Про затвердження   Програми «Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної  безпеки на території Східницької територіальної громади Львівської області на 2021 рік»  

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                Східниця                                         № 73

 

Про затвердження   Програми

«Попередження надзвичайних ситуацій

та забезпечення пожежної  безпеки

на території Східницької територіальної

громади Львівської області на 2021 рік»

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік” селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити селищну Програму «Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на території Східницької територіальної громади Львівської області на 2021 рік» (додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

Селищний голова                                                                Іван ПІЛЯК

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 73 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 73

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

П Р О Г Р А М А

 

«Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної  безпеки у Східницької територіальної громади Львівської області на 2021 рік»

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

 

«Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної  безпеки на території Східницької територіальної громади Львівської області на 2021 рік»

 

 1. Ініціатор з розроблення програми Східницька селищна рада

 

2.Дата ,номер і назва розпорядчого       Рішення Східницька селищна рада документа органу виконавчої влади      № 73  від 12.02.2021 року

про розроблення програми

 

 1. Розробник програм Східницька селищна рада

 

 1. Співробітники програми –

 

 1. Відповідальний виконавець

програми                                                  Східницька селищна рада

 

6.Учасники програми                             Східницька селищна рада

 

7.Термін реалізації програми                   2021 рік.

 

8.Перелік місцевих бюджетів,               Селищний бюджет

які беруть участь у виконанні

(для комплексних програм)

 

9.Загальний обсяг фінансових                 50 000,00

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього(грн.)

 

10.Коштів селищного бюджету(грн.)      50 000,00

 

Селищний голова                                                                             Іван ПІЛЯК.

 

 

 1. Загальні положення.

Програма  «Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної  безпеки на території Східницької територіальної громади Львівської області на 2021 рік»  (далі – програма) створена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання  і довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожеж  і їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи попередження, локалізації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки, організаційні заходи їх функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

 

 1. Обґрунтування актуальності проблем на вирішення яких спрямована програма.

Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій, катастроф і стихійних лих, прогноз можливих небезпек показує, що на території села Попелі зберігається ризик  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Це пояснюється збільшенням антропогенного  впливу на навколишнє середовище. Небезпеки і загрози сьогодні носять більш комплексний, взаємозв’язаний характер. Антропогенна діяльність веде до збільшення  ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Загрози стають джерелом надзвичайних ситуацій у різних сферах життєдіяльності та постійно збільшуються їх масштаби. В останні роки все частіше виникають надзвичайні ситуації специфічного характеру. З’явилися нові нетрадиційні види небезпек – в інформаційній сфері, нові види захворювань, тероризм та інші.

 

 1. Мета.

Захист життя і здоров’я громадян, приватної, комунальної та державної власності від пожеж, забезпечення реалізації державної політики в сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, оперативного реагування  на надзвичайні ситуації та пожежі, організація проведення аварійно-рятувальних робіт на території громади.

 

 1. Основні завдання і програми.

Програмою передбачаються заходи спрямовані на:

 • Забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ та організацій села незалежно від форми власності в сфері попередження надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;
 • Удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної на попередження надзвичайних ситуацій із забезпечення пожежної безпеки;
 • Ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням і ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативного реагування на них;
 • Посилення державного нагляду за попередженням надзвичайних ситуацій, станом пожежної безпеки на об’єктах незалежно від власності організацій ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

5.Основні заходи для реалізації програми.

1.Організація гасіння пожеж, здійснення пожежних робіт на об’єктах, ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.Здійснення державного нагляду і контролю за виконання заходів запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних робіт на випадок виникнення на звичайних ситуацій.

3.Організація і здійснення державного пожежного та техногенного нагляду на об’єктах (незалежно від форм власності), в тому числі під час їх проектування і будівництва.

4.Матеріально-технічне забезпечення ДПРЧ-6 смт. Східниця (утримання пожежної спецтехніки, придбання аварійно-рятувального обладнання, засобів органів дихання, паливно-мастильних матеріалів).

5.Інформація населення через засоби масової інформації щодо попередження загибелі людей при виникненні надзвичайних ситуацій та пожежах, загибелі людей на водних об’єктах.

6.Проведення перевірок стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів.

7.Проведення серед населення роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації про правила поводження під час виявлення різноманітних вибухонебезпечних предметів в ході весняно-польових робіт, попередження небезпечного поводження з вогнем.

8.Проведення для працівників нарад, семінарів, оглядів конкурсів з питань попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

9.Систематичний аналіз попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу розроблення комплексних планів, заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій, пожежі та загибелі на них людей.

 

 1. Очікувані заходи.

Реалізація заходів, передбачених  програмою, дасть змогу зменшити рівень виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, загибелі людей на них, налагодити зв’язок з громадськістю щодо пропаганди дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті.

 

 1. Фінансування програми.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету на 2021 рік .

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»  по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -50 000,00 грн., (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

 

Секретар селищної ради                                          Юрій ЖУРАВЧАК