Про утворення комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади»

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                                    Східниця                                        № 102

Про утворення комунальної установи

 «Центр культури і дозвілля  

Східницької територіальної громади»

Розглянувши рішення від 29.12.2020 за № 28 «Про передачу бюджетних установ та майна із спільної власності територіальних громад Дрогобицького району Львівської області до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Дрогобицького району», враховуючи рішення Східницької селищної ради «Про прийняття в комунальну власність Східницької селищної ради майна, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Дрогобицького району та організацій Турківської районної ради,   керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про культуру» та «Про фізичну культуру і спорт», Бюджетний кодекс України, Цивільним кодексомУкраїни, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», з метою формування нового культурно-мистецького середовища та  створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення,селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити юридичну особу – комунальну установу «Центр культури і дозвілля Східницькоїтериторіальної громади», з юридичною адресою: Львівська, область, смт. Східниця, вул. Золота Баня,3.
 2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Центр) (додаток 1).
 3. Затвердити структуру та штатну чисельність Центру (додаток 2).
 4. Реорганізувати установи культури, бібліотек, які прийняті у комунальну власність Східницької територіальної громади в особі Східницької селищної ради із спільної власності територіальних громад Дрогобицького, Турківського районів, м. Борислава.
 5. Призначити тимчасово на посаду директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» особу,шляхом видачі розпорядження селищного голови,яка виконує функції керівника до моменту прийняття на посаду керівника по конкурсу згідно Закону України «Про культуру».
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту Східницької селищної ради .

 

Селищний голова                                                                     Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Східницької селищної ради

від 04.03.21 № 102

Селищний голова

____________Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Східниця -2021

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ  СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» є неприбутковим комунальним закладом культури, діяльність якого спрямована на формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

1.2. Комунальна установа «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Центр) знаходиться у комунальній власності Східницькоїселищної ради.

1.3. Найменування українською мовою:

1.3.1. Повненайменування: Комунальна установа «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади».

1.3.2. Скорочененайменування: КУ «ЦКіДСхідницької територіальної громади».

1.4. ЗАСНОВНИКОМ та ВЛАСНИКОМ Центру є Східницька селищна рада (далі – Східницька селищна рада)

1.5. Комунальнаустанова «Центр культури та дозвілля Східницької територіальної громади» утворюється  Східницькою селищною радою (далі – Засновник) на базі майна закладів культури та бібліотек населених пунктів на території Східницької територіальної громади,  з метою розвитку загального культурного простору в населених пунктах Східницької територіальної громади.

1.5.1 Центр утворюється на основі матеріальної бази:Народного дому с. Бистриця – Гірська;Комунального закладу  «Народний дім села Головське»;Народного дому с. Довге – Гірське;Народного дому с. Жданівка;Народного дому с. Залокоть;Комунального закладу «Народний дім села Зубриця»;Комунального закладу «Народний дім села Коритище»;Комунального закладу  «Народний дім села Криньтата»; Комунального закладу  «Народний дім села Ластівка»;Народного дому с. Майдан;Народного дому с. Новий Кропивник;Народний дім села Старий Кропивник,Народного дому с. Опака;Народний дім смт. Підбуж;Рибницького народного дому;Комунального закладу Народний дім села Свидник;Народного дому села Смільна;Народного дому села Сторона;Народного дому«Просвіта» смт. Східниця;Бібліотеки смт. Східниця;Бібліотеки філіїселища Підбуж;Бібліотеки філії села Бистриця – Гірська;Бібліотеки філії села Головське;Бібліотеки філії села Довге – Гірське;Бібліотеки філії села Залокоть;Бібліотеки філії села Старий Кропивник;Бібліотеки філії селаОпака;Бібліотеки філії села Рибник;

Бібліотеки філії села Сторона;Бібліотеки філії села Смільна;Бібліотеки філії села Свидник;Бібліотеки філії села Новий Кропивник;Бібліотеки філії села Майдан;Бібліотеки філії села Ластівка.

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку, штамп, бланки встановленого зразка.

1.7. Центр є бюджетною неприбутковою організацією, фінансується з бюджету Східницької селищної ради та інших джерел, незаборонених законодавством.

1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», Законом  України «Про охорону культурної спадщини», Бюджетний кодекс України,Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Східницькоїселищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету, цим Статутом.

1.9. Центр співпрацює з закладами культуривсіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.10. Центр має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою селищного голови.

1.11. Центр не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

1.12. Юридична адреса Центру: Львівська, область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Золота Баня,буд.3.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Метою діяльності Центру є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, забезпечення умов для самодіяльної творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля населення, розвиток туризму.

2.2. Основними завданнями Центру є:

 • сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території Східницькоїселищної ради (Східницької територіальної громади);
 • задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
 • розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
 • створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей громадян;
 • реалізація прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
 • реалізація прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями , інформацією;
 • підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;
 • впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;
 • вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.
 • формування та збереження бібліотечних фондів, бібліографування, здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів, просвітницька та соціокультурна діяльність, краєзнавча робота.

2.3. Предметом діяльності Центру є:

 • створення та організація діяльності творчих колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів), інших клубних формувань;
 • організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні заняття, збір місцевого фольклору, випуск методичних матеріалів, тощо);
 • організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;
 • проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, у тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;
 • організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих традицій і звичаїв;
 • організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;
 • організація кіносеансів та кінофестивалів;
 • організація гастрольної діяльності формувань закладу;
 • сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних колективів та окремих виконавців;
 • проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;
 • підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;
 • підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;
 • впровадження в практику закладів культури клубного типу нових найбільш дієвих форм і методів культосвітньої роботи;
 • формування позитивного іміджу закладів культури клубного типу на основі запроваджених форм і методів культосвітньої роботи;
 • надання в прокат підприємствам, установам, організаціям на основі договорів інвентарю, сценічних костюмів, аудіо відеотехніки, звукопідсилюючої апаратури та іншого музичного, технічного, сценічного обладнання, проведення їх ремонту і налагодження;
 • надання власної сцени суб’єктам діяльності в галузі культури для проведення гастрольних заходів, реалізації спільних проектів та програм;
 • участь в обласних фестивалях, регіональних,Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких та спортивних заходах;
 • виявлення та вивчення матеріалів, пов’язаних з історичними подіями, які відбувалися на території Східницької територіальної громади;
 • проведення науково-дослідницької, краєзнавчої роботи щодо всебічного вивчення історії Східницької територіальної громади, життєвого і трудового шляху знатних людей громади та ін.;
 • організація туристичної діяльності на території громади;
 • вжиття заходів щодо належного збереження та використання бібліотечного фонду;
 • створення довідково-пошукового апарату як традиційного, так і електронного (алфавітний, систематичний та краєзнавчий каталоги, систематична картотека статей), систематичне інформування своїх користувачів про нові надходження;
 • залучення до читання різних верств населення;
 • здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

3.УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ, СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

.3.1. Вищим органом управління Центру є Східницька селищна рада.

3.2. До компетенції вищого органу управління Центру належить:

3.2.1. призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру;

3.2.2. у порядку передбаченому чинним законодавством України доручає укладення селищному голові контракту  з директором Центру;

3.2.3. заохочення та притягнення директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

3.2.4. затвердження й внесення змін до Статуту Центру;

3.2.5. затвердження структури та граничної чисельності працівників Центру;

3.2.6. розпорядження основними засобами Центру;

3.2.7. створення відокремлених структурних підрозділів (філій, відділень тощо) Центру та спільних установ;

3.2.8. реорганізація Центру, його ліквідація, затвердження передавального акта, розподільчого чи ліквідаційного балансу.

3.2.9. затвердження штатного розпису Центру;

3.2.10. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності Центру;

3.2.11. контроль за організацією первинного обліку Центру, отримання в установленому порядку статистичної звітності;

3.2.12.участь в установленому порядку в проведенні атестації працівників Центру;

3.2.13. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Центру згідно з чинним законодавством України і відповідно до рішень Східницькоїселищної ради.

3.2.14. здійснення своїх повноважень стосовно діяльності Центру у порядку та в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Вищим органом управління Центру, на контрактній основі відповідно до законодавства України.  Керівник призначається на посаду відповідно до результатів конкурсного відбору шляхом укладення контракту з органом управління(розпорядженням селищного голови)в порядку визначеним чинним законодавством України

До вирішення питання щодо призначення керівника Центру, керівництво здійснює тимчасово призначеним директором або тимчасово призначеним виконуючим обов’язки директора, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням органу управління (розпорядженням селищного голови).

3.4.  Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав і в порядку, визначеному контрактом, рішеннями Вищим органом управління Центру та чинним законодавством України.

3.5. Директор Центру підзвітний Вищому органу управління Центру з усіх питань статутної, фінансової,соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Директор Центру вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та актами органу управління.

3.7. До компетенції директора Центру відноситься:

3.7.1. забезпечення статутної діяльності Центру;

3.7.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

3.7.3. вирішення кадрових питань;

3.7.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

3.7.5.організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю; 3.10.6. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

3.8. Директор Центру в межах повноважень:

3.8.1. розпоряджається коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень Східницької селищної ради;

3.8.2. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

3.8.3. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

3.8.4. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

3.8.5. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

3.8.6. зобов’язаний організувати проведення медичних оглядів працівників Центру згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

3.8.7. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

3.8.8. встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки, премії працівникам Центру за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

3.8.9. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Центру;

3.8.10. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

3.8.11. вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством

України;

3.8.12.забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників Центру та подає їх на затвердження Східницькій селищній раді;

3.9.13.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

3.9.14. діє від імені закладу, представляє без довіреності його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки.

3.10. У межах своєї компетенції директор видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру, і здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. У разі відсутності директора його обов’язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу.

3.12. Директор Центру несе відповідальність перед Східницькоюселищною радоюта іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

3.13. На вимогу Східницькоїселищної ради Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

3.14. Центр здійснює організаційно-методичну діяльність.

4.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

4.1. Трудовий колектив Центру становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору (контракт),а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.

4.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори.

4.3. Члени трудового колективу Центру зобов’язані:

4.3.1. сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими методами та прийомами роботи;

4.3.2. дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

4.3.3. дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу.

4.4. Члени трудового колективу Центру мають право:

4.4.1. через виборні громадські органи та органи самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами Центру, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, філій і службових осіб;

4.4.2.  на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад;

4.4.3. укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

4.5. Права і обов’язки працівників Центру визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

5.1.Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Основним джерелом фінансування закладу є кошти бюджету Засновника.

Фінансування Центру може  здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених  законодавством.

Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або  припинятися у разі  наявності додаткових джерел фінансування.

5.3.Додатковими джерелами  формування коштів Центру є:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, що належать до комунальної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України:
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,установ, організацій та окремих громадян;
 • кредити банків;
 • інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається рішенням засновника відповідно до Порядку.

Установлення для Центру у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

5.4 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури та інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника Центру фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або  через централізовану бухгалтерію.

5.5  Центр є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Центру у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

5.6  Отримані доходи (прибутки) або їхня частина не можуть бути розділені серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отримання доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом.

5.7 Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.8 Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • розвивати власну матеріальну базу;
 • списувати з балансу в установленому чиним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;
 • володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Центру.

5.9 Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

5.10 Збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавстваУкраїни.

5.11Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з Східницькою селищною радою.

6.2. Центр має право до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодженням з Східницькою селищною радою.

7.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Центр може бути припинено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації у разі прийняття відповідного рішення Східницькою селищною радою або за рішенням суду.

7.2.  У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Статут та зміни до нього, оформляються у вигляді нової редакції та затверджується рішенням Східницької селищної ради.

8.2. Питання діяльності Центру, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Юрій ЖУРАВЧАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                                 Східниця                                          № 102

Про утворення комунальної установи

«Центр культури і дозвілля

Східницької територіальної громади»

Розглянувши рішення від 29.12.2020 за № 28 «Про передачу бюджетних установ та майна із спільної власності територіальних громад Дрогобицького району Львівської області до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Дрогобицького району», враховуючи протокол постійної комісії з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту від 04.03.2021р., рішення Східницької селищної ради « Про прийняття в комунальну власність Східницької селищної ради майна, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Дрогобицького району та організацій Турківської районної ради,   керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про культуру» та «Про фізичну культуру і спорт», Бюджетний кодекс України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексами України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», відповідно до з метою формування нового культурно-мистецького середовища та  створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити юридичну особу – комунальну установу «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади», з юридичною адресою: Львівська, область, смт. Східниця, вул. Золота Баня,3.
 2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Центр) (додаток 1).
 3. Затвердити структуру та штатну чисельність Центру.
 4. Реорганізувати установи культури, які прийняті у комунальну власність Східницької територіальної громади в особі Східницької селищної ради із спільної власності територіальних громад Дрогобицького, Турківського районів, м. Борислава до комунальної установи «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» шляхом приєднання.
 5. Призначити тимчасово на посаду директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» особу, шляхом видачі розпорядження селищного голови, яка виконує функції керівника до моменту прийняття на посаду керівника по конкурсу згідно Закону України «Про культуру».
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти , культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту Східницької селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                   Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 102 від 04.03.2021 р.

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 04 березня 2021 р. №

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

  

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Східниця -2021

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ  СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» є неприбутковим комунальним закладом культури, діяльність якого спрямована на формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

1.2. Комунальна установа «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» (далі – Центр) знаходиться у комунальній власності Східницької селищної ради.

1.3. Найменування українською мовою:

1.3.1. Повне найменування: Комунальна установа «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади».

1.3.2. Скорочене найменування:  КУ «КіД Східницької територіальної громади.

1.4. ЗАСНОВНИКОМ та ВЛАСНИКОМ Центру є Східницька селищна рада (далі – Східницька селищна рада)

1.5. Комунальна установа «Центр культури та дозвілля» утворюється  Східницька селищна рада (далі – Засновник) за принципом універсалізації  на базі існуючих закладів культури та бібліотек населених пунктів, що географічно близько розташовані до Центру, з метою розвитку загального культурного простору в населених пунктах Східницької селищної ради (Східницької територіальної громади).

1.5.1 Центр утворюється на основі матеріальної бази: Народного дому с. Бистриця – Гірська; Комунального закладу  «Народний дім села Головське»; Народного дому с. Довге – Гірське; Народного дому с. Жданівка; Народного дому с. Залокоть; Комунального закладу «Народний дім села Зубриця»; Комунального закладу «Народний дім села Коритище»; Комунального закладу  «Народний дім села Кринтята»; Комунального закладу  «Народний дім села Ластівка»; Народного дому с. Майдан; Народного дому с. Новий Кропивник; Народного дому с. Опака; Народний дім смт. Підбуж; Рибницького народного дому; Комунального закладу Народний дім села Свидник; Народного дому села Смільна; Народного дому села Сторона; Народного дому «Просвіта» смт. Східниця; Бібліотеки смт. Східниця; Бібліотечної філії  селища Підбуж; Бібліотечної філії села Бистриця – Гірська;  Бібліотечної філії села Головське; Бібліотечної філії села Довге – Гірське; Бібліотечної філії села Залокоть; Бібліотечної філії села Старий Кропивник; Бібліотечної філії села Опака; Бібліотечної філії села Рибник; Бібліотечної філії села Сторона; Бібліотечної філії села Смільна; Бібліотечної філії села Свидник; Бібліотечної філії села Новий Кропивник; Бібліотечної філії села Майдан; Бібліотечної філії села Ластівка.

1.5.2 Комунальна установа «Центр культури і дозвілля Східницької територіальної громади» має таку структуру : структурні підрозділи Центру:

Народний дім с. Бистриця – Гірська; Народний дім села Головське; Народний дім с. Довге – Гірське; Народний дім с. Жданівка; Народний дім с. Залокоть; Народний дім села Зубриця; Народний дім села Коритище; Народний дім села Кринтята; Народний дім села Ластівка; Народний дім с. Майдан; Народний дім с. Новий Кропивник; Народний дім села Опака; Народний дім смт. Підбуж;  Народний дім села Рибник; Народний дім села Свидник; Народний дім села Смільна; Народний дім села Сторона; Народний дім «Просвіта» смт. Східниця;  Бібліотека смт. Східниця; Бібліотека  селища Підбуж; Бібліотека села Бистриця – Гірська;  Бібліотека села Головське; Бібліотека села Довге – Гірське; Бібліотека села Залокоть; Бібліотека села Старий Кропивник; Бібліотека села Опака; Бібліотека села Рибник; Бібліотека села Сторона; Бібліотека села Смільна; Бібліотека села Свидник; Бібліотека села Новий Кропивник; Бібліотека села Майдан; Бібліотека села Ластівка.

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку, штамп, бланки встановленого зразка.

1.7. Центр є бюджетною неприбутковою організацією, фінансується з бюджету Східницької селищної ради та інших джерел, незаборонених законодавством.

1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», Законом  України «Про охорону культурної спадщини», Бюджетний кодекс України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Східницької селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями виконавчого комітету, цим Статутом.

1.9. Центр співпрацює з закладами культури всіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.10. Центр має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою селищного голови.

1.11. Центр не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

1.12. Юридична адреса Центру: Львівська, область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Золота Баня,буд. 3.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Метою діяльності Центру є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, забезпечення умов для самодіяльної творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля населення, розвиток туризму.

2.2. Основними завданнями Центру є:

 • сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території Східницької селищної ради (Східницької територіальної громади);
 • задоволення потреб організації культури та дозвілля населення;
 • розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
 • створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей громадян;
 • реалізація прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
 • реалізація прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями , інформацією;
 • підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;
 • впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;
 • вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

2.3. Предметом діяльності Центру є:

 • створення та організація діяльності творчих колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів), інших клубних формувань;
 • організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні заняття, збір місцевого фольклору, випуск методичних матеріалів, тощо);
 • організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;
 • проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, у тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;
 • організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих традицій і звичаїв;
 • організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;
 • організація кіносеансів та кінофестивалів;
 • організація гастрольної діяльності формувань закладу;
 • сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних колективів та окремих виконавців;
 • проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;
 • підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;
 • підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;
 • впровадження в практику закладів культури клубного типу нових найбільш дієвих форм і методів культосвітньої роботи;
 • формування позитивного іміджу закладів культури клубного типу на основі запроваджених форм і методів культосвітньої роботи;
 • надання в прокат підприємствам, установам, організаціям на основі договорів інвентарю, сценічних костюмів, аудіо відеотехніки, звукопідсилювальної апаратури та іншого музичного, технічного, сценічного обладнання, проведення їх ремонту і налагодження;
 • надання власної сцени суб’єктам діяльності в галузі культури для проведення гастрольних заходів, реалізації спільних проектів та програм;
 • участь в обласних фестивалях, регіональних, Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких та спортивних заходах;
 • виявлення та вивчення матеріалів, пов’язаних з історичними подіями, які відбувалися на території Східницької селищної ради (Східницької територіальної громади);
 • проведення науково-дослідницької, краєзнавчої роботи щодо всебічного вивчення історії Східницької селищної ради (Східницької територіальної громади), життєвого і трудового шляху знатних людей громади та ін.;
 • організація туристичної діяльності на території громади;
 • здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

 

3. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ, СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

3.1. Вищим органом управління Центру є Східницька селищна рада.

3.2. До компетенції вищого органу управління Центру належить:

3.2.1. призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру;

3.2.2. у порядку передбаченому чинним законодавством України доручає укладення селищному голові контракту  з директором Центру;

3.2.3. заохочення та притягнення директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

3.2.4. затвердження й внесення змін до Статуту Центру;

3.2.5. затвердження структури та граничної чисельності працівників Центру;

3.2.6. розпорядження основними засобами Центру;

3.2.7. створення відокремлених структурних підрозділів (філій, відділень тощо) Центру та спільних установ;

3.2.8. реорганізація Центру, його ліквідація, затвердження передавального акта, розподільчого чи ліквідаційного балансу.

3.2.9. затвердження штатного розпису Центру;

3.2.10. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності Центру;

3.2.11. контроль за організацією первинного обліку Центру, отримання в установленому порядку статистичної звітності;

3.2.12. участь в установленому порядку в проведенні атестації працівників Центру;

3.2.13. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Центру згідно з чинним законодавством України і відповідно до рішень Східницької селищної ради.

3.2.14. здійснення своїх повноважень стосовно діяльності Центру у порядку та в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Вищим органом управління Центру, на контрактній основі відповідно до законодавства України.  Керівник призначається на посаду  відповідно  до результатів конкурсного відбору шляхом укладення контракту з органом управління в порядку визначеним чинним законодавством України

До вирішення питання щодо призначення керівника Центру, керівництво здійснює тимчасово призначеним директором або тимчасово призначеним виконуючим обов’язки директора, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням органу управління.

3.4.  Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав і в порядку, визначеному контрактом, рішеннями Вищим органом управління Центру та чинним законодавством України.

3.5. Директор Центру підзвітний Вищому органу управління Центру та Відділу культури селищної ради з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Директор Центру вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та актами органу управління.

3.7.  До компетенції директора Центру відноситься:

3.7.1. забезпечення статутної діяльності Центру;

3.7.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

3.7.3. вирішення кадрових питань;

3.7.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

3.7.5.організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю; 3.10.6. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

3.8. Директор Центру в межах повноважень:

3.8.1. розпоряджається коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень Східницької селищної ради;

3.8.2. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

3.8.3. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

3.8.4. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

3.8.5. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

3.8.6. зобов’язаний організувати проведення медичних оглядів працівників Центру згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

3.8.7. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

3.8.8. встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки, премії працівникам Центру за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

3.8.9. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Центру;

3.8.10. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

3.8.11. вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством

України;

3.8.12. забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників Центру та подає їх на затвердження Східницькій селищній раді;

3.9.13.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

3.9.14. діє від імені закладу, представляє без довіреності його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки.

3.10. У межах своєї компетенції директор видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру, і здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. У разі відсутності директора його обов’язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу.

3.12. Директор Центру несе відповідальність перед Східницькою селищною радою, Відділом культури селищної ради та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

3.13. На вимогу Східницької селищної ради, Відділу культури селищної ради, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

3.14. Центр здійснює організаційно-методичну діяльність.

 

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

4.1. Трудовий колектив Центру становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору (контракт), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.

4.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори.

4.3. Члени трудового колективу Центру зобов’язані:

4.3.1. сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими методами та прийомами роботи;

4.3.2. дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

4.3.3. дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу.

4.4. Члени трудового колективу Центру мають право:

4.4.1. через виборні громадські органи та органи самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами Центру, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, філій і службових осіб;

4.4.2.  на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад;

4.4.3. укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

4.5. Права і обов’язки працівників Центру визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Основним джерелом фінансування закладу є кошти бюджету Засновника.

Фінансування Центру може  здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених  законодавством.

Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або  припинятися у разі  наявності додаткових джерел фінансування.

5.3. Додатковими джерелами  формування коштів Центру є:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, що належать до комунальної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України:
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 • кредити банків;
 • інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається рішенням засновника відповідно до Порядку.

Установлення для Центру у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

5.4 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури та інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника Центру фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або  через централізовану бухгалтерію.

5.5  Центр є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Центру у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

5.6  Отримані доходи (прибутки) або їхня частина не можуть бути розділені серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отримання доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом.

5.7 Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.8 Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • розвивати власну матеріальну базу;
 • списувати з балансу в установленому чиним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;
 • володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Центру.

5.9 Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

5.10 Збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.11 Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з Східницькою селищною радою.

6.2. Центр має право до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодженням з Східницькою селищною радою.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Центр може бути припинено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації у разі прийняття відповідного рішення Східницькою селищною радою або за рішенням суду.

7.2.  У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Статут та зміни до нього, оформляються у вигляді нової редакції та затверджується рішенням Східницької селищної ради.

8.2. Питання діяльності Центру, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Юрій ЖУРАВЧАК