Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими актами законодавства України,  рішеннями Східницької селищної ради та цим Положенням.

2.4. Староста є членом виконавчого комітету Східницької селищної ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.5. Староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім випадків, визначених чинним законодавством) або підприємницькою діяльністю.

2.6. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».

2.7. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

 

ІІІ. Порядок затвердження та припинення повноважень  старости

3.1. Старостою може затверджуватися будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

3.2. Строк повноважень старости становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.4. Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Східницької селищної ради відповідного скликання.

3.6. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

3.6.1. З підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до Східницької селищної ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави) з дня прийняття Східницькою селищною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

3.6.2. З підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 51, 6 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) з дня, наступного за днем одержання Східницькою селищною радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення Східницької селищної ради.

3.6.3. З підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости) – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

3.6.4. У випадку, передбаченому абзацом першим частини другої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) – з дня прийняття Східницькою селищною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

3.6.5. З підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану») – з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

 

ІV. Повноваження старости

Староста:

4.1. Представляє інтереси жителів відповідних сіл, селищ у виконавчих органах Східницької селищної ради.

4.2. Бере участь у пленарних засіданнях Східницької селищної ради та засіданнях її постійних депутатських комісій.

4.3. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Східницької селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних сіл, селищ.

4.4. Сприяє жителям відповідних сіл, селищ у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

4.5. Бере участь в організації виконання рішень Східницької селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Східницького селищного голови на території відповідного старостинського округу(за умови його створення) або на території відповідних сіл, селища та у здійсненні контролю за їх виконанням.

4.6. Бере участь у підготовці проєкту бюджету Східницької  територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу(за умови його створення) або на території відповідних сіл, селища.

4.7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Східницької селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу(за умови його створення) або на території відповідних сіл, селища виконавчих органів Східницької селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

4.8. Бере участь у підготовці проєктів рішень Східницької селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на ввіреній йому території.

4.9. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на  ввіреній йому території.

4.10. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідних сіл, селищ та інформує Східницького селищного голову, виконавчі органи Східницької селищної ради про його результати.

4.11. Отримує від виконавчих органів Східницької селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

4.12. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних селах, селищах.

4.13. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

 

 1. Обов’язки старости

Староста зобов’язаний:

5.1.  Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентів роботи Східницької селищної ради та виконавчого комітету Східницької селищної ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами.

5.2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Східницької селищної ради, виконувати доручення Східницької селищної ради та селищного голови,  звітувати про їх виконання.

5.3. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідних населених пунктів та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень цих зборів та здійснювати моніторинг їх виконання.

5.4. Сприяти виконанню на ввіреній йому території програм економічного і соціального розвитку, затверджених рішенням Східницької селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

5.5. Вести прийом жителів відповідних населених пунктів згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, охорони здоров’я,  культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

5.6. Вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування її жителів.

5.7. Приймати від жителів заяви, адресовані органу місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням.

5.8. Розглядати звернення громадян в межах своїх повноважень.

5.9. Сприяти проведенню контрольних заходів на ввіреній йому території (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо). За результатами заходів виявляти об’єкти нерухомості, будівництво, яких здійснюється/здійснено без відповідної проектної та дозвільної документації, повідомляти про встановлені факти виконавчі органи Східницької селищної ради.

5.10. Контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на ввіреній йому території.

5.11. Здійснювати моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку.

5.12. Здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу.

5.12. Здійснювати моніторинг благоустрою ввіреної йому території, вживати заходів до його підтримання в належному стані. В разі виявлення порушень благоустрою чи громадського порядку притягувати порушників до адміністративної відповідальності, шляхом складання адміністративного протоколу(з моменту прийняття рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради про включення посади старости до переліку посадових осіб уповноважених осіб на складання адміністративного протоколу).

5.13. Розробити та погодити з населенням громад тариф, об’єми та графік вивезення і утилізації ТПВ, заходів щодо роздільного сортування побутових відходів на відповідній території, порядок утримання місцевих кладовищ, фінансові складові їх утримання(за потреби).

5.14. Забезпечувати належне утримання доріг населених пунктів на ввіреній йому території  в зимовий період.

5.15. За дорученням відповідного працівника Східницької селищної ради проводити оповіщення військовозобов’язаних, згідно положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

5.16. Проводити, в окремих випадках, інформування(оповіщення) громадян шляхом вручення поштової кореспонденції (в тому числі, податкових зобов’язань).

5.17. Належно використовувати, зберігати майно, що закріплене за ним.

5.18. Здійснювати контроль за  раціональним використанням енергоносіїв на ввіреній йому території.

5.19. Вести облік робочого часу працівників селищної ради, закріплених за відповідною територією та подавати відповідні облікові документи.

5.20. Виконувати обов’язки старости іншої території на період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний, тощо) відповідно до розпорядження селищного голови.

5.21. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.22. Порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на ввіреній йому території,  незалежно від форми власності.

5.23. Сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідної території та надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень.

5.24. Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України.

5.25. Забезпечувати зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

5.26. Видавати довідки, довідки-характеристики(перелік яких буде затверджено рішенням виконавчого комітету Східницької селищної ради) фізичним та юридичним особам, які проживають та/або мають у володінні (користуванні) земельні ділянки/майно на ввіреній йому території в межах своїх повноважень.

5.27. Шанобливо ставитися до жителів сіл, селищ та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування.

5.28. Здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на ввіреній йому території.

5.29. Здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.

 

VІ. Права старости

6.1. Офіційно представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу(за умови його створення), сіл, селища в виконавчих органах Східницької селищної  ради.

6.2. Брати участь у пленарних засіданнях Східницької селищної ради, з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради.

6.3. Одержувати безоплатно від виконавчих органів Східницької селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

6.4. Взаємодіяти з Східницькою селищною радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об’єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями.

6.5. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Східницької селищної ради з питань, які стосуються інтересів громади, в межах ввіреної йому території; оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів відповідного населеного пункту чи інтересів територіальної громади загалом.

6.6. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5.22., а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

6.7. Пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення ввіреної йому території.

6.8. Звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень закону,  громадського порядку на ввіреній йому території.

6.9. Завіряти власний підпис гербовою або номерною печаткою.

6.10. Приймати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів.

6.11. З метою запобігання негативним наслідкам реального/потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Східницької селищної ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

 

VIІ. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

7.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються чинним законодавством, нормативними актами селищної ради та розпорядженнями селищного голови. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

7.2. Графік прийому старостою громадян затверджується виконавчим комітетом Східницької селищної ради.

7.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Східницької селищної ради та фінансується за рахунок коштів бюджету Східницької селищної ради.

VIIІ. Підзвітність та підконтрольність старости

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Східницькій селищній  раді та підконтрольний Східницькому селищному  голові.

8.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Східницькою селищною радою, а на вимогу не менш як половини депутатів – у визначений радою термін.

 

ІХ. Відповідальність старости

9.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Східницькою селищною радою.

9.2. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів, бланків, документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації відповідно до  вимог чинного законодавства.

9.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

 

 

Секретар Східницької селищної ради                                  Юрій ЖУРАВЧАК