Про затвердження Програми боротьби  з борщівником Сосновського на території  Східницької  селищної  територіальної громади на 2021 рік 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Р І Ш Е Н Н Я

 

12.02.2021 року                             Східниця                                              № 79

Про затвердження Програми боротьби

з борщівником Сосновського

на території  Східницької  селищної

територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.78, ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.209 Земельного кодексу України, ст.12 Закону України “Про охорону земель”,  беручи до уваги рішення виконкому селищної ради від 11.02.2021 р. № 1 “Про погодження проектів програм розвитку економіки, культури і місцевого господарства Східницької селищної ради на 2021 рік” і висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою від 11.02.2021 р., та з метою забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Східницької територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму боротьби з борщівником Сосновського

на території  Східницької  селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) згідно з Додатком.

 1. Установити, що джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до бюджету Східницької територіальної громади, кошти загального фонду селищного бюджету та кошти з інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.
 2. Виконавчому комітету селищної ради, постійній депутатській комісії з регулювання земельних відносин вжити заходів щодо виконання даної Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою.

 

 

Селищний голова                                                                         Іван ПІЛЯК

 

 

Додаток 1 до рішення

селищної ради

№ 79 від 12.02.2021 р.

 

 

ПРОГРАМА

боротьби з борщівником Сосновського

на території  Східницької  селищної територіальної громади на 2021 рік

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Останніми роками все більшого поширення і розповсюдження в районі набуває небезпечна і небажана рослина , бур’ян –борщівник Сосновського. Культура, яку вирощували на корм (силос) для тварин у 50-их роках минулого сторіччя, у зв’язку зі змінами соціально-економічних умов у країні та реформами в аграрному секторі, втратила свою кормову і господарську цінності. Контроль щодо розповсюдження та догляду за цією культурою припинився. Через наявність у ньому речовин, які викликають під час контакту зі шкірою людини важкі дерматити, схожі на опіки, борщівник перестали культивувати вже понад 60 років. Насіння борщівника розноситься вітром і переноситься водою, тому зарості його часто зустрічаються обабіч автомобільних та залізничних шляхів, на узбіччях польових доріг у лісосмугах, на берегах річок, каналів, з’являються на сільськогосподарських угіддях, необроблюваних землях, пустирях, сміттєзвалищах, присадибних і дачних ділянках, узліссях лісів, у парках, садах, поблизу дошкільних, навчальних, наукових, відомчих установ і організацій, людських городах і навіть у містах. Захоплюючи нову площу, він пригнічує іншу рослинність, порушує нормальне природне функціонування місцевих екологічних систем і створює навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи тої чи іншої місцевості. Великі і широкі листки борщівника розпускаються навесні раніше за інші рослини (трави), затінюючи поверхню грунту, на якій після його заселення рослини інших видів більше не ростуть. Тваринам він особливо не шкодить, хіба що зменшує пасовища, витісняючи звиклий для них рослинний корм. На території Східницької селищної територіальної громади найбільші площі буряну зосереджені у селах Новий Кропивник, Перепростиня, Рибник, Довге Гірське, Майдан, Старий Кропивник, Ластівка, Коритище, Свидник та ін.. Найбільшою проблемою є те, що борщівник Сосновського поширений у заплавах річок, що унеможливлює застосування хімічних засобів боротьби та техніки. Разом з тим, борщівник Сосновського, має токсичну дію на шкіру людини та часто важко диференційованим від схожих представників суміжних видів. Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки (фуранокумарини) при контакті викликає малопомітне подразнення, як від кропиви, але під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання, в сокові активуються токсичні властивості, підвищуючи чутливість шкіри до ультрафіолету в сотні разів. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків 1-3 ступенів. На жаль, борщівник Сосновського дотепер не є карантинною рослиною, залишається кормовою культурою, однак враховуючи темпи його розповсюдження та загрозу, яку він створює для здоров’я людини після безпосереднього контакту, його неодмінно потрібно знищувати. Зважаючи на шкоду, яку ця отруйна рослина може завдати як сільському господарству, так і здоров’ю населення, необхідно зупинити поширення та знищити уже наявний самосів борщівника Сосновського. Зволікання у цьому напрямі призведе до значних збитків і ускладнення екологічної ситуації в регіоні, погіршення інвестиційного клімату та туристичного приваблення. Борщівник Сосновського –багаторічна рослина, родина зонтичні з 2-8 річним циклом розвитку. З центральної її бруньки на 3-5-й, а рідше на 2-3 рік життя утворюється квітковий пагін. Після плодоношення рослина повністю відмирає. Розмножується в основному – насінням. Квітка –складний зонтик, білий або зелено-жовтий. Борщівник Сосновського досягає 3 м висоти, має великі перисті листки та порожнисте стебло. Росте переважно на добре зволожених ґрунтах (берегах річок, каналів та біля автошляхів).

 

 1. Мета Програми

           Метою Програми є знищення вогнищ борщівника Сосновського, недопущення утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь. В боротьбі з борщівником Сосновського необхідно вдаватися до скошування до цвітіння, яке необхідно проводити 3-4 рази в сезон. Кожне наступне скошування проводиться через 3-4 тижні після попереднього. Оптимальний час для скошування –перед виходом рослини в трубку (період активного росту), але обов’язково до цвітіння, зрізання суцвіття, спалювання вогнищ борщівника Сосновського на невеликих ділянках в період дозрівання насіння, а також обробка гербіцидами.

 

3.Завдання та заходи Програми

           З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з борщівником Сосновського в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись механічним, агротехнічним і хімічним методам боротьби, що застосовуються одночасно. Для цього буде залучено потенціал сільськогосподарських підприємств(в разі їх наявності), власників земель.

Основними завданнями програми:

 • знищення вогнищ борщівника Сосновського працівниками КП «Господарник».
 • недопущення утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  фітосанітарного стану  сільськогосподарських угідь.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 1. Інформативна робота на території громади

Проводити інформативну роботу через засоби масової інформації з установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності та з приватними особами про необхідність боротьби з борщівником Сосновського.

Повідомляти вказаних учасників про початок реалізації Програми, про необхідність виконання заходів Програми та дотримання термінів виконання.

 1. 6. Очікувані результати

 

Виконання  Програми  дасть змогу зменшити засміченость борщівником Сосновського додаткових площ, зменшення  джерел розповсюдження  його насіння на прилеглих територіях.

 

Додаток 1

 

ПАСПОРТ

Програми боротьби з борщівником Сосновського

в Східницькій селищній територіальній громаді на 2021 рік

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 12.02.2021 р. № 79 Про затвердження Програми боротьби з борщівником Сосновського на території  Східницької  селищної територіальної громади на 2021 рік

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
4. Співрозробники Програми  
5. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Східницької селищної ради
6. Учасники Програми КП «Господарник»
7. Термін реалізації Програми 2021 р.
8. Джерела фінансування Програми Селищний бюджет Східницької селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 100 тис. грн.
у тому числі: 2021
9.1. коштів місцевого бюджету 100 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       Журавчак Ю.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми боротьби з борщівником Сосновського

в Східницькій селищній раді на 2019-2021 роки

 

Етапи виконання Програми

тис. грн.

Показники витрат: 2019 р. 2020 р. 2021 р. Всього
Селищний бюджет 100 100 100 300
Кошти не бюджетних джерел
РАЗОМ 100 100 100 300

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       Журавчак Ю.Д.

 

 

 

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи

Програми боротьби з борщівником Сосновського

в Східницькій селищній раді на 2019-2021 роки

 

№ п/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки) Перелік заходів програми Строк виконання програми Відповідальний виконавець Джерела фінансування Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. Очікуваний результат
2019 2020 2021
1 Знищення борщівника Сосновського 1. Придбання  гербіциду   для  знищення борщівника Сосновського  хімічним методом 2019-2021 виконавчий комітет селищної ради

 

Селищний бюджет 75 78 76 Недопущення засміченості  борщівником Сосновського додаткових площ, зменшення джерел розповсюдження його насіння на території
2. Придбання захисних костюмів 2019-2021 виконавчий комітет селищної ради

 

Селищний бюджет 5 1 1
3. Придбання пульверизатора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконавчий комітет селищної ради

 

 

Селищний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1 1
4.Проведення обробки територій заражених борщівником

 

 

2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летичівське КГП «Злагода», виконавчий комітет селищної ради

 

 

 

 

 

Селищний бюджет

 

 

 

15 20 22
Всього   100 100 100