Про утворення Сектору «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади                                                 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                                          Східниця                                       № 106

Про утворення Сектору «Служба у справах дітей»

Східницької територіальної громади

 

Відповідно до ст. 26, ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” керуючись Законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексами України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з метою захисту соціальних прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Східницької територіальної громади, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити юридичну особу – Сектор «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади, з юридичною адресою: Львівська, область, смт. Східниця, вул. Золота Баня, буд. 3.
  2. Затвердити Положення про Сектор «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади (далі – Сектор) (додаток 1).
  3. Затвердити структуру та штатну чисельність Сектору (додаток 2).
  4. Призначити тимчасово на посаду Завідувача Сектор «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади особу, шляхом видачі розпорядження селищного голови, яка виконує функції керівника до моменту прийняття на посаду керівника згідно чинного законодавства.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту Східницької селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                 Іван ПІЛЯК

 

 

Додаток 1

до рішення Східницької

селищної ради

№106 від 04.03.2021 року

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор «Служба у справах дітей»

Східницької територіальної громади

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Сектор «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади (далі – Сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Східницької селищної ради. Утворюється Східницькою селищною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах Східницької територіальної громади забезпечує виконання покладених на Сектор завдань.

1.2. Засновником та Вищим органом управління Сектору є Східницька селищна рада.

1.3.Виконавчим органом управління є Завідувач Сектору «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади.

1.4. Сектор є підзвітним і підконтрольним Східницькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету, селищному голові та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.5. Сектор є неприбутковою юридичною особою, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.6. Повне найменування: Сектор «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади.

1.7. Юридична адреса: 82391, Україна, Львівська область, селище міського типу Східниця, вулиця Золота Баня, будинок 3.

1.8. Сектор має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства Східницької селищної ради. Посадовим особам Сектору можуть видаватися службові посвідчення встановленого зразка.

1.9. Сектор є неприбутковим, утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом. У своїй діяльності керується Конституцією, Цивільним кодексом України, Сімейним кодексом України, Законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Основними завданнями Сектору є:

 

2.1. Реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.7. Введення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

2.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.9. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.11. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення у територіальній громаді становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.12. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у Секторі, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

ІІІ. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1. Здійснює прийом громадян з питань, що стосуються захисту дітей.

3.2. Надає інформацію та консультації щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей; з питань застосування щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.3. Виявляє дітей, залишених без батьківського піклування (у тому числі знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека).

3.4. Реєструє народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати якої померла, чи місце її проживання встановити неможливо.

3.5. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

3.6. Вживає заходів щодо надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, або його зміни.

3.7. Вживає заходи щодо влаштування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: під опіку, піклування.

3.8. Здійснює контролю за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

3.9. Влаштовує дитину – сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування до медичного закладу, закладу освіти, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування.

3.10. Здійснює:

– у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності: контролю за умовами утримання і виховання дітей;

– перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей;

– перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання.

3.11. Організовує і проводить разом з іншими відділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовує профілактичні заходи (рейди).

3.12. Здійснює заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі дітьми.

3.13. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей.

3.14. Вживає заходів щодо повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України.

3.15. Забезпечує ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.16. Готує рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо: визначенні імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини.

3.17. Бере участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків; судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого.

3.18. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

3.19. Перевіряє, у разі необхідності, умови роботи працівників, молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності.

3.20. Забезпечує соціальний  захист дітей, розлучених з сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту.

3.21. Подає пропозиції до проектів програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.23. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.24. Розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

3.25. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок). Сектор забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.26. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.27. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.28. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.29. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.30. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.31. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

3.32. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в до Сектору у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.33. Надає консультації запитувачам публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію.

3.34. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.35. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію.

3.36. Забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

3.37. Забезпечує оприлюднення публічної інформації про діяльність Сектору відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.38. Здійснює інші функції, які випливають з покладених завдань, відповідно до законодавства.

3.39. Представляє орган опіки та піклування Східницької селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях з питань, що стосуються дітей.

 

ІV. Сектор має право:

 

4.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих рішень.

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

4.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, до суду, прокуратури, правоохоронних та інших органів, установ, організацій у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.5. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Східницької селищної ради у сфері соціального захисту дітей.

4.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.8. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

  1. V. Організація роботи

 

5.1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Сектор очолює Завідувач, який за результатами конкурсного відбору призначається на посаду селищним головою, керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Звільняється з посади розпорядження селищного голови згідно із законодавством.

5.3. Завідувач Сектору:

– здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Секторі;

– розробляє посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Сектор;

– планує та вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сектору;

– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

– звітує перед головою Східницької селищної ради про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

– за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

– представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної ради;

– видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

– забезпечує виконання покладених на Сектор завдань;

– вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Сектору;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

– у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

– у межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та селищної ради, контролює їх виконання;

– здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Штатний розпис та кошторис Сектору затверджується селищною радою за пропозиціями селищного голови.

5.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Сектором або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Припинення Сектору проводиться селищною радою у порядку, визначеному чинним законодавством України. У разі припинення юридичної особи – Сектору передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету селищної територіальної громади.

 

  1. VI. Зміни та доповнення до положення

 

6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Східницької селищної ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

6.3.Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Юрій Журавчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Східницької

селищної ради

№106 від 04.03.2021 року

 

 

Структура

Сектору «Служба у справах дітей» Східницької територіальної громади

 

 № п/п  

Найменування посад

 

Кількість штатних одиниць
1 Завідувач Сектору 1
2 Спеціаліст І категорії 1
Разом 2

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                              Юрій ЖУРАВЧАК