«Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів»

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

09.07.2021 року                                     Східниця                                          № 252

 

«Про затвердження Положення про

преміювання працівників апарату

Східницької селищної ради

та її виконавчих органів»

 

Керуючись  ст. 26, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, ст. 15, ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017р за №353 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р №268», з метою забезпечення єдиного підходу до стимулювання праці посадових осіб апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 06.07.2021 р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, надання надбавки за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи згідно з додатком.
  2. З 01 липня 2021 року рішення Східницької селищної ради м. Борислава Львівської області № 812 від 24 грудня 2019 року «Про затвердження Положення про преміювання працівників селищної ради, її виконавчого комітету та апарату селищної ради та надання надбавки за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи» вважати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

Селищний голова                                                                            Іван ПІЛЯК

 

 

ДОДАТОК

До  рішення селищної ради

від 09.07.2021 р  № 252

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, надання надбавки за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи

 

Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р за №353 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 09.03.2006р №268»,  Постанови Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2002р. № 228  «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказу Мінпраці України від     02 жовтня 1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» і поширюється на всіх працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів.

Це Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників і поширюється на всіх членів трудового колективу.

Система преміювання вводиться з метою посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу і зміцнення трудової та виконавської дисципліни.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Положення розроблено відповідно до спільної постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України  від  31.08.1996 року за №1033 «Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних витрат населенню», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 за № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» та з метою особистої зацікавленості працівників у високопродуктивній праці, творчій активності.

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» премія є складовою частиною заробітної плати.

Фонд преміювання працівників  відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних та ювілейних дат утворюється в розмірі не менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці і відображається в кошторисі витрат на утримання працівників  апарату селищної ради та її виконавчого комітету. Максимальними розмірами премія, яка виплачується працівникам, не обмежується.

1.2. Преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, виплата матеріальної допомоги, встановлених надбавок проводяться на підставі розпорядження селищного голови.

1.3. Премії, надбавки, доплати та матеріальні допомоги виплачуються працівникам апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, які перебувають у штаті.

 

2.ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ

 

2.1. Премія працівникам апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів нараховується на посадові оклади відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 за №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

2.2. Премія селищному голові нараховується згідно рішення сесії селищної ради. Рішення про преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів, а також інших працівників приймається селищним головою, оформляється розпорядженням селищного голови, нараховується щомісячно за фактично відпрацьований час і виплачується протягом звітного місяця.

2.3. Конкретний розмір премії селищному голові визначається рішенням сесії селищної ради. Працівникам апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів визначається селищним головою відповідно до їх особистого внеску в загальні підсумки роботи в межах фонду преміювання.

2.4. Працівники, які допустили порушення чинного законодавства та інші недоліки в роботі позбавляються премії повністю або частково на той період, в якому допущені недоліки в роботі.

2.5. Премія, нарахована згідно з цим Положенням, враховується при визначенні середнього заробітку в усіх випадках його обчислення.

2.6. Селищний голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії фонду заробітної плати на:

–   надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,

–   надання матеріальної допомоги на лікування,

–   надання матеріальної допомоги на поховання батьків та членів сім`ї,

–   преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят,

–  преміювання працівників (незалежно від посад, які вони займають) у зв’язку з ювілейними датами (25,30,35,40,45,50,55,60- річчям від дня народження),

–   преміювання працівників на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

 

3.МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ  СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ  ПИТАНЬ ТА ДОПОМОГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

3.1. Працівникові обов’язково надається матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує його середньомісячної заробітної плати.

3.2. За умови наявності передбачуваного фінансування за фондом оплати праці працівникові надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

 

4.НАДБАВКА ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ В ПРАЦІ АБО ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ

 

4.1. Встановити заступникам селищного голови, секретарю селищної ради, керуючому справами виконавчого комітету, працівникам апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів (без врахування обслуговуючого персоналу) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням рангу посадової особи органу місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

4.2.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

4.3.Рішення про надання надбавки та її розмір, приймається селищним головою та оформляється розпорядженням селищного голови щомісячно і виплачується протягом звітного місяця.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

5.1. Це Положення вводиться в дію з 01 липня 2021 року і є обов’язковим для використання в роботі.

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до чинного законодавства. Преміювання селищного голови встановлюється рішенням сесії селищної ради,  преміювання працівників апарату Східницької селищної ради та її виконавчих органів селищним головою.

 

Секретар селищної ради                                                              Юрій ЖУРАВЧАК