Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про старостинські округи Східницької селищної територіальної громади

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія восьмого скликання

 

     Р І Ш Е Н Н Я

 

07.10.2021 року                                       Східниця                                          №355

 

Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про старостинські округи Східницької селищної територіальної громади

 

Відповідно до статті 26 та статті 54-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост” від 14.07.2021 р. №1638-ІХ , у зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів селищної ради у відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів  Східницької селищної ради, що увійшли до селищної об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селищі міського типу Східниця, враховуючи рішення Східницької селищної ради «Про затвердження старости» від 24.12.2020 року № 23, 24, 25, 26, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити на території Східницької селищної ради 4 (чотири) старостинських округи:

1.1. Рибницький старостинський округ з центром в селі Рибник, що складається з сіл Довге, Рибник, Майдан, Зубриця, Головське, Кринтята, Східницької територіальної громади, Дрогобицького району Львівської області.

1.2. Старокропивницький старостинський округ з центром в селі Старий Кропивник, що складається з сіл Бистриця-Гірська, Старий Кропивник, Новий Кропивник, Коритище, Ластівка, Свидник, Східницької територіальної громади, Дрогобицького району Львівської області.

1.3. Опаківський старостинський округ з центром в селі Опака, що складається з сіл Смільна, Жданівка, Залокоть, Опака, Східницької територіальної громади, Дрогобицького району Львівської області.

1.4. Підбузький старостинський округ з центром в селищі Підбуж, що складається з села Сторона, селища Підбуж Східницької територіальної громади, Дрогобицького району Львівської області.

 

 

 

 

 

 1. Затвердити Положення про старостинські округи Східницької селищної територіальної громади (Положення додається)

 

 1. Визначити посади старост:

3.1. Староста в населених пунктах Довге, Рибник, Майдан, Зубриця, Головське, Кринтята – староста Рибницького старостинського округу –  Зварич Василь Іванович.

3.2. староста в населених пунктах Бистриця-Гірська, Старий Кропивник, Новий Кропивник, Коритище, Ластівка, Свидник – староста Старокропивницького старостинського округу –  Мандзяк Микола Миколайович

3.3. староста в населених пунктах Смільна, Жданівка, Залокоть, Опака – староста Опаківського старостинського округу –   Якуц Михайло Зеновійович

3.4. староста в населених пунктах Сторона, Підбуж – староста Підбузького старостинського округу – Тінишин Микола Павлович

 

 1. Визначити, що:

4.1. За адресою село Рибник, вулиця Тимошенка, будинок 3,  знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Східницької селищної ради Рибницького старостинського округу, яка є робочим місцем старости Рибницького старостинського округу Зварича Василя Івановича, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.

4.2. За адресою село Новий Кропивник, вулиця Довбуша, будинок 137, знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Східницької селищної ради Старокропивницького старостинського округу, яка є робочим місцем старости Старокропивницького старостинського округу Мандзяка Миколи Миколайовича, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.

4.3. За адресою село Опака, вулиця Швченка, будинок 241, знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Східницької селищної ради Опаківського старостинського округу, яка є робочим місцем старости Опаківського старостинського округу  Якуца Михайла Зеновійовича, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.

4.4. За адресою селище Підбуж, вулиця Шевченка, будинок 2, знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Східницької селищної ради Підбузького старостинського округу, яка є робочим місцем старости Підбузького старостинського округу – Тінишина Миколи Павловича, осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Селищний  голова                                                                        Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток

до рішення Східницької селищної ради

від 07.10.2021 року № 355

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старостинські округи Східницької селищної 

територіальної громади

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про старостинські округи Східницької селищної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає статус старостинських округів, порядок їх утворення, зміну території та ліквідацію.

1.2. Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Східницької селищної ради (далі – рада).

1.3. Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством.

1.4. Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного законодавства.

 

 1. II. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

 

2.1. Старостинський округ – частина території Східницької селищної територіальної громади, на якій розташовані один або декілька населених пунктів, з кількістю населення не менше 500 чоловік, крім адміністративного центру територіальної громади – смт. Східниця, визначена селищною радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою. Старостинський округ з меншою кількістю населення може утворюватися радою у разі значної віддаленості населеного пункту, відсутності сполучення, неможливістю радою встановити точну кількість населення.

“старостинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою”;

2.2. В старостинському окрузі, окрім старости, можуть функціонувати окремі структурні підрозділи селищної ради, працювати закріплені працівники селищної ради, організовуватись громадські та інші роботи тимчасового характеру.

 

 

 

III. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

 

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських округів наділена виключно Східницька селищна рада, яка на пленарному засіданні приймає відповідне рішення більшістю голосів.

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів право вносити обґрунтовані пропозиції мають селищний голова, секретар селищної ради, депутати селищної ради, постійні депутатські комісії селищної ради, виконавчий комітет селищної ради.

3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини території, що є складовою частиною територіальної громади з сукупністю жителів одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного центру ТГ), яка потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою у виконавчих органах відповідної ради.

3.4. Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку інформацію:

 • найменування старостинських округів та їх центрів (найменування старостинського округу може бути похідним від найменування населеного пункту, визначеного його умовним центром).
 • перелік населених пунктів, що входять до складу кожного старостинського округу;
 • адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост.

3.5. Зміна території старостинських округів – формування частини території відбувається через:

 • збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів;
 • зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських округів;
 • перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до іншого без збільшення чи зменшення кількості самих округів.

3.6. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради. З прийняттям такого рішення селищною радою застосовуються пункту 3.4. та 3.5. цього Положення.

3.7. Кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися радою нового скликання до затвердження на посаду старост.

В окремих випадках, таких як дострокове припинення повноважень старости, смерть старости та з інших підстав, кількість старостинських округів та/або їх територія можуть змінюватись під час поточного скликання ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Юрій ЖУРАВЧАК