Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Східницької територіальної громади на 2021 рік 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                Східниця                                             № 66

Про затвердження Програми розвитку

земельних відносин та охорони земель

Східницької територіальної громади на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік” і висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою від 11.02.2021 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Східницької територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Східницької територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) згідно з Додатком.

  1. Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету Східницької територіальної громади, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
  2. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з питань земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою.

 

Селищний голова                                                                        Іван ПІЛЯК

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 66 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 66

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель

Східницької територіальної громади на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення.

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Східницької територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», статті 35 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та Бюджетного кодексу України

 

  ІІ.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

1.1. Встановлення меж Східницької територіальної громади.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України  № 624-р від 27 травня 2020 р. «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області»

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” затверджено перспективний план формування територій громад Львівської області.

До Східницької територіальної громади увійшли такі сільські та селищна ради: Бистрицька-Гірська (Дрогобицький район) Головська (Турківський район) Довжанська-Гірська (Дрогобицький район) Залокотська (Дрогобицький район) Ластівківська (Турківський район) Новокропивницька (Дрогобицький район) Опаківська (Дрогобицький район) Підбузька (Дрогобицький район) Рибницька (Дрогобицький район) Смільнянська (Дрогобицький район) Старокропивницька (Дрогобицький район).

Відповідно до ч. 2 ст. 175 Земельного кодексу України межі адміністративно – територіальних утворень, в т. ч. територіальних громад, встановлюються та змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко – економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів, територіальних громад.

 

  • Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в

        оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Відповідно до Земельного кодексу України об’єктами земельних торгів (аукціонів) є земельні ділянки комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду під забудову на земельних торгах у формі аукціону.

Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних торгах (аукціонах), не повинні мати будь-яких правових обмежень (обтяжень) і мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

Підготовка та організація земельних торгів (аукціону) передбачає в першу чергу формування переліку земельних ділянок, які підлягають відчуженню на аукціоні (далі – Перелік), та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, які виставляються на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта

 

 

 

земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки і визначення стартової ціни.

 

ІІІ. Мета, завдання та пріоритети Програми

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури територіальної громади.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Заходи Програми, направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, будуть здійснюватися за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно до ст.209 Земельного кодексу України. Вони полягають в наступному:

винесення в натуру І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод дасть змогу вести нагляд за дотриманням  всіх норм передбачених чинним законодавством стосовно санітарних зон охорони родовища мінеральних вод.

винесення в натуру меж земельних  ділянок для ведення лісового господарства, площа яких становить – _________ га дасть змогу раціонально використовувати та вести нагляд за лісовим господарством територіальної громади згідно чинного законодавства.

укріплення берегів річок та встановлення прибережно – захисних смуг сприятиме припиненню руйнування берегів річок, унеможливить зсуви грунтів і руйнування дорожнього полотна та інженерних комунікацій, а також несанкціонованого використання прибережно – захисних смуг річок та її приток.

розробка детальних планів території дасть змогу покращити планування забудови територіальної громади, сприятиме залученню та реалізації інвестиційних проектів з розвитку громади.

виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою дасть змогу визначити та виготовити документи на земельні ділянки для обслуговування закладів що перебувають у користуванні територіальної громади.

Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону та проведення аукціонів забезпечує формування відкритого та прозорого ринку землі, збільшення надходжень до селищного бюджету.

Заходи Програми, направлені на підготовку проведення земельних торгах у формі аукціону будуть здійснюватися за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету, передбачених на розвиток земельних відносин.

 

 

 

  1. V. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Програма розрахована на 2021 рік.

 

  1. VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Основним завданням Програми є: проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами Програми є:

– проведення робіт із встановлення і зміни меж територіальної громади;

– проведення робіт з укріплення берегів річок та встановлення прибережно-захисних смуг річок та їх приток;

– проведення робіт з підготовки земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону.

Заходи щодо реалізації місцевої програми розвитку земельних відносин та охорони земель наведено у додатку 3 до Програми.

Вирішення даного завдання дасть можливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури територіальної громади та збільшення надходжень коштів до бюджету територіальної громади.

 

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до селищного бюджету, та кошти загального фонду селищного бюджету. Загальна сума коштів передбачена на фінансування Програми становить – 400,00 тис. грн., в тому числі із спеціального фонду – 250,00 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Координація виконання Програми покладається на Держгеокадастр у Дрогобицькому районі та виконавчий комітет селищної ради.

  • Контроль за виконанням Програми здійснює Східницька селищна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою.

Виконавці Програми до 15.01.2022 р. зобов’язані поінформувати селищну раду про виконання заходів Програми. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів, які враховуються при складанні Програми на наступний бюджетний період.

 

  1. IX. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

 

– сформувати комунальну форму власності на землю, урівнявши в правах на землю  територіальну громади та державу, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів;

– покращити охорону земель і водних ресурсів шляхом укріплення берегів річок, посилити захист окремих територій від підтоплення, захистити інженерно-транспортні комунікації від пошкодження і руйнування;

– після встановлення і винесення в натуру меж територіальної громади покращити планування розвитку інфраструктури громади та здійснити відповідні інвестиційні проекти;

– провести земельні торги у формі аукціону, що суттєво збільшить надходження до селищного бюджету, а також здійснити цільові проекти з питань соціально-економічного розвитку громади.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить також здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, сприятиме розвитку ринку землі, дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток Східницької територіальної громади

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Юрій ЖУРАВЧАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ

на реалізацію Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Східницької територіальної громади на 2021 рік

Назва напряму діяльності (основні завдання) Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
  – винесення в натуру І зони охорони Східницького родовища мінеральних вод  

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 40
  – винесення в натуру меж земельних  ділянок для ведення лісового господарства,  

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 65
  – укріплення берегів річок та встановлення прибережно захисних смуг  

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 70
  – розробка детальних планів території ліцензовані підприємства Спеціальний фонд селищного бюджету 80
  – виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для закріплення їх за територіальною громадою  

 

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 80
  Виготовлення грошових оцінок населених пунктів територіальної громади  

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 85
  Розробка генеральних планів населених пунктів територіальної громади  

ліцензовані підприємства

Спеціальний фонд селищного бюджету 120

 

 

  Виготовлення проектів землеустрою що зміи меж населених пунктів ліцензовані підприємства   50
Проведення земельних торгів у формі аукціону Підготовка земельних ділянок до їх продажу або надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону  

ліцензовані підприємства

Загальний фонд селищного бюджету 60
Загальні обсяги фінансування,       650
в т. ч. за рахунок коштів селищного бюджету        

650

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Юрій ЖУРАВЧАК