Про створення відділу житлово-комунального  господарства,комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради та затвердження положення  про відділ

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІ сесія восьмого скликання

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

07.10.2021 року                                   Східниця                                            № 361

 

 

Про створення відділу житлово-комунального  господарства,

комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької

селищної ради та затвердження положення  про відділ

 

Розглянувши подання керуючого справами виконавчого комітету Східницької селищної ради (Р.Майстрика)  щодо утворення виконавчого органу – відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики  та регламенту від 01.10.2021 року, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити виконавчий орган ради – відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою Східницької селищної ради у статусі юридичної особи публічного права.

 

  1. Затвердити:

2.1. положення про відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради (додається).

 

2.2. Структуру та штатну чисельність відділу житлово-комунального  господарства, комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради згідно з додатком 1 до рішення.

 

 

Селищний голова                                                               Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Східницької селищної    ради

від  07.10.2021  р. № 361

 

Селищний голова__________Іван ПІЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Східниця

2021 рік

 

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради (далі – Відділ),                              є виконавчим органом Східницької селищної ради, що утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді та селищному голові Східницької територіальної громади,  іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади і в межах громади забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими законами і нормативно-правовими актами, розпорядженнями селищного голови  прийнятими в межах його компетенції, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету селищної ради та цим Положенням.

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників затверджується рішенням Східницької селищної ради.

1.4. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки, у межах своїх повноважень, укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах. Має свою печатку, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. Відповідно має свої рахунки в органах Держказначейства України.

1.5. Місце знаходження Відділу: вул. Золота Баня, 3, смт Східниця, Дрогобицький район, Львівська область, 82391.

1.6. Повна назва: Відділ житлово-комунального  господарства, комунальної власності, транспорту та  благоустрою Східницької селищної ради.

 

  1. Завдання і функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, водовідведення, енергоефективності та енергозбереження, ціноутворення, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлового фонду, поводження з твердими побутовими відходами, благоустрою, раціонального використання природних ресурсів, транспорту та зв’язку, здійснення ефективного управління комунальною власністю на території Східницької селищної ради;

2) координація та контроль за роботою комунальних підприємств по забезпеченню безперебійного водопостачання та водовідведення, поводження з твердими відходами, благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, сприяння зміцненню їх матеріальної бази та технічному переоснащенню. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій, розробка та подання на розгляд ради програм з питань розвитку комунального господарства, транспорту, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та здійснення контролю за їх виконанням;

3) участь у розробці проектів програм економічного і соціального розвитку селищної ради, цільових програм, спрямованих на підвищення якості послуг, в тому числі з питань житлової політики,  охорони навколишнього середовища, транспорту, енергозбереження  та інфраструктури.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, дорожньо-мостового господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету селищної ради;

2) здійснює управління об’єктами житлово-комунального господарства з метою забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, та надання необхідного рівня та відповідної якості послуг населенню;

3) забезпечує реалізацію повноважень органу місцевого самоврядування, щодо визначення виконавців житлово-комунальних послуг;

4) координує роботу, пов’язану з наданням населенню території громади житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг;

5) вирішує питання водопостачання та якості питної води,  відведення та очищення стічних вод;

6) аналізує рівень тарифів на послуги житлово-комунального господарства та, у разі потреби, готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

7) розробляє заходи та здійснює моніторинг щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

8) здійснює контроль за станом забезпечення  бюджетних установ, які належать до комунальної власності громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

9) здійснює аналіз стану сфер та готує відповідні звітності, щодо підсумків роботи у сферах: водопостачання та водовідведення, благоустрою території населених пунктів громади, поводження з твердими побутовими відходами, зовнішнього освітлення населених пунктів, зеленого господарства, дорожньо-мостового господарства, інженерного захисту території;

10) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів благоустрою, зеленого господарства та  об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

11) відповідає за облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

12) сприяє розширенню житлового будівництва, сприяння громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;

13) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства за напрямком створення ОСББ та управління багатоквартирними будинками;

14) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження;

15) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом;

16) інформує населення про плани розміщення на території громади найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

17) організовує та проводить за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів комунальної власності, які перебувають на балансі територіальної громади;

18) вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів Східницької  селищної ради, об’єктів дорожнього господарства, інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

19) здійснює контроль за будівництвом та ремонтом об’єктів, замовником яких є Відділ;

20) забезпечує організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів місцевих бюджетів та фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

21) здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд комунальної  форми власності у населених пунктах громади,  що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

22) надає замовникам будівництва технічні умови щодо благоустрою  прилеглої території;

23) бере участь у розробленні проектів благоустрою території Східницької селищної ради;

24) Відділ є уповноваженим органом щодо укладення договорів про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (тимчасових та стаціонарних рекламних засобів, які використаються для розміщення реклами), та здійснення контролю за виконанням розповсюджувачами зовнішньої реклами договірних зобов’язань.

25) виступає замовником щодо розроблення схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів

26) забезпечує організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

27)  інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

28) здійснює контроль за станом благоустрою населених пунктів, організацію озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

29) проводить перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою та дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища;

30) складає приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою для притягнення винних до відповідальності;

31) забезпечує вирішення питання щодо утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

32) забезпечує реалізацію державної політики в сфері енергозбереження та енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери;

33) здійснює підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля;

34) здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

35) вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

36) готує клопотання і виносить на розгляд ради пропозиції щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

37) здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

38) погоджує  клопотання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення та отримання погодження на викиди забруднюючих речовин;

39) здійснює контроль щодо вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

40) сприяє щодо визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

41) здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

42) здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

43) формує банк екологічних даних про стан навколишнього природного середовища на території Східницької селищної ради;

44) здійснює систематичне і оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього середовища на території селищної ради;

45) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян;

46) веде контроль за укладанням договорів оренди комунального майна, в тому числі з правом викупу згідно діючого законодавства;

47) аналізує наявність та рух комунального майна та здійснює контроль за збереженням комунальної власності;

48) здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

49) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку громади та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

50)  організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;
51) здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському сполученні у межах громади;

52) організовує роботу щодо проведення конкурсу на визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району(внутрішньорайонні маршрути);

53) надає пропозиції до регіональних програм з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення;

54) інформує населення про здійснення заходів з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення;

55)  здійснює аналіз стану виконання заходів з будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення;

56) забезпечує реалізацію повноважень громади, щодо здійснення    контролю за дотриманням законодавства у сфері будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності населених пунктів, а також доріг загального користування місцевого значення;

57) здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього середовища відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Східницької селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали;

4) подавати до Східницької селищної ради пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються на території громади з порушенням державних стандартів, норм і правил;

5) вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти інфраструктури Східницької селищної ради, усунення виявлених правопорушень у сфері благоустрою територій, щодо незадовільного утримання будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних мереж тощо;

6) виступати замовником виконання робіт, щодо будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів та споруд комунальної  форми власності;

7) здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг згідно чинного законодавства;

8) проводити перевірки території, об’єктів селищної ради щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою, екологічного та природоохоронного законодавства;

9) за попередньою згодою, відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою, екологічного та природоохоронного законодавства;

10) відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території, у сфері дотримання екологічного та природоохоронного законодавства;

11) здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомки, звукозаписи як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

12) здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою та законодавства у сфері охорони навколишнього середовища. Надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою селища до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;

13) складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою;

14) здійснювати управління об’єктами комунальної форми власності.

3.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Східницької селищної ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

  1. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою у визначеному законодавством України порядку;

4.2  У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу або інших посадових осіб.

 

Начальник Відділу:

1) у своїй роботі керується: Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу відділу, інструкцією з діловодства, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту та ін.;

2) здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність перед селищним головою за виконання покладених на Відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками, які йому підпорядковуються;

3) готує, у межах своєї компетенції, проекти рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, організовує та контролює їх виконання;

4) здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ  а також ті, що покладені окремими рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями селищного голови;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

6) представляє інтереси Східницької селищної ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції Відділу;

7) вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників Відділу;

8) має право призначати на посаду та звільняти з посади працівників Відділу відповідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування;

9) уносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників Відділу;

10) має право направляти на підвищення кваліфікації своїх працівників, шляхом навчання і обміну досвідом роботи з аналогічними структурами інших територіальних органів місцевого самоврядування;

11) спільно з працівниками розробляє посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників Відділу;

12) планує роботу Відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;

13) від імені Відділу та в межах завдань, покладених на Відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю Відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає заходів до його поліпшення;

16) несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки.

 

  1. Відповідальність

5.1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених цим  Положенням завдань і функцій несе начальник Відділу.

5.2. Ступінь відповідальності інших працівників Відділу встановлюється посадовими інструкціями, затвердженими начальником Відділу та погодженими з профільним заступником селищного голови.

 

  1. Критерії оцінки

6.1. Критеріями оцінки ефективності роботи Відділу є чітке та оперативне вирішення покладених на Відділ завдань, компетентність і високопрофесійне виконання працівниками Відділ своїх службових обов’язків.

 

  1. Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Східницької селищної ради, що виділені на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Відділу є: кошти бюджету громади; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

7.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Відділ володіє і користується комунальним майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства.

 

  1. Заключні положення

8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Східницької селищної ради у встановленому законом порядку.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Східницької селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                                                   Іван ПІЛЯК