Бориславська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, відповідно до Закону України від 20.09.2019р. №128-ІХ “Про внесення змін до Закону України”Про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”щодо детінізації розрахунків у сферіторгівлі і послуг”, Закону України  №129-ІХвід 20.09.2019р.  “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” та Закону України від 01.12.2020р.№1017-IX ”ПровнесеннязміндоПодатковогокодексуУкраїнитаіншихзаконівУкраїнищодолібералізаціїзастосуванняреєстраторіврозрахунковихопераційплатникамиєдиногоподаткутаскасуваннямеханізмукомпенсаціїпокупцям (споживачам) заскаргамищодопорушеннявстановленогопорядкупроведеннярозрахунковихопераційчастинисумизастосованихштрафнихсанкцій”повідомляє,що з   1 січня 2022 року  настаєобов’язокзастосуванняреєстраторіврозрахунковихоперацій (далі – РРО) та/абопрограмнихреєстраторіврозрахунковихоперацій (далі – ПРРО) для платниківєдиногоподатку 2 та 3 групи.

У той же час, статтею 9 Закону України «Про застосування РРО у сферіторгівлі, громадськогохарчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (іззмінами) передбачено, що РРО/ПРРО не застосовується у разіздійсненнярозрахунків за наданіплатніпослуги у сферіохорониздоров’я у безготівковійформі (з рахунку на рахунок), через банківські установи,  та виключно через сервісипереказукоштівабо за допомогоюбанківських систем дистанційногообслуговування.

Реєстрацію ПРРО/РРО можназдійснити за допомогоюелектронно цифрового підпису через електроннийкабінетплатникаподатків. Для застосування ПРРОпотрібновстановитипрограмнезабезпечення на будь-якийзручнийпристрій, який є в наявності. Цеможе бути комп’ютер, смартфон або планшет. Завантажитипрограмнезабезпеченняможна за посиланнямhttps://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.

Детально ознайомитися з процедурою реєстрацією ПРРО можнау відеоуроці (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html).

З питань консультації щодо  реєстрації  ПРРО/РРО звертатись в приміщення  ЦОП Бориславської ДПІ (м.Борислав, вул.Карпатська Брама,14) або за телфоном (248)5-21-17.

З повагою, Бориславська ДПІ

ГУ ДПС у Львівській області