Оголошено добір кандидатур до складу конкурсної комісії, яка проводитиме відбір
директора комунального некомерційного підприємства «Підбузька лікарня Східницької
територіальної громади»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII,
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 року «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу
охорони здоров’я», враховуючи рішення Східницької селищної ради від 23.04.2021 № 166 «Про
затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Підбузька лікарня Східницької
територіальної громади», розпорядження голови Східницької селищної ради «Про проведення
конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Підбузька
лікарня Східницької територіальної громади». Східницька селищна рада розпочинає прийом
пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії  (далі – комісія) з добору
директора комунального некомерційного підприємства «Підбузька лікарня Східницької
територіальної громади»:
представників органу управління;
представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони
здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і
антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки
до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена
інформація про:
– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку;
– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
– протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
– наявність конфлікту інтересів.
Документи, які подаються до Східницької селищної ради:
– документи, що посвідчують особу;
– заява щодо згоди на участь у конкурсній комісії;
– попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання
корупції»;
– згода на обробку персональних даних;
– лист у довільній формі, підписаний керівником галузевої професійної спілки, громадського
об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у
сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності.
– копія статуту галузевої професійної спілки, громадського об’єднання у сфері охорони
здоров’я;
– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (для галузевої професійної спілки, громадського об’єднання);

– звернення незалежного експерта у сфері охорони здоров’я з проханням включення до складу
конкурсної комісії з наданням документів, що підтверджують відповідний рівень
кваліфікації.
Термін подання пропозицій до 10 червня 2021 року до 18:00 год. включно.
Документи приймаються за адресою: 82391, Львівська область, смт. Східниця, вул. Золота
Баня, 3.
За додатковою інформацією звертайтесь за конт. тел. (0248) 48-036