Про затвердження   Програми  «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку на 2021 рік »

                                                               

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                                    Східниця                                            № 78

Про затвердження   Програми  «Надання пільг

окремим категоріям громадян з оплати послуг

зв’язку на 2021 рік »

 

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Закону України  “Про телекомунікації”, Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про Службу безпеки України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 “Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” з метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити селищну Програму «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» (додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                                           Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 78 від 12.02.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької

селищної ради

від 12 лютого 2021 р. № 78

Селищний голова

__________  Іван ПІЛЯК

__________  Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

« Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

на 2021 рік »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» на 2021 рік

 1. Ініціатор розроблення проєкту Програми: відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області.
 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проєкту Програми: розпорядження Східницького селищного голови від «12» лютого 2021 року №_____ «Про схвалення проєкту Програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» на 2021 рік.
 3. Розробник проєкту Програми: відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області.

4.Співрозробники проєкту Програми: структурні підрозділи Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області.

 1. Відповідальний виконавець Програми: відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області.
 2. Учасники Програми: відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА, виконком Східницької селищної ради.
 3. Термін реалізації положень Програми: 2021 рік.
 4. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: місцевий бюджет Східницької селищної ради.
 5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 3000,00 грн.

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

Загальна частина

Програму розроблено на виконання Закону України “ Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”, Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”, “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про Службу безпеки України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “ Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117 “ Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги ”.

 

 Підставою для розроблення Програми є існування на території Східницької селищної ради проблеми соціального захисту  таких категорій населення:

 • інвалідів війни І,ІІ,ІІІ гр.;
 • учасників бойових дій;
 • учасників війни;
 • членів сімей загиблих;
 • ветерани військової служби;
 • ветерани міліції;
 • постраждалі внаслідок ЧК;
 • багатодітні сім’ї

Мета Програми

Реалізація державної політики в частині соціального захисту населення Східницької Територіальної  Громади шляхом фінансового забезпечення витрат пов’язаних з наданням встановлення телефону по пільговій вартості та знижка на абонентську плату за користування телефоном.

Програму розроблено у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Фінансове забезпечення Програми

Розв’язання даної проблеми потребує залучення коштів місцевого бюджету, координації спільних дій управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації, відділу соціального захисту населення Східницької селищної ради, виконкому Східницької селищної ради,.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням сесії Східницької селищної ради при прийнятті бюджету  на 2021 рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік окремо і можуть коригуватися протягом року.

Заходи по виконанню Програми

Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюється після укладення договору з організацією – надавачом пільгових послуг та поданих ними до 5 числа, що настає за звітним до управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА  щомісячних Розрахунків видатків, пов’язаних з наданням пільг, а управління праці подає заявку на потребу в коштах на відшкодування Територіальною Громадою суми коштів за надані пільги окремим категоріям громадян. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Територіальної громади. Виконання даної  Програми забезпечить поліпшення стану захищеності пільгових категорій населення громади.

Відповідальні за виконання Програми

– відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради;

– управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької                   райдержадміністрації;

– виконком Східницької селищної ради.

Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням положень зазначеної Програми здійснює заступник селищного голови згідно з розподілом обов’язків щодо відання питаннями соціального захисту.

Відділ соціального захисту населення Східницької селищної ради про хід виконання Програми інформує постійну комісію Східницької селищної ради з питань бюджету до 1 грудня 2021 року.

Загальна потреба в коштах: 3000.00 грн.

 

 

Секретар ради                                                                     Юрій ЖУРАВЧАК