Про затвердження Програми благоустрою Східницької територіальної громади на основі організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2021 році.                                                     

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                     Східниця                                            № 74

Про затвердження Програми благоустрою
Східницької територіальної громади на основі

організації та проведення оплачуваних

громадських робіт у 2021 році.

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік”, висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р. та з метою  покращення інфраструктури територіальної громади, належного утримання територій загального користування, їх санітарного очищення, озеленення, збереження об’єктів загального користування Східницької територіальної громади селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму благоустрою Східницької територіальної громади на основі організації та проведення оплачуваних громадських робіт у 2021 році (далі – Програма благоустрою) згідно з додатком.
  2. Селищному голові І.Є. Піляку здійснювати фінансування заходів Програма благоустрою в межах коштів, передбачених на її виконання у селищному бюджеті на 2021 рік, а також за рахунок інших джерел фінансування у встановленому чинним законодавством порядку.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний голова                                                                           Іван ПІЛЯК

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 74 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 74

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

благоустрою  Східницької територіальної громади

на основі організації та проведення оплачуваних

громадських робіт у 2021 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ВСТУП

 

Питання благоустрою територіальної громади є надзвичайно актуальним, зумовленим необхідністю забезпечення сприятливих умов для життя людей. Проведення комплексного благоустрою є одним з основних завдань селищної ради.

Програма розроблена згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про зайнятість населення», інших законодавчих та нормативно-правових актів, Правил благоустрою селища Східниця.

 

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Вирішення питань благоустрою територіальної громади та зайнятості населення, яке проживає на її території.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є організація комплексу робіт з належного утримання територій загального користування, їх санітарного очищення, озеленення, збереження об’єктів загального користування (будівель, споруд, об’єктів історико-культурного призначення, тощо), проведення інших суспільно-необхідних робіт з благоустрою територіальної громади, залучення до оплачуваних громадських робіт зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які втратили частину заробітної плати.

 

Шляхи розв’язання проблеми

 

З метою реалізації Програми передбачається придбання матеріалів (по можливості і наявності фінансування), оплата робіт і послуг,  в т.ч. шляхом

організації та проведення оплачуваних громадських робіт згідно Переліку:

  1. Благоустрій території населених пунктів громади, а також прилеглих до них територій, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг, а саме:

– обкошування, видалення самосіву дерев і кущів та прибирання кладовищ, придорожніх смуг, відпочинкових зон (парку селища) та інших об’єктів загального  користування.

– проведення поточного (відновлювального) ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів соціальної сфери.

– вивезення сміття з кладовищ та територій загального користування.

  1. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, криниць, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.
  2. 3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
  3. 4. Проведення робіт з озеленення та догляду зелених насаджень у межах населеного пункту.
  4. 5. Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.
  5. 6. Проведення робіт, пов’язаних з благоустроєм садиб та ремонтом приватних житлових будинків одиноких громадян, ветеранів, інвалідів, що проводяться за рішенням органу місцевого самоврядування (у випадку прийняття таких рішень).
  6. Проведення інших необхідних робіт з благоустрою громади, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам територіальної громади селища і сприяють її соціальному розвитку.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Програмою     передбачається     фінансування      громадських    робіт

за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на паритетних засадах.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 60 000 грн., у тому числі:

Кошти селищного бюджету           – 30 000 грн.

Кошти Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування

України на випадок безробіття                – 30 000 грн.

 

Термін виконання Програми –2021 рік.

 

Очікуваний результат виконання Програми

 

Реалізація Програми дозволить забезпечити утримання у належному стані території і об’єктів загального користування, їх упорядкування з врахуванням особливостей використання, сприятиме поліпшенню умов проживання людей на території громади, вирішенню проблеми зайнятості населення.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відповідальність за виконання  заходів програми та координацію дій у процесі її реалізації покладається на виконавця програми – виконавчий комітет селищної ради.

Контроль за цільовим та  ефективним використанням  коштів  здійснює головний розпорядник коштів – Східницька селищна рада та Львівський обласний центр зайнятості у межах виділених асигнувань.

 

 

Секретар селищної ради                                                       Юрій ЖУРАВЧАК

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до програми

 

 

ПАСПОРТ

благоустрою  Східницької територіальної громади на основі організації

та проведення оплачуваних громадських робіт у 2021 році.

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Східницька селищна рада
2. Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення сесії Східницької селищної ради

№ 74 від 12.02.2021 р.

3. Розробник Програми  Львівський обласний центр зайнятості
4. Відповідальний виконавець Програми Східницька селищна рада
5. Учасники Програми Східницька селищна рада, та її виконавчий комітет, громада смт. Східниця
6. Термін реалізації Програми 2021 рік
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн,

усього, у тому числі:

60,00 тис. грн.
7.1. Кошти селищного бюджету. Розпорядником коштів, селищного бюджету є Східницька селищна рада 30,00 тис.грн.
7.2. Кошти Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок безробіття

30,00 тис.грн.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                          Юрій ЖУРАВЧАК