Про затвердження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2021 рік

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                              Східниця                                                № 76

Про затвердження Цільової програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної

гвардії України в м. Дрогобичі на 2021 рік

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Східницької селищної  ради від 11 лютого 2021 року № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік”, висновок постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту від 11.02.2021 р., висновок постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 11.02.2021 р. та з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі, яка дислокується на території Львівської області та залучається до забезпечення безпеки та охорони громадського порядку на території жителів Східницької селищної територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

  1. Затвердити Цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м.Дрогобичі на 2021 рік, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету (Р. Майстрика) відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійні комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

Селищний голова                                                                                      Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 76 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 76

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2021 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 

Цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2021 рік (надалі-Програма), розроблена у відповідності до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оборону України”, „Про Національну гвардію України”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 „Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”, постанови Верховної ради України від 06.05.2014 №1238-VII „Про додаткові заходи щодо заміщення обороноздатності та безпеки держави” з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі, яка дислокується на території Львівської області та залучається до забезпечення безпеки та охорони громадського порядку на території жителів Східницької селищної територіальної громади.

  1. Мета Програми

 

Метою Програми є:

– забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

– сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

– сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич, яка дислокуються на території Львівської області та залучається до забезпечення безпеки та охорони громадського порядку на території Східницької селищної територіальної громади;

– розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців; задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців; налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

  1. Відповідальний виконавець Програми.

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Східницької селищної ради.

  1. Завдання і напрямки реалізації Програми.

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання програми:

– покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.

-розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.

  1. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в селищному бюджеті, згідно із додатком.

  1. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання програми очікується:

– створення належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військової частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі;

– якісне та ефективне виконання службово – бойових завдань призначенням, захисту державного суверенітету і незалежності України, охорона громадського порядку.

  1. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

Виконавцями Програми є виконавчий комітет Східницької селищної ради.

Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють заступники селищного голови у межах своїх повноважень.

 

Секретар селищної ради                                                                   Юрій ЖУРАВЧАК

 

Додаток

до Цільової програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної

гвардії України в м. Дрогобичі на 2021рік

 

ПАСПОРТ

Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України

в м. Дрогобичі на 2021 рік.

 

1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Східницької селищної ради
2. Дата, номер документа про затвердження програми:  
3. Розробник програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
5. Учасники програми: Виконавчий комітет Східницької селищної ради,

Військова частина 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі

6. Термін реалізації програми: 2021 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть у участь у виконанні програми: бюджет Східницької селищної територіальної громади
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього: 200 тис. грн.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                               Юрій ЖУРАВЧАК