Про затвердження програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території Східницької територіальної громади на 2021 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

04.03.2021 року                              Східниця                                                № 118

Про затвердження програми протидії злочинності,

забезпечення публічної безпеки та порядку

на території Східницької територіальної громади на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 04.03.2021 р. та з метою забезпечення безпеки та охорони громадського порядку на території жителів Східницької селищної територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території Східницької територіальної громади на 2021 рік що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійні комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 118 від 04.03.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 04 березня 2021 р. №

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА  ПОРЯДКУ

НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. Паспорт програми
 2. Основна мета та завдання
 3. Заходи по реалізації Програми
 4. Шляхи і засоби розв’язання проблем Програми
 5. Фінансово-економічне обґрунтування та джерела фінансування
 6. Очікувані результати
 7. Координація та контроль за ходом програми

 

 

 

 1. Паспорт

Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території Східницької ТГ на 2021 рік.

1 Ініціатор розроблення  Програми Відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області
2 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми
3 Розробник програми Відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області
5 Відповідальні виконавці програми Відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області

Східницька територіальна громада

6 Учасники програми Відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області

Східницька територіальна громада

7 Термін реалізації програми 2021 рік
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 750 000 грн..
8.1. Кошти Державного бюджету
8.2. Кошти обласного бюджету
8.3. Кошти  місцевого бюджету 750 000 грн.
8.4.    

 

 

2.Основна мета та завдання

 

Основним стратегічним завданням Програми є забезпечення профілактики боротьби зі злочинністю, що буде сприяти подальшому удосконаленню практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів у питаннях забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягненню уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, удосконалення організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття.

3.Заходи по реалізації Програми

 

Основні заходи по реалізації Програми:

3.1 створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

3.2 ослаблення дії криміногенних факторів;

3.3 припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

3.4 недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

3.5 викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

3.6 створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

3.7 обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ;

3.8 всебічно та систематично аналізувати стан правопорядку в кожному населеному пункті. З урахування факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, а також місцевих особливостей розробляти та реалізовувати комплексні плани скоординованих дій щодо запобігання злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони громадського порядку та сфері економіки. Розглядати ці питання в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування і приймати відповідні рішення з покладанням персональної відповідальності за їх виконання на конкретних посадових осіб.

3.9 забезпечення публічної безпеки та порядку  в населених пунктах району  з врахуванням реальних обставин на місцях з залученням працівників поліції, насамперед дільничних офіцерів поліції, членів громадських формувань.

3.10 посилення матеріально-технічної бази відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області.

 

4.Шляхи і засоби розв’язання проблем Програми

 

4.1 За участю керівників Східницької територіальної громади та відділення поліції №1 ДРВП ГУНП  у Львівській області провести наради з працівниками поліції місцевого відділення, на яких розглянути питання щодо підвищення ролі у виконанні працівниками поліції завдань по протидії злочинності, охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

4.2 Запровадити систему виїзних нарад керівництва відділення поліції за участю представників громадських організацій, на яких заслуховувати звіти інспекторів поліції та давати принципову оцінку тим керівникам, які недооцінюють важливість роботи у справі профілактики правопорушень.

4.3 З метою формування у населення позитивної громадської думки організувати на регулярній основі в засобах масової інформації цикли передач та спеціальні рубрики про позитивний досвід роботи інспекторів поліції та поліції  в цілому.

4.4 Для забезпечення широкої гласності в роботі інспекторів поліції  ввести в практику їх діяльності обов’язкові щоквартальні звіти перед населенням та виступи на сходах громадян, за участю керівників поліції та селищної ради.

4.5 Забезпечити постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності  інспекторів поліції, їх вплив на стан правопорядку на дільницях та взаємодії  з  громадськими   формуваннями  з  охорони   правопорядку. Використовувати різні форми цієї роботи – анонімне анкетування, відеозйомку тощо. На підставі результатів вивчення громадської думки приймати відповідні управлінські рішення, визначати конкретні заходи по усуненню виявлених недоліків, оприлюднювати їх через засоби масової інформації.

4.6 Вивчати причини надходження повторних скарг та звернень громадян до поліції та вживати заходів щодо усунення недоліків у цій роботі. Удосконалити систему оцінки (критерії) ефективності роботи.

4.7 Проаналізувати стан виконання Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” та створити в кожному населеному пункті громадські формування з охорони громадського порядку, забезпечити належну взаємодію з ними.

 

5.Фінансово-економічне обґрунтування та джерела фінансування

5.1. Організація прийому громадян, розгляд заяв та скарг у відповідності до чинного законодавства, реагування на заяви, повідомлення про вчинені правопорушення.

5.1.1.  Для забезпечення своєчасного виїзду групи реагування при отриманні заяв та повідомлень про скоєні правопорушення на місця події   створити резерв паливно-мастильних матеріалів для спец автомобілів чергової частини та секторів реагування патрульної поліції.

 

Джерело фінансування:

місцевий бюджет

Термін:  протягом терміну реалізації

програми

Необхідні кошти:  100 тис. грн.

 

5.2. Захист життя, здоров’я громадян, їх майна від злочинних посягань.

 

         5.2.1. Для забезпечення  належного розкриття та профілактики злочинів щодо життя, здоров’я, їх майна від злочинних посягань та формування  електронної бази даних осіб різних категорій які підпадають під оперативний інтерес та придбання (ремонт) комп’ютерної (офісної) техніки, канцелярських товарів.

 

Джерело фінансування

місцевий бюджет

Термін:  протягом терміну реалізації

програми

Необхідні кошти: 50тис. грн..

 

5.3. Забезпечення публічної безпеки, порядку громадян та вчасного реагування на повідомлення громадян на території Східницької ТГ.

5.3.1 З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ, сприяти, в межах компетенції виділенню коштів для придбання автотранспорту, для потреб ПОГ.

 

Джерело фінансування

місцевий та селищний бюджет

Термін:  протягом терміну реалізації

програми

Необхідні кошти: 550 тис. грн.

5.4 Облаштування систем відео-нагляду в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, виїздах та в’їздах у населені пункти ТГ. 

5.4.1 З метою постійного відеоконтролю та відстеження руху авто-мото транспорту,  належний і оперативний контроль та реагування на заяви і повідомлення встановити та удосконалити встановлені системи відео нагляду на всіх перехрестях вулиць з виведенням відеозображення до центрального пульту чергової частини відділення поліції №1 ДРВП ГУНП у Львівській області.

Джерело фінансування

місцевий бюджет

Термін:  протягом терміну реалізації

програми

Необхідні кошти: 50 тис. грн

 

Загальна сума необхідних коштів становить – 750 тис. грн.

Планування вищезазначених заходів можливе лише за умови перевиконання селищного бюджету згідно ст. 85 БКУ

 

 1. Очікувані результати

6.1. Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом.

6.2. Зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень.

6.3. Посилення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі.

6.4. Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

6.5.Зниження рівня вживання наркотиків населенням, припинення транзиту наркотичних засобів через територію області.

6.6.Підтримання публічної безпеки та порядку  громадян на максимально високому рівні.

6.7. Поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками поліції  у дотриманні вимог Закону України „Про дорожній рух”.

6.8. Досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.

 

 1. Координація та контроль за ходом програми

 

 • Головний розпорядник коштів – Східницька ТГ
 • Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.
 • Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють відповідно Східницька ТГ
 • За результатами виконання Програми звітувати на сесіях селищної ради.

 

 

 

Т.в.о. начальника відділення №1

ДРВП ГУНП

у Львівській області

полковник поліції                                                                     Андрій МАРХОНЬ

 

 

 

 

Голова Східницької ТГ                                                                    Іван ПІЛЯК