Про розроблення Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027 рр.                                                  

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 року                                Східниця                                              № 22

Про розроблення Стратегії розвитку Східницької

територіальної громади на 2021-2027 рр.

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги результати конкурсного відбору територіальних громад, які отримають підтримку Програми «U-LEAD з Європою» на розробку Стратегій місцевого розвитку, з метою розробки і втілення плану розвитку Східницької територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Розпочати роботу по розробленню Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027рр.

 

 1. Зобов’язати селищного голову (І. Піляка) створити робочу групу з розробки Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027рр. та затвердити її персональний склад.

 

 1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027рр.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних депутатських комісій Східницької селищної ради.

 

Селищний голова                                                               Іван ПІЛЯК

 

Додаток

до рішення Східницької

селищної ради

№22 від 24.12.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з  розробки Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027рр.

 

І. Загальні положення.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку Східницької територіальної громади на 2021-2027рр.

Робоча група формується з представників виконкому Східницької селищної ради, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 1. Функції.

Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Східницької територіальної громади;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загрози розвитку громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади в межах Стратегії розвитку;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію розвитку;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегії розвитку Східницької територіальної громади;
 • формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на затвердження Східницької селищної раді.

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовою, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а уразі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в організаціях, установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед громади з питань розробки і втілення Стратегії розвитку та значення її необхідності;
 • вносити виконавчому комітету Східницької селищної ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку; ·приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегії розвитку громади;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

 

ІV. Обов’язки/відповідальність/ робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку громади.

 

 

 

Секретар селищної ради                                    Юрій ЖУРАВЧАК