Оголошено повторний добір кандидатур до складу конкурсної комісії, яка
проводитиме повторно відбір директора комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради».
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року
№ 2801-XII, постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 року
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я», враховуючи рішення Східницької селищної ради
від 22.01.2021 № 61 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Східницької селищної ради». Розпорядження голови
Східницької селищної ради «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади
директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Східницької селищної ради» Східницька селищна рада розпочинає прийом
пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії (далі – комісія) з
добору директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Східницької селищної ради»:
представників органу управління;
представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони
здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання
корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не
менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у
сфері охорони здоров’я.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально
підтверджена
інформація про:
– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку;
– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення;:
– протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
– наявність конфлікту інтересів.
Документи, які подаються до Східницької селищної ради:
– документи, що посвідчують особу;
– заява щодо згоди на участь у конкурсній комісії;
– попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про
запобігання корупції»;
– згода на обробку персональних даних;
– лист у довільній формі, підписаний керівником галузевої професійної спілки,
громадського об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального
спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності.
– копія статуту галузевої професійної спілки, громадського об’єднання у сфері охорони

здоров’я;
– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (для галузевої професійної спілки, громадського
об’єднання);
– звернення незалежного експерта у сфері охорони здоров’я з проханням включення до
складу конкурсної комісії з наданням документів, що підтверджують відповідний рівень
кваліфікації.
Термін подання пропозицій до 17 червня 2021 року о 18:00 год. включно.
Документи приймаються за адресою: 82391, Львівська область, смт. Східниця, вул.
Золота Баня, 3.
За додатковою інформацією звертайтесь за конт. тел. (0248) 48-036

Розпор про конкурс –первинка повторно