7 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – професор Віталій Тельвак, заступник голови – професор Василь Футала) відбулися захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кандидатську дисертацію на тему «Православні церковні братства України в історіографії XIX – XXI ст.» захистив східничанин, випускник історичного факультету Дрогобицького університету, начальник відділу охорони та обслуговування будівель та споруд Василь Менько. Наукова керівниця – докторка історичних наук, доцентка кафедри історії України Лідія Лазурко. Опонентами дисертації виступили: доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі Григорій Казьмирчук та кандидат історичних наук Тарас Гриневич.

Члени спеціалізованої ради відзначили високий науковий рівень дисертаційних досліджень й одноголосно підтримали рішення про присудження відповідних наукових ступенів.

Вітаємо Василя Менька та його наукового керівника й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві, сподіваємось, що поява кандидата історичних наук сприятиме розвитку туристичного потенціалу громади!