Про затвердження Програми “Безпечна Східницька територіальна громада ” на 2021 рік                                                                        

      СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                Східниця                                          № 67

Про затвердження Програми

“Безпечна Східницька територіальна

громада ” на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік”, висновок постійної депутатської з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р.  та з метою організації безпечного дозвілля громадян та гостей територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму “Безпечна Східницька територіальна громада ” на 2021 рік (згідно додатку).
 2. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2021 рік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова                                                                   Іван ПІЛЯК

 

Додаток до рішення селищної ради

№ 67 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 67

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

Програма

“ Безпечна Східницька територіальна громада ”

 

 1. Загальні положення
  • Програма “Безпечна Східницька територіальна громада” є продовженням та цієї ж програми що реалізовувалася впродовж 2019-2020 років,

Сфера застосування системи програми “Безпечна Східницька територіальна громада” (надалі БГ) повинна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо, щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичного захисту, забезпечення й правопорядку.

Створення системи повинне носити комплексний міжвідомчий характер,  спрямований на вдосконалювання інформаційно-технологічної і інформаційно-комунікаційної інфраструктури державного управління в цілому.

 • Призначення системи “БГ”:
  • надання поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту службам органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей (у межах їх компетенції) і оперативним штабам територіальної громади;
  • забезпечення аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань по протидії погрозам природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;
  • забезпечення інформаційної взаємодії територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні спільних завдань з метою безпеки життєдіяльності населення.
 • Програма впровадження інформаційно – телекомунікаційної, автоматизованої системи в смт. Східниця – ”Безпечне селище“, яка включає систему відеоспостереження та відеоконтролю, включаючи програмний комплекс на критично важливих об’єктах та об’єктах захисту селища, а також встановлення та розвиток системи відеоспостереження та відеоконтролю на важливих об’єктах та шляхових розв’язках територіальної громади розроблена у відповідності до ст. 26, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 • Система “БГ” як комплексна система убезпечення життєдіяльності територіальної громади та мігруючого населення створюється на об’єктах захисту та критично важливих об’єктах, а також при проведенні суспільно-політичних (спортивних, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальними органами внутрішніх справ й посадовими особами адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності захисту, убезпечення й правопорядку шляхом об’єднання та інтеграції існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем.
 • Територіально розподілена система відеоспостереження та відеоконтролю (надалі Система) є власністю Східницької селищної ради, забезпечує відеоконтроль та відеоспостереження за визначеними місцевими об’єктами з масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортні засоби колективного використання, тобто потенційно криміногенні ділянки територіальної громади), з передачею оперативної інформації в центр управління Системою.
 • Термін реалізації Програми – 2021 рік. Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично важливих об’єктах та об’єктах захисту (об’єктах відеоконтролю та відеоспостереження), передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію, а також залучення спеціалізованих суб’єктів для надання охоронних послуг на території територіальної громади.

Заходи по встановленню Системи та розвитку Програми планують щороку у відповідності до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом селища на поточний рік.

 1. Мета Програми

2.1. Метою створення системи “БГ” є убезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок:

 • запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю).
 • ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролю й надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

2.2. Враховуючи кількість злочинів, які коються в громадських місцях, метою Програми є також підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території територіальної громади, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

                              

 1. Заходи з реалізації Програми у 2021 році
 

 

№ з/ п

Найменування заходу  

Джерела фінансування

Термін виконання Відповідальні особи
1 Координація робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо створення  Системи відеоспостереження та відеоконтролю Не потребує фінансування лютий Заступник селищного голови
2 Проведення відбору  профільних фірм для виконання процедури закупівлі послуг Не потребує фінансування лютий

 

Робоча група
3 Визначення та затвердження основних вимог до Системи для подальшого розроблення Технічного завдання на її розробку та впровадження Не потребує фінансування лютий – березень

 

Робоча група зі створення та розвитку

Системи

4 Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту селища для встановлення Системи з урахуванням  пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер Не потребує фінансування  

березень

 

Робоча група за участю

Східницької селищної ради

5 Обговорення можливості співфінансування у створенні систем «БГ» Не потребує фінансування березень

 

Робоча група за участю

Східницької селищної ради та представників бізнесу територіальної громади

6 Збільшення місць розміщення засобів відеоспостереження та погодження їх з власниками приміщень, об’єктів Не потребує фінансування  

Березень-квітень

Робоча група
7 Розробка Технічного завдання на створення Системи Не потребує фінансування Березень-квітень Робоча група
8 Розробка проектно-кошторисної документації Селищний  бюджет Протягом року Підрядна організація
9 Створення моніторингового центру: (сервер-1 од., манітори-1 од., програмне забезпечення-1 од.,

інше обладнання)

 

 

Селищний  бюджет

Протягом року Підрядна організація
10 Збільшення кількості камер відео спостереження (од.) Селищний  бюджет Протягом року Підрядна організація
11 розширення мережі передавання даних Селищний бюджет Протягом року Підрядна організація

 

 1. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми що проводиться у 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1200000,00 грн, та інших джерел не заборонених законом.

Обсяг фінансових ресурсів на 2021 р. може бути переглянутий, виходячи з необхідності розширення та модернізації системи “БГ”

 1. Очікувані результати

5.1. Створення системи “БГ” в територіальній громаді, у якій перебувають об’єкти з масовим перебуванням людей, а також критично важливі об’єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії між територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх справ і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей, антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності, забезпечення правопорядку і повинно дозволити:

 • забезпечити безпеку (життєдіяльності) об’єктів захисту, інфраструктури селища, територіальної громади і мігруючого населення;
 • забезпечити сумісність існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування в області безпеки життєдіяльності населення;
 • підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим перебуванням людей, а також критично важливими об’єктами;
 • підвищити ефективність вирішення завдань органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх прав, а також адміністрацією об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативними штабами по захисту від погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;
 • підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;
 • знизити кількість людей, що постраждали в надзвичайних ситуаціях, при пожежах, на водних об’єктах і т. п.
  • Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку на території громади, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.
  • Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території селища, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.
  • Система має бути відкрита для всіх зацікавлених організацій (підприємств, установ) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, будинків, інших місць масового скупчення та перебування людей.

Таким чином, вона вигідна і для громади і для поліції, як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів місцевої інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Східницької селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                      Юрій ЖУРАВЧАК