Про затвердження програми «Збереження та розвиток Східницького родовища мінеральних лікувальних вод» на 2021 рік.   

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                  Східниця                                           № 71

 

Про затвердження програми

«Збереження та розвиток Східницького

родовища мінеральних лікувальних вод»

на 2021 рік.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконкому № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік” висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р. та забезпечення  місцевого населення і гостей територіальної громади споживанням  якісною мінеральною водою типу «Нафтуся» селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Збереження та розвиток Східницького родовища мінеральних лікувальних вод» на 2021 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2021 рік (Додаток 1)
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                                                Іван ПІЛЯК

 

 

Додаток до рішення

селищної ради

№ 71 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р.№71

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК.

 

         ПРОГРАМА

«Збереження та розвиток Східницького родовища

мінеральних лікувальних вод»

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення програми Східницька селищна рада
2. Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення сесії Східницької селищної ради № 71 від 12.02.2021 р.
3. Розробник програми Східницька селищна рада
4. Відповідальний виконавець програми Східницька селищна рада
5. Учасники програми Східницька селищна рада. КП «Східницькі джерела”
6. Термін реалізації програми 2021 р.
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Селищний, обласний, бюджети, та будь-які надходження що не суперечить чинному законодавству.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі: 600,0   тис. гривень (шістсот гривень)
8.1 коштів місцевого бюджету 600,0 тис. гривень (шістсот тис. гривень)

 

 1. Мета програми.

 

Створення умов для експлуатації Східницького родовища мінеральних вод та забезпечення  місцевого населення і гостей територіальної громади споживанням  якісною мінеральною водою типу «Нафтуся» шляхом:

 • Належного технічного обслуговування шахтних колодязів та каптажів(очищення, дезінфекція, благоустрій) здійснення достовірного їх обліку та стану в них води;
 • Недопущення наднормативних втрат і погіршення якості мінеральних вод бальнеологічного курорту смт. Східниця;
 • Створення естетичного вигляду каптажних та надкаптажних споруд

(будівництво, реконструкція), як обличчя території громади.

 

 1. Завдання та напрямки діяльності

Для виконання завдань та напрямків діяльності потрібно виконати:

 

Капітальне будівництво, реконструкція, капітальний, поточний  ремонти об’єктів (каптажних, надкаптажних споруд джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод,  їх складових та питтєвих галерей (бюветів) в т.ч.:
Реконструкція надкаптажної споруди джерела № 18 КД на вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області
Реконструкція каптажної споруди джерела № 3 КД на вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області
Капітальний ремонт пішохідної доріжки дж. №1 на вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області
Благоустрій територій джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод, їх санітарних зон – одержувач  бюджетних коштів                                       КП «Східницькі джерела», в  т. ч:
 – Утримання  прилеглих територій джерел №1,3,5,6,15,25,26,21,18с,2с,1с, (влаштування доріжки бруківкою, влаштування лавочок, газонів, садівництво дерев, освітлення території, прибирання та обслуговування території)
–  утримання   територій зон 1 — го поясу охорони джерел “Горби”, “Гуцулка”, “Карпати”, “Смерекове”
– огородження зон суворої охорони Східницького родовища мінеральних вод джерел № 1,3,5,6, 21,21-А,15,13-С,31
Придбання конструктивного елементу для підігріву мінеральних  вод на джерелах та свердловинах Східницького родовища мінеральних вод

 

 1. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми  здійснюється за рахунок коштів місцевого та обласного бюджету, інвестицій та у будь-якій незабороненій формі що не суперечить чинному законодавстві України.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація цієї Програми дозволить:

 • Забезпечити безперешкодний та вільний доступ до питтєвих галерей для споживання якісною мінеральною водою типу «Нафтуся»;
 • Запобігти наднормативні втрати і погіршення якості мінеральних вод;
 • Уникнути кризових ситуацій з мінеральною водою;
 • Забезпечити охорону родовищ від самовільної забудови та скидання каналізаційних стоків в площі залягання ресурсів мінеральних вод;
 • Перейти на новий етап розвитку курорту Східниця та територіальної громади в цілому

 

 1. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює КП «СХІДНИЦЬКІ ДЖЕРЕЛА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ:

 • координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою, із залученням коштів місцевих бюджетів та у будь-якій незабороненій формі що не суперечить чинному законодавстві України;
 • залучення до виконання Програми місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій.
 • Звіт по виконанню програми розвитку здійснюється директором КП «СХІДНИЦЬКІ ДЖЕРЕЛА» СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ не рідше одного разу в шість місяців.
 • Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Фінансування програми «Збереження і розвиток Східницького родовища мінеральних вод»

 

Заходи фінансування

на 2021 рік

  Капітальне будівництво, реконструкція, капітальний, поточний  ремонти об’єктів (каптажних, надкаптажних споруд джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод,  їх складових та питтєвих галерей (бюветів) в т.ч.:  
1 Реконструкція надкаптажної споруди джерела № 18 КД на вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області 299000,00
2 Реконструкція каптажної споруди джерела № 3 КД на вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області 199000,00
3 Капітальний ремонт пішохідної доріжки дж. №1 на вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області 299618,00
4 Відведення гірського потічка від джерела № 3 в смт. Східниця Львівської області 199000,00
  Благоустрій територій джерел і свердловин Східницького родовища мінеральних вод, їх санітарних зон – одержувач  бюджетних коштів КП «Східницькі джерела», в  т. ч:  
5  – Утримання  прилеглих територій джерел №1,3,5,6,15,25,26,21,18с,2с,1с, (влаштування доріжки бруківкою, влаштування лавочок, газонів, садівництво дерев, освітлення території, прибирання та обслуговування території) 1175000,00
6 –  утримання   територій зон 1 — го поясу охорони джерел “Горби”, “Гуцулка”, “Карпати”, “Смерекове” 100000,00
7 – огородження зон суворої охорони Східницького родовища мінеральних вод джерел № 1,3,5,6, 21,21-А,15,13-С,31 150000,00
8 Придбання конструктивних елементів для підігріву мінеральних  вод на джерелах та свердловинах Східницького родовища мінеральних вод 10000,00

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Юрій ЖУРАВЧАК