Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Східницької селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 рік

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                Східниця                                          № 75

Про затвердження Програми

фінансової підтримки комунальних

підприємств  Східницької селищної ради

та здійснення внесків до їх статутного

капіталу на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2022 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік”, висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р. селищна рада:

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Східницької селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Селищному голові І. Піляку забезпечити фінансування заходів на реалізацію даної Програми в межах коштів, передбачених на цю мету в селищному бюджеті на 2021 рік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Селищний голова                                                           Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

селищної ради

№ 75 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 75

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Східницької селищної ради

та здійснення внесків до їх статутного капіталу

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Східницької селищної ради

 1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з селищного бюджету до статутного капіталу комунальних підприємств, що діють на території Східницької селищної ради, їх надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств Східницької селищної ради та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2021 рік.
 2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою селища, благоустрою джерел та свердловин Східницького родовища мінеральних вод, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Східницької територіальної громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, відповідно до затверджених селищною радою програм.
 4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою, в межах надходжень до селищного бюджету.

Фінансова підтримка селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства.

 1.  Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
 2. Закупівля автомобільного транспорту, спецехінки, необхідного устаткування, обладнання, товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.
 3. Фінансова підтримка може виділятися на покриття  витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що зазначені у статуті, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
 4. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати комунальних підприємств:

– на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

– на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

–  на надання спонсорської і благодійної допомоги;

– на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

 1. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

– фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

– затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом селищної ради цін/ тарифів на надання послуг.

 1. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, підприємство надає головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою до нього.
 2. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 3. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
 4. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Юрій ЖУРАВЧАК

 

 

 

 

Фінансування

«Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Східницької селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 рік»

 

 

 

 

Комунальні підприємства

 

 

 

 

 

Обсяги фінансування тис. грн.

Всього:         На 2021 рік
1 КП «Господарник»  600,0  

600,0

 

2 КП “Східницькі джерела”  300,0 300,0

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Юрій ЖУРАВЧАК