Про укладання договору

оренди земельної ділянки

 

 

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

00.00.2021 року                          Східниця                               №_______

Про укладання договору

оренди земельної ділянки

 

Керуючись пунктом 34 статті 26, статтею 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,93,123,124 Земельного кодексу України, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про державний земельний кадастр», розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства ПАТ «Укрнафта» та надані матеріали, взявши  висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою від 00.00.2021 року, селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Зобовязати ПАТ «Укрнафта» укласти з Східницькою селищною радою договір оренди земельної ділянки загальною площею 1,0748 гектарів (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0069) для обслуговування та експлуатації нафтозбірного пункту НПЗ «Новосхідниця-3» ( в т.ч. свердловини №3-Новосхідниця) , що знаходиться за межами населеного пункту с.Новий Кропивник , Дрогобицького району, Львівської області на строк 20 (двадцять) років, в тримісячний строк з дати прийнятого даного рішення. Даний договір набирає чинності в день наступний за днем виконання п.4 цього рішення.
  2. ПАТ «Укрнафта» звернутись до державного реєстратора для реєстрації права оренди вищезазначеної земельної ділянки.
  3. Зобовязати ПАТ «Укрнафта» укласти додаткову угоду про розірвання договору № 29 від 22.03.2018 року укладеного з Дрогобицькою районною державною адміністрацією на оренду землі загальною площею 1,0748 га (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0069) для обслуговування та експлуатації нафтозбірного пункту НПЗ «Новосхідниця-3» ( в т.ч. свердловини №3-Новосхідниця), що знаходиться за межами населеного пункту с.Новий Кропивник Дрогобицького району Львівської області. Дану додаткову угоду передати на реєстрацію відповідно до законодавства України.
  4. Орендарю (ПАТ «Укрнафта») повернути земельну ділянку, надану в оренду згідно договору оренди землі № 29 від 22.03.2018 року укладеного з Дрогобицькою районною державною адміністрацією на оренду землі загальною площею 1,0748 га (кадастровий номер земельної ділянки – 4621285100:06:000:0069), по акту передачі – приймання земельної ділянки з оренди, в день підписання додаткової угоди про розірвання договору оренди землі.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою.

 

Селищний голова:                                                                                            І.Піляк